strona główna


Związek Sybiraków


Związek Sybiraków został powołany w 1928 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zrzesza ludzi, którzy przeżyli represje z przyczyn narodowościowych, politycznych i religijnych i przebywali na byłych terenach ZSRR, zesłańców i więźniów politycznych, deportowanych lub internowanych, jeńców wojennych, a także ich dzieci, członków rodzin i potomków.

Organizacja otaczanie swoich członków szeroką opieką, pomagając im w życiowej potrzebie i dbając o ich sytuację materialno-bytową. Troszczy się także o inwalidów i członków rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach. Ważna dla związku jest popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich. W tym celu inicjuje badania nad losami zesłańców polskich, gromadzi po nich pamiątki i dokumenty oraz sprawuje opiekę nad grobami Sybiraków.

 


Związek Sybiraków

Koło Terenowe w Kluczborku
Rynek 1, pokój nr 6
46-200 Kluczbork

 

adres do korespondencji:

ul. Ściegiennego 17/6

46-200 Kluczbork


tel. 661-909-005 (Prezes)
Biuro czynne w każdą środę w godz. 10.00-12.00

Prezes: Tatjana Rudkowska

 

 

 

INFORMACJE


 

02.04.2019

Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kluczborku informuje, że w Niedzielę Palmową, w dniu 14 kwietnia, podczas każdej mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku wierni będą się modlić za zmarłych i żyjących Sybiraków, z okazji Dnia Katyńskiego. Sybiracy proszą o łączność w modlitwie.
 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku