strona główna

           

 

LINKI


 

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH INSTYTUCJI, SŁUŻB, INSPEKCJI SZCZEBLA POWIATOWEGO,

WOJEWÓDZKIEGO I KRAJOWEGO
 


Instytucje, służby, straże, inspekcje szczebla powiatowego

www.powiatkluczborski.pl – Portal Powiatu Kluczborskiego

www.kluczbork.pl - Urząd Miejski w Kluczborku

www.wolczyn.pl  - Urząd Miejski w Wołczynie

www.byczyna.pl  - Urząd Miejski w Byczynie

www.lasowicewielkie.pl  - Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich

www.kluczbork.policja.gov.pl  - Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

www.straz.kluczbork.pl - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

www.pssekluczbork.pl  - Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku

www.pczszpitalkluczbork.pl  – Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

http://zdp.nowoczesnagmina.pl  - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

www.pcpr-kluczbork.pl  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

www.pks.kluczbork.pl - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o.

http://pupkluczbork.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

www.inkubatorkluczbork.pl - Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

http://www.hydrokom.pl  - Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku

www.wodociagiwolczyn.pl  - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie

www.katowice.lasy.gov.pl/web/kluczbork  - Nadleśnictwo Kluczbork

www.katowice.lasy.gov.pl/web/olesno  - Nadleśnictwo Olesno

www.katowice.lasy.gov.pl/web/namyslow - Nadleśnictwo Namysłów

www.katowice.lasy.gov.pl/web/turawa  - Nadleśnictwo Turawa

www.lzd-siemianice.home.pl - Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 

 

Instytucje, służby, straże, inspekcje szczebla wojewódzkiego

www.opole.uw.gov.pl  – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

www.umwo.opole.pl – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego.html - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW

https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/wczk.html - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/centrum-powiadamiania-ratunkowego.html - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

www.opolska.policja.gov.pl  - Wojewódzka Komenda Policji w Opolu

www.psp.opole.pl  - Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

www.wszwopole.wp.mil.pl  - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu

www.brzeg.wku.wp.mil.pl  – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu

https://wsseopole.pis.gov.pl - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

http://www.winb.opole.pl  - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

www.wetgiw.gov.pl  - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

www.wif.obip.pl  - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

www.witd-opole.infra.pl  - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

www.opole.pios.gov.pl  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

www.piorin.gov.pl/opole  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

www.gddkia.gov.pl/pl/463/gddkia-opole  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu

www.zdw.opole.pl  - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

www.ecosa.pl  - Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A.

www.pogotowie.opole.pl  - Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu

www.opolskiewopr.pl  - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego w Opolu

www.kgsok.pl  - Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Opolu

www.psropole.pl  - Państwowa Straż Rybacka w Opolu

www.nfz-opole.pl  - Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

www.kuratorium.opole.pl  - Kuratorium Oświaty w Opolu

www.tauron-dystrybucja.pl  - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

www.psgaz.pl/oddzial-zaklad-gazowniczy-w-opolu-dane-teleadresowe - Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Zabrzu Zakład Gazowniczy w Opolu

www.wroclaw.rzgw.gov.pl  - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.gliwice.rzgw.gov.pl - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
www.poznan.rzgw.gov.pl - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

www.opole.rdos.gov.pl  - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

www.katowice.lasy.gov.pl/web/rdlp_katowice  - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach


 


Instytucje, służby, straże, inspekcje szczebla krajowego

www.mon.gov.pl - Ministerstwo Obrony Narodowej
www.msw.gov.pl - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mac.gov.pl - Ministerstwo Cyfryzacji
www.msz.gov.pl - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
www.mos.gov.pl – Ministerstwo Środowiska
www.mz.gov.pl – Ministerstwo Zdrowia

www.men.gov.p  - Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.rcb.gov.pl - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
www.bbn.gov.pl - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
www.abw.gov.pl - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

www.aw.gov.pl - Agencja Wywiadu
www.cba.gov.pl - Centralne Biuro Antykorupcyjne
www.straz.gov.pl - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
www.policja.pl - Komenda Główna Policji
www.strazgraniczna.pl  - Komenda Główna Straży Granicznej
www.gis.gov.pl - Główny Inspektorat Sanitarny
www.wetgiw.gov.pl - Główny Inspektorat Weterynarii
www.gunb.gov.pl – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gios.gov.pl - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gddkia.gov.pl - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
www.gitd.gov.pl - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
www.mf.gov.pl/sluzba-celna - Służba Celna
www.paa.gov.pl - Państwowa Agencji Atomistyki
www.clor.waw.pl – Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
www.piorin.gov.pl – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
www.psh.gov.pl – Państwowa Służba Hydrogeologiczna
www.lasy.gov.pl - Lasy Państwowe
www.pkp.pl – Polskie Koleje Państwowe S.A.
www.plk-sa.pl - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
www.kgsok.pl - Straż Ochrony Kolei

www.psgaz.pl - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie
www.pgnig.pl - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
www.lpr.com.pl – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
www.kzgw.gov.pl – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
www.imgw.pl – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
www.ciop.pl – Centralny Instytut Ochrony Pracy – serwis nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym
www.pck.pl – Polski Czerwony Krzyż
www.lok.org.pl – Liga Obrony Kraju
www.ock.gov.pl - Obrona Cywilnej Kraju – serwis informacyjny Obrony Cywilnej
www.czk.pl – Serwis Zarządzania Kryzysowego

Krajowa Administracja Skarbowa - www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa