Lp.

Partner zagraniczny

Data Charakter spotkania Efekty wizyty

1.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

18.05.2000-

21.05.2000

Oficjalna wizyta delegacji z Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Brzeżany

Podpisanie deklaracji o wzajemnej współpracy między powiatami. Przekazanie darów dla mieszkańców Powiatu Brzeżańskiego.

2.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

27.09.2000-

01.10.2000

Oficjalna wizyta delegacji z Powiatu Brzeżany w Powiecie Kluczborskim

Prezentacja mocnych i słabych stron powiatu. Nacisk położono na aspekty: społeczny, gospodarczy, turystyczny itd.

3.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

17.05.2001-

19.05.2001

Udział w Seminarium Naukowo-Szkoleniowym na  temat "Jakość usług turystycznych i ekologizacja rolnictwa", które odbyło się

w Kluczborku

Wyrażenie woli dalszej współpracy

w tym zakresie i potwierdzenie gotowości do czynnego udziału w tego typu przedsięwzięciach

4.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

04.09.2003-

06.09.2003

Oficjalna partnerska wizyta przedstawicieli powiatu Brzeżany

Udział w trójstronnej ukraińsko-polsko-niemieckiej Konferencji "Partnerstwo Samorządowe Mostem do Wspólnej Europy" - podsumowanie dotychczasowej współpracy i zaplanowanie przyszłej współpracy

5.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

09.09.2004-

12.09.2004

 Udział w V Międzynarodowym Turystycznym Seminarium Naukowo-Szkoleniowym  nt. „Możliwości Rozwoju Lokalnego Rynku Usług Turystyczno-Rekreacyjnych i Obszarów Wiejskich w Kontekście Współpracy Partnerskiej” oraz

w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej -

II Kluczborskich Targach Pszczelarskich"

Przedstawiciele powiatu Brzeżany podczas V Seminarium wygłosili  referat na temat "Atrakcyjność turystyczna Powiatu Brzeżany - oferowane usługi

i ich sprzedaż". Ponadto w czasie Jarmarku Ziemi Kluczborskiej wystawili swoje stoisko, na którym  zaprezentowali zalety Powiatu Brzeżany.

 

6.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

04.05.2005-

07.05.2005

Oficjalna partnerska wizyta przedstawicieli powiatu Brzeżany z okazji 5-lecia współpracy partnerskiej

Udział w konferencji nt. "Doświadczenia roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 5 Lat partnerstwa powiatów: Kluczbork, Bad Dürkheim, Brzeżany. Deklaracja przyjęcia na staż dwóch pracowników z administracji brzeżańskiej w administracji powiatu kluczborskiego. Propozycja odbycia stażu przez nich stażu w Biurze Informacyjnym Województwa Opolskiego w Brukseli

7.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

19.09.2005-

30.09.2005

Staż dwóch przedstawicieli brzeżańskiego rejonu administracyjnego z Ukrainy

Promocja polskiej samorządności

i dzielenie się doświadczeniami - Zapoznano Stażystów jak działa administracja powiatowa w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej oraz czym zajmują się poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego, jak wygląda w nich praca, jakie sprawy się

w nich załatwia itp. Umożliwiono im ponadto zwiedzenie innych jednostek powiatu jak Powiatowy Urząd Pracy i Zarząd Dróg Powiatowych. Zobaczyli także szpital, kluczborską oczyszczalnie ścieków oraz PKS.

8.

Powiat Brzeżański Województwo Tarnopolskie - Ukraina

18.06.2008-21.06.2008 r.

Oficjalna wizyta partnerska delegacji Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Brzeżany

W trakcie wizyty omówiono dotychczasowe kontakty partnerskie oraz zaplanowano dalszą współpracę na poziomie regionalnym.  Nacisk położono na aspekty: społeczny, gospodarczy, kulturowy, turystyczny. Uczestnicy polskiej delegacji mieli szansę zapoznać się także z atrakcyjnością inwestycyjną Województwa Tarnopolskiego oraz z wynikami III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, jakie odbyło się niedawno w stolicy tego regionu.