strona główna

 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej

Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych


Największa organizacja kombatancka, zrzesza obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów. Otacza swoją opiekom także wdowy i wdowców po kombatantach.

Do głównych zadań związku należy m.in.:

  • kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;

  • reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;

  • popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Zarząd Miejsko-Gminny w Kluczborku
Plac Niepodległości 5
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 26 39
Biuro czynne: piątek w godz. 9.00-13.00

Prezes: Kazimierz Szyszka


Zarząd Miejsko-Gminny w Wołczynie

Urząd Miejski w Wołczynie

ul. Dworcowa 1

46-250 Wołczyn

tel. 77 418 83 40 faks 77 418 83 40

e-mail: info@wolczyn.plZarząd Miejsko-Gminny w Byczynie
ul. Rynek 1/Ratusz
46-220 Byczyna
tel./fax. 77 413 41 50 (UM), 692-635-792 (Zdzisław Comporek)
Biuro czynne: środa w godz. 10.00-13.00

Prezes: Mieczysława Wojtunik


Zarząd Koła Gminnego w Lasowicach Wielkich
Prezes: Józef Rekiel

 

 


 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku