strona główna

STATUT POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

 

Zgodnie  Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Powiat posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. O ustroju Powiatu stanowi jego statut.

 

Uchwała Nr XLIX/315/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (234,8 kB)

Uchwała Nr VI/69/2019 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (189,7 kB)

Uchwała Nr XIII/107/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (97 kB)

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku