strona główna

Apel w sprawie tworzenia Banku Rodzin Zastępczych

Rodzina to słowo - kojarzy się ze szczęściem ,ze wszystkim dobrem, które nas spotkało, które pozwala się cieszyć...
(pozwólmy dzieciom uwierzyć w sens tych słów)


S z a n o w n i     P a ń s t w o

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Pomimo tak ważnej i decydującej roli jaką powinna spełniać w życiu każdego człowieka rodzina, wiele dzieci nie znajduje we własnym domu właściwej opieki. Dzieci te ze względu na brak zaspokajania podstawowych potrzeb, a nie rzadko porzucenie, trafiają do domu dziecka bądź pogotowia opiekuńczego. Tylko niektóre z nich mogą zostać adoptowane, pozostałe, ze względu na sytuację prawną lub zdrowotną, muszą spędzić swoje dzieciństwo w placówce. W polskich placówkach opiekuńczych przebywa ok. 80 tys. dzieci, czekając i wołając rozpaczliwie „DAJ MI DOM”.
Pragniemy wzmóc wysiłki wielu ludzi dobrej woli,aby dziecko mogło to marzenie urzeczywistnić. Zamiast do domu dziecka dziecko może trafić do utworzonej przez Państwa rodziny zastępczej, gdyż właśnie rodzina jest naturalnym i niezastąpionym środowiskiem życia, rozwoju i wychowania. Pozbawienie dziecka tego środowiska powoduje w jego rozwoju i wychowaniu nieuniknione zaburzenia.
Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. W zastępczej rodzinie dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość. Rodzina zastępcza chroni je przed doznawaniem kolejnych krzywd, przed porzuceniem, samotnością, zaniedbaniem. Rodzina przyjmując do swojego domu dziecko daje mu bezpieczeństwo, spokój i warunki do rozwoju, a jego rodzicom czas na uporanie się z problemami, które stały się przyczyną umieszczenia go w rodzinie zastępczej.
W przypadku uregulowanej sytuacji dziecka, istnieją możliwości przekształcenia rodziny zastępczej w adopcję.
Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości określonej przez ustawę o pomocy społecznej, w zależności od rodzaju rodziny i wieku dziecka.

Zapraszamy mieszkańców naszego Powiatu do wspólnej inicjatywy - stworzenia Banku Rodzin Zastępczych.


Kogo poszukujemy?
Rodziny, kobiety pracujące w domu, osoby samotne, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia pomocy dzieciom potrzebującym miłości i ciepła. Szukamy osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce.
Kandydaci na rodziny zastępcze powinni posiadać:
- odpowiednie warunki mieszkaniowe,
- stałe źródło utrzymania,
- obywatelstwo polskie i stały adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski,
- nieposzlakowaną opinię w środowisku,
- zaświadczenie lekarskie, iż nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą opiekę nad dzieckiem oraz powinni dawać rękojmię należytego wykonania powierzonej opieki.
Jeśli czujecie Państwo, że są wśród Was, Waszych kręgach i społecznościach osoby zainteresowane pomocą dzieciom, pragnące przysposobić dziecko, pomóc dziecku starszemu, zostać kwalifikowaną rodziną zastępczą gorąco prosimy o kontakt pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
ul. Jagiellońska 3, tel. 077 414-23-53


Wszystkie osoby mogą liczyć na wsparcie z naszej strony. Tylko szeroki odzew społeczny i ruch wielu osób i instytucji w tych czułych i wrażliwych sprawach może przynieść korzyści dzieciom i naszemu społeczeństwu lokalnemu.

Iwona Rudnicka – Hrynyszyn
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku