strona główna

           

 

WAŻNE ADRESY


 

NASZE ADRESY

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 52 18
faks 77 418 65 20
www.powiatkluczborski.pl 
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 52 18 w. 117, 173 i 174
fax: 77 418 65 20
e-mail: czk@powiatkluczborski.pl 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego od 7.00 – 15.00
tel.: 77 418 52 18,
fax: 77 418 65 20
e-mail: czk@powiatkluczborski.pl

po godzinie 15 00
i dni wolne od pracy:
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku
tel.: 77 418 03 80
fax: 77 418 03 97
e-mail: kluczrsk@straz.kluczbork.pl 


URZĘDY MIEJSKIE I GMINNE

Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 14 81/85
fax 77 418 22 30
www.kluczbork.pl 
e-mail: um@kluczbork.pl
Burmistrz - Jarosław Kielar

Urząd Miejski w Wołczynie
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
tel./fax 77 418 83 40
www.wolczyn.pl 
e-mail: info@wolczyn.pl 
Burmistrz - Jan Leszek Wiącek

Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna
tel./fax. 77 413 41 50
www.byczyna.pl 
e-mail: um@byczyna.pl 
Burmistrz - Robert Świerczek

Urząd Gminy Lasowice Wielkie
Lasowice Wielkie 99 A
46-282 Lasowice Wielkie
tel. 77 417 54 70
fax. 77 417 54 91
www.lasowicewielkie.pl 
e-mail: ug@lasowicewielkie.pl 
Wójt - Daniel Gagat


Instytucje, służby, straże, inspekcje szczebla powiatowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
ul. Krakusa 1
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417 03 81
www.straz.kluczbork.pl
e-mail: kluczrsk@psp.opole.pl 
Komendant - Mariusz Stępień


Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
ul. Katowicka 14
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417 03 03
Fax: 77 417 03 45
www.kluczbork.policja.gov.pl 
e-mail: admin-kl@kluczbork.policja.gov.pl
Komendant – Paweł Kolczyk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 22 57
fax. 77 447 20 02
www.pssekluczbork.pl 
e-mail: sekretariat@pssekluczbork.pl 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Małgorzata Zabierowska

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 27 00
e-mail: biuro@piwkluczbork.pl
Powiatowy Lekarz Weterynarii – Krzysztof Bocianek

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 09 68
e-mail: pinbklb@wp.pl

sekretariat@pinbklb.pl
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Piotr Rasztar

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork
tel/fax: 77 456-32-60, 412-91-13
www.inkubatorkluczbork.pl 
e-mail: inkubator@powiatkluczborski.pl 
Dyrektor - Paweł Wąsiak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 00 30
www.pcpr-kluczbork.pl 
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl 
Dyrektor - Iwona Rudnicka-Hrynyszyn

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 00 30
www.pcpr-kluczbork.pl 
e-mail: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl 
Dyrektor - Iwona Rudnicka-Hrynyszyn

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 60 66
tel./fax: 77 418 61 61
http://zdp.nowoczesnagmina.pl
e-mail: zdp@powiatkluczborski.pl 
Dyrektor - Wiesław Szczerba

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork
tel.: 77 447 13 88
faks: 77 418 77 88
http://www.pupklb.one.pl 
e-mail: opkl@praca.gov.pl 
Dyrektor - Elżbieta Gabryś

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417 35 00
faks: 77 417 35 12
www.pczszpitalkluczbork.pl 
e-mail: sekretariat@pczkszpitalkluczbork.pl
Prezes – Sylwia Jarczewska

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Byczyńska 120
46-203 Kluczbork
tel.: 77 418 18 32; 418 18 34
fax: 77 418 14 69
www.pks.kluczbork.pl
e-mail: pks@pks.kluczbork.pl
Prezes – Marcin Wiecha
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny  w Kluczborku

46-200 Kluczbork,

ul. Zamkowa 6

tel. 661221657 

e-mail:  nw-kluczbork@wody.gov.pl

Kierownik: Anna Czysta

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Kępnie

63-600 Kępno,

ul. Wrocławska 63,

tel. 62 782 28 93

e-mail:  nw-kepno@wody.gov.pl  

Kierownik: Barbara Ptak


Rejon w Kluczborku Oddziału Opole
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Dworcowa 2
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 25 35
faks: 77 418 22 55
Kierownik - Edward Baj

Oddział Terenowy w Oleśnie Zarządu Dróg Wojewódzkich
(zarządza drogami wojewódzkimi w powiecie kluczborskim)

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 3
tel. 34 350 91 90, 34 358 28 20
faks 34 358 22 88

e-mail: olesno@zdw.opole.pl

 
Kierownik - Tomasz Sosnowski


Oddział w Kluczborku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
ul. Żeromskiego 3B, 46-200 Kluczbork,
tel. (0prefix77) 418-66-78
tel. komórkowy 691 472 492
e-mail: o-kluczbork@piorin.gov.pl
Kierownik: Janusz Kalemba


Gazownia w Kluczborku
46-200 Kluczbork ul. Gazowa 1
tel./fax 77 418 13 92, 77 451 29 00
Pogotowie Gazowe
telefon alarmowy: 992


Pogotowie Energetyczne
telefon alarmowy: 991


Pogotowie Ciepłownicze
tel. 77 541 04 32, 77 453 92 60

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 7
46-200 Kluczbork
Tel. 77 418 14 71, 77 418 14 72
faks: 77 418 52 89
http://www.hydrokom.pl
mail: sekretariat@hydrokom.pl
telefon alarmowy: 994, 77 413 30 23 (dla mieszkańców gmin: Kluczborka, Byczyny i Lasowic Wielkich)
Prezes – Artur Witek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie
ul. Traugutta 1.
46-250 Wołczyn
Tel. 77 418 84 58
Tel. 77 418 85 02
www.wodociagiwolczyn.pl
mail: biuro@wodociagiwolczyn.pl  
Pogotowie wod-kanal. 795 564 477, 604 223 094, 734 474 938
Prezes – Mariusz Pieńkowski

Straż Miejska w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel/faks: 77 418 07 77
Komendant – Andrzej Kicmach

Straż Miejska w Wołczynie
46-250 Wołczyn
ul. Rzeczna 3
tel. 77 418 93 00
Komendant – Andrzej Szajniuk

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kluczbork

ul. Mickiewicza 8 46-200 Kluczbork
tel.
77 418 65 65

fax. 77 418 65 65 *8
www.katowice.lasy.gov.pl/web/kluczbork 
e-mail: kluczbork@katowice.lasy.gov.pl
Nadleśniczy Paweł Pypłacz
 


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Olesno

ul. Gorzowska 74 46-300 Olesno
tel. 34 358 22 04, 34 358 22 05
faks: 34 358 28 72
www.katowice.lasy.gov.pl/web/olesno
e-mail: olesno@katowice.lasy.gov.pl
Nadleśniczy Grzegorz Kimla


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Namysłów

ul. Parkowa 13, 46–100 Namysłów
tel. 77 419 05 05
fax. 77 419 05 06
www.katowice.lasy.gov.pl/web/namyslow
e-mail: namyslow@katowice.lasy.gov.pl
Nadleśniczy Paweł Bak


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Turawa

ul. Opolska 35, 46-045 Turawa
tel.: 77 42120 11, 421 20 37
faks: 77 421 20 74
www.katowice.lasy.gov.pl/web/turawa
e-mail: turawa@katowice.lasy.gov.pl 
Z-ca nadleśniczego Jarosław Żaba

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice

ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska
tel. 62-78-26-400
fax. 62-78-26-410
www.lzd-siemianice.home.pl
e-mail: lzd-siemianice@home.pl
Nadleśniczy Iwo Gałecki

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork
tel./fax: 77 456 32 60, 412 91 13
http://inkubatorkluczbork.pl 
e-mail: inkubator@powiatkluczborski.pl 
Dyrektor - Paweł Wąsiak

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul. Wołczyńska 25
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 20 89
Dyrektor -
Krzysztof Dzierżyński

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach
ul. Opolska 28
46-250 Wołczyn
tel.: 77 417 76 10

Dyrektor - Krzysztof Zabłocki

Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy

ul. Wiejska 2
46-243 Bogacica
tel.: 77 414 49 35
e-mail: centrumddz@interia.pl 
Dyrektor - Dorota Jaworska

 

Dom Dziecka w Bogacicy

ul. Wiejska 2
46-243 Bogacica
tel.: 77 414 86 22
e-mail: centrumddz@interia.pl 
Dyrektor - Dorota Jaworska
 

Dom Dziecka w Bąkowie

ul. Szkolna 2
46-233 Bąków
tel.: 77 417 49 35
e-mail: centrumddz@interia.pl 
Dyrektor - Dorota Jaworska

 

Dom Dziecka
w Lasowicach Małych

ul. Stawowa 19
46-280 Lasowice Małe
tel. 77/4622051

e-mail: centrumddz@interia.pl

Dyrektor - Dorota Jaworska
SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku
ul. Mickiewicza 10
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 70
http://zsokluczbork.pl 
e-mail: zso_kluczbork@wodip.opole.pl 
Dyrektor - Mariusz Kaczmarski

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 13
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 25 46
www.zsp1kluczbork.pl 
e-mail: zsp1kluczbork@wp.pl 
Dyrektor - Ewa Sygulla

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 26 00
www.zsp2kluczbork.pl  
e-mail: sekgl.zsp2@gmail.com 
Dyrektor – Marzena Perucka

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 11 04
www.zslt.klucznet.pl 
e-mail: zslt@klucznet.pl 
Dyrektor - Piotr Sitnik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 27
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 16 49
www.sosw-kluczbork.cal.pl
e-mail: sosw@powiatkluczborski.pl  
Dyrektor – Ewa Poręba

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 12 63
www.poradnia.kluczbork.pl 
e-mail: poradniakluczbork@pro.onet.pl 
Dyrektor - Anita Kieslich

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
ul. Damrota 4
46-200 Kluczbork
tel.: 77 418 25 30
www.mdk.superhost.pl 
e-mail: mdk.kluczbork@gmail.com
Dyrektor - Tadeusz Michałkiewicz

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Koordynator Kształcenia Zawodowego Młodocianych Województwa Opolskiego

ul. M. Konopnickiej 11
46-200 Kluczbork
tel./faks: 77 418 12 86
INTERNAT
tel.: 77 418-53-13
http://wodidz.edu.pl
e-mail: sekretariat@wodidz.edu.pl
Dyrektor - Wiesław Solarewicz

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
ul. Byczyńska 7
46-200 Kluczbork
skr. pocztowa 48
tel.: 77 418 72 49
www.podnkluczbork.pl
e-mail: podn.kluczbork@wp.pl  
Dyrektor - Anna Dzierżan