strona główna

           

 

MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ 

MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ

 

 

1.  ZAGROŻENIA W POLSCE

 

RAPORT DOBOWY opracowywany jest w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w Krajowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zawiera syntetyczne informacje o sytuacjach kryzysowych, odnotowanych w kraju w ciągu ostatniej doby, oraz informacje o zdarzeniach zagranicznych, które mogą się przekładać na zarządzanie kryzysowe w Polsce. Zdarzenia krajowe przypisane są do obszarów zagrożeń (tabelka) oraz oznaczone odpowiednim kolorem, stosownie do poziomu zagrożenia określonego w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego.

 

OCENA TYGODNIOWA - Informacja powstaje w Wydziale Analiz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zawiera syntetyczne omówienie i komentarz do istotnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz elementy ich prognozy.

 

 

2. ZAGROŻENIA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

 

Komunikat (np.: ostrzeżenie) generowany jest przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przekazywane komunikaty dotyczą przede wszystkim: ostrzeżeń meteorologicznych (np. silny wiatr, burze, upał, oblodzenie), hydrologicznych (np. stany wód) oraz innych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Dodatkowo znajdziemy tam materiały pomocnicze.

 

 

3. MONITORING INTERWENCJI PSP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

 

Monitoring bieżących interwencji PSP na terenie województwa opolskiego przedstawiany w portalu informacyjnym Państwowej Straży Pożarnej województwa opolskiego.

 

 

4. ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE

 

Aktualny poziom zagrożenia terrorystycznego dla RP

Portal Antyterroryzm.gov.pl jest Internetową stroną rządową, której celem jest bieżące informowanie społeczeństwa jak reagować na zagrożenia terrorystyczne oraz jaki jest ich poziom na terenie RP.

 

 

 

5. ZAGROŻENIE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

 

Ostrzeżenia dla podróżujących - wydawane przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Polak za granicą. Przygotuj się do podróży – Poradnik wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Turystyka bez ryzyka - Informator wydany przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

 

 

6. ZAGROŻENIE CYBERTERRORYZMEM

 

Cert Polska - Zespół CERT Polska jest zespołem reagowania na incydenty komputerowe działającym w ramach Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), monitoruje zagrożenia pojawiające się w polskich sieciach komputerowych oraz aktywnie reaguje, by jak najefektywniej im przeciwdziałać. Zespół pełni też funkcję koordynacyjną, przyjmując zgłoszenia od innych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w internecie i przekazując je właściwym operatorom.

Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe  -  zgodnie z przyjętą Polityką Ochrony Cyberprzestrzeni RP,
w zakresie realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni RP, Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL pełni rolę głównego zespołu CERT w obszarze administracji rządowej i obszarze cywilnym. Podstawowym jego zadaniem jest zapewnianie i rozwijanie zdolności jednostek organizacyjnych administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej do ochrony przed cyberzagrożeniami. Realizuje on jednocześnie zadania głównego narodowego zespołu odpowiadającego za koordynację procesu obsługi incydentów komputerowych w obszarze CRP. Stanowi poziom II-gi Krajowego Systemu Reagowania na Incydenty Komputerowe w CRP.

Raporty o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP opracowane przez Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe

Ostrzeżenia i informacje - CERT Orange Polska  (Computer Emergency Response Team) to specjalistyczna jednostka w strukturach Orange Polska, odpowiedzialna za bezpieczeństwo użytkowników internetu, korzystających z sieci operatora.

Mapa zagrożeń – Cert Orange Polska S.A.

Mapy ataków cybernetycznych zostały stworzone przez producentów oprogramowania i sprzętu Security IT. Na mapach można na żywo obserwować obecnie przeprowadzane ataki internetowe. Zamieszczane na mapie, różnymi kolorami, incydenty pochodzą z aktualizowanej na bieżąco bazy danych i przedstawiają zagrożenia wykryte w pocztach e-mail i na stronach www, a także ataki hakerskie, luki w zabezpieczeniach itd.

