strona główna

ZABYTKI PRZYRODY

 

 

 

 

GMINA BYCZYNA
 


Aleje:
Aleja dębowo-bukowa w Kostowie

Pomniki przyrody:
Lipa szerokolista w Byczynie (na Rynku), obwód 280 cm
Lipa drobnolistna w Jakubowicach
Wiąz w Jakubowicach
Lipa drobnolistna w Proślicach, obwód 743, wiek 550 lat, jedna z największych w Polsce

 

 

 

 

GMINA KLUCZBORK

 


Aleje:
Aleja dębów na trasie Nowa Bogacica-Piec, obwód-od 455 do 665 cm, wysokość od 15 do 25 m, wiek 300, 400 lat
Aleja cisów pospolitych, dł. alei 50 m, obwód 80 do 145 cm, wysokość 8 do 12 m

Pomniki przyrody:
Olsza czarna w Kluczborku, obwód 390 cm, wysokość 30 m, wiek ok. 190 lat, najstarszy okaz w Polsce (koło dworca kolejowego)
Dąb szypułkowy w Kluczborku, obwód 440 cm, wysokość 23 m, wiek 320 lat

Rezerwaty leśne:
Rezerwat przyrody w Bażanach - naturalny drzewostan sosnowy z obfitym stanowiskiem jałowca, występują rośliny chronione: widlak jałowcowaty i kruszyna pospolita
Stobrawski Park Krajobrazowy - teren gminy Kluczbork (od strony Bogacicy)
 

 

 


GMINA WOŁCZYN

 


Aleje:
Aleja dębów szypułkowych na gruntach wsi Gierałcice w wieku około 60-270 lat

Rezerwaty leśne:
Rezerwat przyrody w Komorznie, utworzony w celu ochrony buczyny pomorskiej
Rezerwat przyrody w Krzywiczynach, las mieszany zawierający 126-letni drzewostan jodłowy z domieszką świerka, modrzewia i sosny

Pomniki przyrody:
Lipa drobnolistna w Duczowie Wielkim , wiek 170 lat, Dąb szypułkowy, wiek 270 lat - osobliwość: zrośnięte ze sobą od ponad 150 lat
Buk zwyczajny w Komorznie, wiek 320 lat
Modrzew europejski w Unieszowie
Głaz narzutowy w Wierzbicy Dolnej - blok skandynawskiego granitu różowego (przy drodze z Wierzbicy do Włoch),
Solanka wołczyńska o temp + 43,5°C - teren gminy Wołczyn


 

 

GMINA LASOWICE WIELKIE
 


Rezerwaty leśne:
Rezerwat krajobrazowy leśno-stawowy „Smolnik” w Szumiradzie
Lasy Stobrawsko-Turawskie - tereny gminy Lasowice Wielkie

Pomniki przyrody:
Dąb szypułkowy w Gronowicach
Dąb szypułkowy w Ciarce
Dąb szypułkowy w Lasowicach Małych
Dąb szypułkowy w Szumiradzie
Buk zwyczajny w Lasowicach Małych

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku