strona główna

STOWARZYSZENIA SPORTOWE I UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

 

 

KLUBY SPORTOWE I ZRZESZENIA

 

Ludowy Klub Sportowy
nr KRS 0000040155
z dn. 31.08.2001

KUNIÓW
Prezes: Kazimierz Sypko

 

Główne cele:

rozwijanie wśród ludności zamiłowania do uprawiania sportu; rozwój życia kulturalno oświatowego; dążenie do ogólnego wzrostu kultury fizycznej i zdrowotnej.
 

 

 

Kluczborski Klub Karate
Nr KRS 0000122727
z dnia 24.07.2002

46-200 KLUCZBORK
ul. Wolności 18
Prezes: Andrzej Olech


Główne cele:

rozwój i popularyzacja karate i innych dalekowschodnich sportów walki; prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników; szkolenie instruktorów i sędziów; sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubu.

 

 

Klub Sportowy „START”
Nr KRS 0000220492
z dnia 26.10.2004
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


46-250 WOŁCZYN
ul. Ligonia 15
Prezes: Janusz Kasperkiewicz

 

Główne cele:
działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych; propagowanie i roozwój kultury fizycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież szkolną.

 

 

 

Kluczborski Klub Sportowy
Nr KRS 0000030770
z dnia 27.07.2001

46-200 KLUCZBORK
ul. Sportowa 1
Prezes: Norbert Wolf


Główne cele:

rozwój sportu na terenie powiatu; organizowanie sekcji sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie imprez
sportowych.

 

 

 

Miejski Klub Sportowy
Nr KRS 0000200564
z dnia 07.10.2004
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 

46-200 KLUCZBORK
ul. Sportowa 7
tel. 604193584 i 077 418-27-89
Prezes: Roman Kamiński

 

Główne cele:
rozwój sportu na terenie powiatu; organizowanie sekcji sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie imprez
sportowych.

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy "HETMAN"
Nr KRS 0000059253
z dnia 27.04.2004

46-220 BYCZYNA
ul. Polna
Prezes: Juliusz Stecki

tel. 077 413-41-65

 

Główne  cele:
zapewnienie młodzieży możliwości i warunków uprawiania sportu; kształtowanie u członków wysokich wartości moralnych i fizycznych; upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa; zapewnienie sympatykom sportu przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych.

 

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
Nr KRS 0000048673
z dnia 02.10.2001


LASOWICE WIELKIE
ul. Odrodzenia 32
Przewodniczący: Andrzej Okwieka


Główne cele:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
Nr KRS 0000064867
z dnia 23.11.2001


46-200 KLUCZBORK
ul. Katowicka 1
Przewodniczący: Jan Wunschik

 

Główne cele:
propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

46-220 BYCZYNA
ul. Rynek 1

Prezes: Juliusz Stecki

tel. 077 413-41-65


Główne cele:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych
Nr KRS 0000078252
z dnia 17.11.2004
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


46-250 WOŁCZYN
ul. Dworcowa 1
Przewodniczący: Waldemar Antkowiak

tel. 077 414-14-24

 

Główne cele:
działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych oraz propagowanie rozwoju kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

 

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej, których działalność statutowa nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,
wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego

 

 

Uczniowskie Kluby Sportowe

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku