strona główna

           

 

TELEFONY ZAUFANIA


 

801 12 00 02 - Niebieska Linia to infolinia ogólnopolska. Przeznaczona jest dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie z numerem 801 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 22.00 oraz w niedzielę i święta w godzinach od 8.00 do 16.00. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.niebieskalinia.info
i www.niebieskalinia.org

 

801 24 70 70 - całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA. Infolinia ogólnopolska. Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer dla połączeń z zagranicy i telefonów komórkowych +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy   w chwili, gdy zaginął człowiek. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl

 

116 000 - całodobowy, bezpłatny telefon stacjonarny i komórkowy w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Infolinia ogólnopolska. Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl. Uwaga!! W niektóre święta państwowe 24h linia wsparcia i telefon w sprawie zaginionego dziecka są nieczynne. Informacja o tym z wyprzedzeniem w Aktualnościach na stronie www.zaginieni.pl

 

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”. Działa na zasadzie infolinii, z którą połączenie kosztuje rozmówcę jedynie cenę pierwszego impulsu. Oferta Telefonu skierowana jest do osób z problemem narkomanii: osób używających narkotyków, uzależnionych oraz ich bliskich. Telefon jest czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00,
z wyjątkiem świąt państwowych. Więcej informacji znajduje się na
: www.narkomania.gov.pl

 

800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN. Informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami. Osoby uzależnione, ich rodziny oraz osoby zainteresowane problemem mogą uzyskać informacje i porady dotyczące uzależnienia. Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 9—17 (połączenie bezpłatne). Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www: http://karan.pl

 

801 140 068  Pomarańczowa Linia. Jeżeli Twoje dziecko ma problem związany z alkoholem i zażywającym narkotyki zadzwoń na ogólnopolski telefon zaufania Pomarańczowa Linia – telefon dla rodziców i młodzieży, którym picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne zachowania o cechach uzależnienia utrudniają funkcjonowanie i porozumiewanie się ze sobą – gdzie  uzyskasz informacje  i  porady na  temat placówek udzielających wsparcia na terenie całego kraju.

Pomarańczowa Linia  (od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00;koszt połączenia jak za 1 impuls lokalny). Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.pomaranczowalinia.pl

 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy gdy przeżywają smutek, lęk, osamotnienie, nie radzą sobie z konfliktem w Swojej rodzinie, mają problemy w relacjach z rówieśnikami, mają trudności w nauce, ktoś stosuje wobec nich przemoc. Połączenie jest bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15  do 20.00. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci. Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno konsultanci oddzwonią. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

 

116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundacja Dzieci Niczyje (FDN). Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: www.fdn.pl .Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania. Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od codziennie, w godzinach od 12 do 20. Telefon  jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

 

801 888 448 oraz 22 692 82 26 - telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Opłata za pierwszą minutę połączenia wg stawki operatora lokalnego. Osoby chcące dodzwonić się  do telefonów zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS z tel. komórkowego oraz z zagranicy  proszone są o korzystanie z numeru 22 692 82 26. Telefon jest czynny od poniedziałku od godziny 15.00 do piątku do godziny 15.00. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:  www.aids.gov.pl

 

22 628 01 20 Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. Porady i konsultacje a także pomoc udzielane są od poniedziałku do piątku. W pozostałym czasie działa telefon komórkowy 605 687 750 i podejmowane są jedynie sprawy nie cierpiące zwłoki.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kcik.pl. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych zależnie od taryfy operatora.

22 628 99 99 Telefon zaufania Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Pomoc i porady udzielane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 – 19, piątek 9 – 14, we środy 14 - 19 dyżur w języku rosyjskim. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.strada.org.pl. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych zależnie od taryfy operatora.

 

800 70 22 22 Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Całodobowa i bezpłatna pomoc psychologów Fundacji ITAKA dla wszystkich osób będących w kryzysie psychicznym. W Centrum Wsparcia dyżurują również w wyznaczonych godzinach lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Dyżurujący konsultanci przez telefon, email i czat udzielają porad i kierują osoby dzwoniące lub piszące do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl. Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych. E-mail: porady@liniawsparcia.pl

800 108 108 Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich. Telefon wsparcia działa w dni powszednie od 14:00 do 20:00. Linia adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady. Zadaniem dyżurujących psychologów jest podejmować interwencje w sytuacjach nagłych, a także pomagać w podejmowaniu decyzji o ewentualnej dalszej terapii.
Więcej informacji na stronie Fundacji Nagle Sami: http://www.naglesami.org.pl

116 123 Kryzysowy Telefon Zaufania czyli Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, która prowadzona jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.116123.edu.pl. Pomaga osobom, które z rożnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych. udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Linia jest czynna od codziennie, w godzinach od 14 do 22. Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne.

801 889 880 Telefon Zaufania świadczący pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia. Prowadzony jest przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.psychologia.edu.pl Telefon zaufania jest czynny codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17 do 22. Koszt połączenia z telefonów stacjonarnych to koszt jednego impulsu, według taryfy operatora. Koszt połączenia z telefonów komórkowych – cena za każdą minutę, zależnie od taryfy operatora.

 

800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl; https://800100100.pl

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

22 828 11 12 - Telefonie Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej. Telefon zaufania stanowi uzupełnienie działania poradni Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, oferując pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służąc radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora. www.funpzs.org.pl

800 676 676 - Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

 

22 828 11 12 - Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej
Telefon zaufania stanowi uzupełnienie działania poradni Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego, oferując pomoc osobom dorosłym, które doświadczyły przemocy seksualnej oraz służąc radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania. Telefon jest czynny we wtorki i środy w godzinach od 15.00 do 18.00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora.

800 889 994 (bezpłatna infolinia)/ 515 866 142 - Telefon Wsparcie Rodziców Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Rodzice pokrzywdzeni pochopnym odebraniem dzieci (np. z powodu biedy czy nieporadności) mogą uzyskać pierwszą pomoc wolontariuszy oraz kontakt z instytucjami, udzielającymi wsparcia materialnego, psychologicznego oraz pomocy prawnej
www: http://rzecznikrodzicow.pl/telefon-wsparcie-rodzicow ,
czynny: poniedziałki—piątki w godz. 10.30—12.30
Dodatkowy numer: 22/ 4 178 718 - płatny wg stawek operatorów
(dla telefonów z blokadą numerów specjalnych 800...)

22 681 72 33  - Telefon zaufania dla weteranów misji oraz ich rodzin - Inicjatywa Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego
WWW: http://www.wim.mil.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1573
czynny: od poniedziałku do piątku, między godz. 17.00 a 20.00
koszt połączenia: brak danych