Interaktywne mapy ataków cybernetycznych na świecie

Checkpoint
FireEye 
Kaspersky Lab                       

Fortinet
NORSE

Digital Attack Map

Deutsche Telekom AG

F-Secure

 

 

7. ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH

 

W serwisie Państwowej Agencji Atomistyki możemy uzyskać informację dotyczącą:

Sytuacja radiologiczna w Polsce – rozkład dawki promieniowania gamma w Polsce

 

 

Serwis informacyjny portalu nuclear.pl :

Elektrownie Jądrowe wokół Polski  

Międzynarodowa skala zdarzeń jądrowych INES 

 

 

 

8. ZAGROŻENIE NIEBEZPIECZNYMI ZJAWISKAMI METEOROLOGICZNYMI

 

Dotyczy m. in. zagrożeń ze strony silnych wiatrów, intensywnych opadów deszczu, silnych mrozów, opadów śniegu, mgły, suszy i  upałów, pożarów lasu  itp.:

Światowy Serwis Informacji Pogodowych - prowadzony przez Światową Organizację Meteorologiczną

 

Ostrzeżenia Pogodowe w Europie - Meteoalarm - serwis opracowany dla EUMETNET, tj. Organizacji Sieci Europejskich Służb Meteorologicznych - umożliwia wybór informacji o groźnych warunkach meteorologicznych na dzień bieżący lub następny
w wielu krajach europejskich

 

Prognoza synoptyczna  - serwis Pogodynka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

 

Mapa synoptyczna  - serwis Pogodynka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB)

 

Prognoza zagrożeń meteorologicznych Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Komunikat o wystąpieniu  groźnych zjawisk hydrologiczno – meteorologicznych na terenie kraju - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Ostrzeżenia meteorologiczne - serwis Pogodynka - IMGW-PIB

 

Ostrzeżenia hydrologiczne - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Prognoza burz  - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Analiza burz - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Mapa zbiorcza burze  - serwis Pogodynka

 

Temperatura - serwis Pogodynka

 

Radary pogodowe - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

 

Polska Centrala Zagrożeń Pogodowych

 

Aktualny codzienny zasięg pokrywy śnieżnej w Polsce  -  serwis prowadzony przez  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Monitoring zmian zasięgu pokrywy śnieżnej ("śnieżności zimy") pozwala wstępnie ocenić charakter zimy jest jednym z najbardziej podstawowych aspektów obserwacji pogody i klimatu.

 

Pozostałe informacje z serwisów pogodowych dotyczących prognoz pogody, intensywności opadów atmosferycznych, zjawisk burzowych i innych zjawisk meteorologicznych  oraz prognozy pogody dla Miast Powiatu Kluczborskiego PRZEJDŹ KONIECZNIE DO DZIAŁU POGODA  

 

 

 

9. ZAGROŻENIE POWODZIOWE

 

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – publikowane przez Hydroportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW)

 

Prognoza zagrożeń meteorologicznych Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Komunikat o wystąpieniu groźnych zjawisk hydrologiczno – meteorologicznych na terenie kraju - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Informacja o sytuacji hydrologicznej w kraju  - prowadzony przez (KZGW)

 

Ostrzeżenia hydrologiczne - serwis Pogodynka  - IMGW-PIB

 

Rozkład dobowej sumy opadów  - serwis Pogodynka IMGW-PIB

 

Stany wód w rzekach - serwis Pogodynka IMGW-PIB

 

Stan wody w rzekach -  serwis Pogodynka IMGW-PIB

Poziomy polskich rzek na wodowskazach - serwis prowadzony przez  Krajowy Instytut Meteorologii

Stan wody w wybranych profilach wodowskazowych w dorzeczu Odry - serwis Pogodynka IMGW-PIB

Stany zbiorników (napełnienie ważniejszych zbiorników retencyjnych)   - serwis Pogodynka IMGW-PIB

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  Opolu:

 

Komunikat stany wód w województwie opolskim

 

Dane hydrologiczne dot. zlewni górnej i środkowej Odry:

Stany rzek (zlewnia górnej i środkowej ODRY) 

Stany zbiorników (napełnienie ważniejszych zbiorników retencyjnych)

 

Stany wody w Czechach:

Povodí Odry - Stavy a průtoky na vodních tocích

ČHMÚ - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

 

 

 

10. ZAGROŻENIE POŻAROWE LASÓW

 

Mapa zagrożenia pożarowego lasu - serwis Instytutu Badawczego Leśnictwa IBL

 

Mapa okresowych zakazów wstępu do lasów - serwis IBL

 

Zagrożenie pożarowe dla stref 39 i 40 - Województwo Opolskie: do strefy 39 zaliczamy lasy położone w powiecie kluczborskim, które należą do Nadleśnictw: Kluczbork, Olesno, Namysłów, Turawa

 

Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Zagrożenie pożarowe lasów w Europie  -  prowadzone przez European Forest Fire Information System (EFFIS)

 

11. ZAGROŻENIE KATASTROFAMI DROGOWYMI

 

W serwisie  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i  GDDKiA Oddział Opole możemy uzyskać informacje dotyczące aktualnych warunków na drogach krajowych:

Punkty informacji drogowej

Utrudnienia w ruchu na drogach krajowych

Lista utrudnień

Mapa kamer monitorujących

 

W serwisie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu możemy uzyskać informację dotyczącą aktualnych utrudnieniach na drogach wojewódzkich:

Mapa utrudnień na drogach wojewódzkich

Akcja-zima

 

W serwisie Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku możemy uzyskać informacje dotyczące dróg powiatowych. 

Sytuacja pogodowa na drogach w Polsce   -   serwis prowadzony przez  Trax elektronik

 

 

                                                 

12. ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

 

W serwisie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kluczborku możemy uzyskać informacje dotyczące:

Jakość wody do picia

Ocena jakości wody w pływalniach i basenach kąpielowych

Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli na na terenie województwa opolskiego

Serwis Głównego Inspektoratu Sanitarnego informuje:  

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Portal Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody

Serwis kąpieliskowy - informuje o  stanie  sanitarnym kąpielisk w Polsce

Stan sanitarny kraju

Informacje dotyczące chorób zakaźnych

Bezpieczne podróżowanie  

Szczepienia dla podróżujących

Poznaj grzyby unikniesz zatrucia 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny opracowuje informacje dotyczące:

Portal informacyjny na temat szczepień

Bezpieczeństwo żywności

Sytuacja zdrowotna ludności Polski 2016

Atlas umieralności    

Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce (dwutygodniowe, kwartalne, półroczne, roczne)

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce- przegląd sytuacji

Zachorowania podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce- bieżący meldunek

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce- przegląd sytuacji

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce- bieżący meldunek

 

 

 

13. ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT

Komunikaty -  w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  - prowadzi monitorowanie chorób zwierząt w Polsce  np.: Afrykańskiego Pomoru świń – (ASF), wysoce zjadliwej grypie ptaków podtypu H5N8 i inne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Informacje  o Afrykańskim Pomorze Świń

Informacje o grypie ptaków

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku

 

 

14. ZAGROŻENIE -  ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH WODY

Monitorowanie zakłóceń i awarii w dostawach wody  do spożycia dla gminy Kluczbork, Byczyna i Lasowice Wielkie prowadzone jest przez zakład Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku

Monitorowanie zakłóceń  wody  do  spożycia  dla  gminy  Wołczyn   prowadzone jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie

 

 

15. ZAGROŻENIE – ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII

W serwisie TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna, możemy uzyskać informację o planowanych wyłączeniach prądu na obszarze działania  Oddziału w Opolu TAURON Dystrybucja S.A.:

wyłączenia planowe i awarie - miejscowość

wyłączenia planowe i awarie - oddziały

 

 

16. ZAGROŻENIE KATASTROFAMI BUDOWLANYMI

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje:

Komunikaty (w dziale Informacje)

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu informuje:

Komunikaty - (w dziale Informacje)

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy prowadzi:     

System Osłony Przeciwosuwiskowej

Monitoring osuwisk

 

 

17. ZAGROŻENIE STANU ŚRODOWISKA

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi i informuje:

Portal o Jakości Powietrza  prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Bieżące dane pomiarowe zanieczyszczeń powietrza - aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w naszym kraju, odświeżane na bieżąco

Ostrzeżenia - Informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza w ostatnim czasie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi:

Komunikaty o jakości powietrza w województwie opolskim

Bieżące wyniki pomiarów

Baza zanieczyszczeń powietrza

Serwis ekoprognoza  - informuje społeczeństwo o stanie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację codziennej prognozy jakości powietrza dla Polski i Europy publikowanej w Internecie.

Monitoring ozonu - pomiary  całkowitej  zawartości  i  rozkładu  pionowego  ozonu w  atmosferze  prowadzone są  w  Centralnym Obserwatorium Geofizycznym Instytutu Geofizyki PAN w Belsku -  COG Belsk Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi:

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - prognozy krajowe dla ozonu.     

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - prognozy wojewódzkie dla ozonu

Prognozy są dostępne w terminie od 29 marca do 30 września.

Ozon występujący w stratosferze stanowi osłonę dla Ziemi i jej mieszkańców przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, natomiast jego obecność przy powierzchni ziemi ma negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i roślinność. 

 

Prognozowanie indeksu UV w sezonie letnim  (aktualizowany raz na dobę) prowadzone jest  przez (IMGW-PIB)

Nadmierne opalanie jest szkodliwe, może powodować raka skóry, zaćmę, obniżenie odporności biologicznej. Indywidualna wrażliwość człowieka na promieniowanie UV zależy od typu jego skóry.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi i informuje:

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych - stężenia i ładunki

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych – opady

Podstrona prezentująca wybrane informacje dotyczące chemizmu opadów atmosferycznych:

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża  jest to określanie
w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoża, w ujęciu przestrzennym
i czasowym. Informacje o obciążeniu obszarów leśnych, gleb i wód powierzchniowych związkami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi deponowanymi z powietrza.
   

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski  stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska  w zakresie jakości gleb
i ziemi.

Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym.     

Monitoring lasów w Polsce jest jednym z zadań podsystemu monitoringu przyrody Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Monitoring lasów jest systemem oceny środowiska leśnego i kondycji zdrowotnej drzewostanów na podstawie ciągłych lub periodycznych obserwacji i pomiarów wybranych indykatorów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.     

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy prowadzi:

Geoportal  Centralnej Bazy Danych Geologicznych - jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Są to między innymi szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i geofizyce

Geologia dla samorządów

Państwowa Służba Geologiczna

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Monitoring wód podziemnych

Surowce mineralne Polski

 

Monitoring zmian klimatu serwis prowadzony przez RSOE- Emergency and Disaster Information Service:

Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polsce - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi witrynę interaktywnych map Geoserwis, w której prezentowane są dane przestrzenne, dotyczące m.in. form ochrony przyrody
w Polsce.
Ekomapa, Geoportale prowadzone przez Serwis Ekoportal  - który ułatwi Państwu dotarcie do informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska. Naszym celem jest przedstawianie wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do treści.

 

 

18. ZAGROŻENIE SUSZĄ

 

System  Monitoringu   Suszy   Rolniczej   w   Polsce prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Serwis o zagrożeniu suszą. System ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce:

 

komentarz agrometeorologa

mapa podatności gleb na suszę – wg kategorii glebowych

potencjalne zasięgi suszy - mapy zagrożenia / wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb 

klimatyczny bilans wodny /  wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego

zagrożenie na poziomie gminy

 

Celem serwisu Instytutu Meteorologii i Gospodarki  Wodnej Państwowy Instytut Badawczy jest udostępnianie informacji zawierających charakterystyki susz obejmujące identyfikacje suszy, ocenę jej intensywności oraz prognozę, a także funkcję informacyjno – doradcze w wypadku wystąpienia zagrożenia suszą:

wskaźniki opisu suszy

susza meteorologiczna

susza hydrologiczna

rozkład przestrzenny

prognoza krótkoterminowa

prognoza zagrożenia suszą

 

 

 

19. ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN

 

Instytut Ochrony  Roślin  –  Państwowy  Instytut  Badawczy prowadzi:

Monitoring zarazy ziemniaka

Prognoza negatywna i opis zarazy ziemniaka

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Sygnalizacja - Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - powiat kluczborski prowadzony przez Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Monitoring GMO  - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 

Wystąpienie zagrożenia agrofagami   - Agro- Meteo  serwis pogodowy IMGW-PIB dla rolników.

Agrofagi – to groźne niepożądane organizmy (patogeny, szkodniki i chwasty), szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt. 

obrazy satelitarne w tym ewapotranspiracja, wilgotność gleby itp. - serwis Pogodynka IMGW-PIB

Zdrowe Pole serwis ostrzeżeń patogenowo – pogodowych prowadzony jest przez firmę BASF

Atlas chorób  roślin rolniczych Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Atlas chwastów –  Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Atlas szkodników-roślin Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 

    

 

20. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opracowuje:

Komunikaty  

Informacje dla pacjentów

Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące produktów leczniczych:

Wycofanie z obrotu,  Wstrzymanie w obrocie,  Ponowne dopuszczenie do obrotu,  Wstrzymanie reklam,  Zakaz wprowadzania do obrotu.

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. 

Choroba zawodowa jest pojęciem medyczno-prawnym. Definiowana jest jako patologia wywołana czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy i jednocześnie znajdująca się w urzędowym wykazie chorób zawodowych.

Dane o zapadalności

Wykaz chorób zawodowych

Globalne informacje o handlu ludźmi  - Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kształtuje politykę antymonopolową i politykę ochrony konsumentów prowadząc m.in.:

Rejestr klauzul niedozwolonych

Rejestr produktów niebezpiecznych

Rejestr produktów nie spełniających szczegółowych wymagań bezpieczeństwa

Rejestr innych produktów

 

 

 

21. ZAGROŻENIE SEJSMICZNE OBSZARU POLSKI

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk kieruje działalnością 10 obserwatoriów i stacji na terenie Polski (wykaz obserwatoriów i stacji), które rejestrują  zjawiska geofizyczne, które przekazywane są w sposób ciągły do Światowych Centrów Danych.

Dobowe sejsmogramy składowych stacji sejsmologicznej Belsk - Centralnego Obserwatorium w Belsku

Monitoring trzęsień ziemi - Pogodowa Sieć Polski

Globalne trzęsienie ziemi monitorowanie

 

Światowy monitor sejsmiczny prowadzony przez IRIS. Jest to konsorcjum ponad 100 amerykańskich uniwersytetów zajmujących się eksploatacją urządzeń naukowych dotyczących nabycia, zarządzania i dystrybucji danych sejsmologicznych. Programy IRIS przyczyniają  się do badań naukowych, edukacji, łagodzenie zagrożeń trzęsienie ziemi
i weryfikacji Traktatu Nuclear-Test-Ban.
Siedziba znajduje się w Waszyngtonie.

Monitor sejsmiczny dla Europy prowadzony przez IRIS

Dzisiejsze największe trzęsienia ziemi

Globalna mapa trzęsień ziemi

Mapa trzęsień ziemi EMSC  - Serwis Euro-Med Seismological Centre (EMSC) prezentuje w czasie rzeczywistym informacje na temat trzęsienia ziemi. Jest organizacją naukową, która rozwija nowe usługi w ramach projektów badawczych oraz zapewnia szybką informację trzęsienie publicznej dla ludzi na całym świecie, za darmo.

 

 

22. ZAGROŻENIA NATURALNE I PRZEMYSŁOWE

 

Informacje przedstawia serwis RSOE- Emergency and Disaster Information Service:

Mapa świata  przedstawiająca aktualne zagrożenia naturalne i przemysłowe     

Mapa Europy przedstawiająca aktualne zagrożenia naturalne i przemysłowe    

Klęski żywiołowe  - informacje serwisu pogodowego meteoprog.pl

 

 

 

23. ZAGROŻENIE LAWINOWE W GÓRACH

 

Serwisy internetowe informujące o zagrożeniu lawinowym w Polsce i Europie:

 

zagrożenie lawinowe dla rejonu Tatr - instytucja monitorująca Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)

Monitoring Pogody w Tatrach - instytucja monitorująca (TOPR)

Komunikat lawinowy w Tatrach - instytucja monitorująca (TOPR)

Komunikat turystyczny  - informuje Tatrzański Park Narodowy

Zagrożenie lawinowe dla rejonu Karkonoszy -  instytucja monitorująca Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego GOPR

Zagrożenie lawinowe dla pozostałych rejonów górskich kraju - instytucja monitorująca Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)

Zagrożenie lawinowe w Czechach  - (Beskidy, Karkonosze, Jesenik i czeska część Śnieżnika)

Zagrożenie lawinowe na Słowacji – (Tatry Wysokie, Niskie, Zachodnie, Mała i Wielka Fatra)

Zagraniczne komunikaty lawinowe 

Zagrożenie lawinowe w Europie – serwis EAWS

Mapa topograficzna Polski

Mapa topograficzna województwo opolskie

 

 

 

24.  MONITORING RUCHU KOLEJOWEGO

 

Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły serwis, w którym można znaleźć informacje na temat podróży pociągiem dalekobieżnym i regionalnym. Każdy może sprawdzić czy jego połączenie jest realizowane zgodnie
z planem i śledzić je na mapie z podziałem na województwa. System pokazuje aktualną pozycję składu oraz informuje
o utrudnieniach. W przypadku zmian, podane są przyczyny i czas opóźnienia oraz przewidywana godzina przyjazdu na kolejne stacje. Dostępne są również dodatkowe informacje np. o wprowadzeniu komunikacji zastępczej:

monitoring jazdy pociągów

 

 

25.  MONITORING RUCHU LOTNICZEGO

 

kontrola ruchu lotniczego

Ruch lotniczy "live" umożliwia  śledzenie  ruchu  samolotów  pasażerskich i dostawczych,  które są aktualnie w locie (po otwarciu poniższych linków, aby móc uzyskać więcej informacji - należy kliknąć na ikonę samolotu wówczas zobaczysz m.in. dokładne położenie samolotów na niebie w czasie rzeczywistym, trasę przelotu, numer lotu wysokość lotu oraz prędkość,
z jaką leci maszyna):

flightradar24

www.casperflights.com

Serwis przeszkód lotniczych  Serwis informacyjny, opracowany w oparciu o prowadzoną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego bazę przeszkód lotniczych. Skierowany jest m.in. do użytkowników przestrzeni powietrznej, którzy w ten sposób mogą pozyskać informacje o występujących na planowanej trasie lotu przeszkodach lotniczych, dokonać zgłoszenia  przeszkód nie ujętych
w bazie, poinformować o awarii lub braku oznakowania oraz mają możliwość zgłosić uwagi do atrybutów opisujących poszczególne przeszkody za pomocą wstawianych ręcznie komentarzy.

 

26.  MONITORING RUCHU STATKÓW I ICH POZYCJI

 

Aktualna mapa statków - ruch statków i ich pozycji  –  pokazuje  pozycję  statku na podstawie danych AIS. Rzeczywiste miejsce statku, czas przypłynięcia i wypłynięcia z portu.

System Automatycznej Identyfikacji, AIS (ang. Automatic Identification System, AIS)–system automatycznej łączności opracowany w końcu XX wieku i rozpowszechniony na początku XXI. Zapewnia automatyczną wymianę danych, przydatnych do uniknięcia kolizji między statkami oraz identyfikujący statek dla brzegowych systemów nadzorujących ruch statków (VTS).