strona główna

           

 

TELEFONY ALARMOWE


 

TELEFONY ALARMOWE SŁUŻB RATOWNICZYCH

112                      - Europejski Numer Alarmowy

999                      - Pogotowie Ratunkowe

998                      - Straż Pożarna

997                      - Policja

991                      - Pogotowie Energetyczne

992                      - Pogotowie Gazowe

77/ 541 04 32       - Pogotowie Ciepłownicze

77/ 453 92 60

994                      - Pogotowie Wodociągowe dla mieszkańców gminy Byczyna, Kluczbork oraz Lasowic Wielkich

 

TELEFONY ALARMOWE (funkcjonujące w godzinach pracy jednostek)

77/ 418 07 77   - Straż Miejska w Kluczborku

77/ 418 93 00   - Straż Miejska w Wołczynie

795 564 477, 604 223 094, 734 474 938 - Pogotowie Wodociągowe dla mieszkańców gminy Wołczyn

 

Numery alarmowe wybieramy wtedy, gdy jesteśmy świadkami wystąpienia  lub podejrzenia wystąpienia nagłego zagrożenia dla życia i zdrowia, środowiska lub mienia, np.: pożar, wypadek drogowy, zasłabnięcie przechodnia na chodniku; podejrzanie zachowująca się grupa ludzi, bójka, itp.

 

 

Nie lekceważmy żadnych sygnałów o potencjalnym zagrożeniu !

 

 

Schemat powiadamiania służb ratowniczych:

 

Po wykręceniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:

 

1. Co się stało (podaj rodzaj zdarzenia np. zderzenie samochodów, upadek z drabiny, drgawki, utonięcie itp.).

2. Czy są poszkodowani – jeśli tak to podaj ich ilość, powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).

3. Miejsce zdarzenia (miejscowość, adres, nazwa obiektu lub charakterystyczne punkty orientacyjne).

4. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego dzwonisz.

 

Pamiętaj!!!

Nigdy nie  odkładaj  słuchawki pierwszy !!!  Dyspozytor może mieć dodatkowe pytania.

 

Co to jest Europejski Numer Alarmowy "112"

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Połączenie z numerem alarmowym „112” jest bezpłatne.

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli
i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe
997 (Policja),  998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).