strona główna


Związek Inwalidów Wojennych RP


Związek jest najstarszą organizacją kombatancką w Polsce, która powstała w 1919 r. Obecnie zrzesza w swoich szeregach:

  • inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy walczących na różnych frontach i w różnych armiach I i II wojny światowej;

  • inwalidów wojskowych;

  • osoby represjonowane, ustawowo korzystające z uprawnień inwalidów wojenny (od 1976 r.);

  • rencistów wojskowych (z zawodowej służby od 1995 r.);

  • wdowy i wdowców po poległych i zmarłych inwalidach wojennych i wojskowych oraz osobach represjonowanych (podopieczni).

Swoją działalność realizuje zgodnie z celami i zadaniami statutowymi, do których należą troska o godne warunki bytowe członków i podopiecznych, doskonalenie opieki socjalnej i zdrowotnej, reprezentowanie ich interesów zabiegając o zachowanie ustawowo nabytych uprawnień odszkodowawczych jak również pielęgnowanie i kontynuowanie tradycji patriotycznych i niepodległościowych w społeczeństwie. Dla organizacji istotna jest zasada neutralności politycznej i światopoglądowej zgodnie z dewizą „Bóg Honor Ojczyzna” utrwalaną na związkowych sztandarach.

 

 

Zarząd Oddziału w Kluczborku
Plac Niepodległości 5
46-200 Kluczbork
Biuro czynne w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca w godz. 10.00-12.00
 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku