Lp.

Partner zagraniczny

Data

Charakter spotkania

Efekty wizyty

1.

Land Nadrenia Palatynat - Niemcy

26.10.1999

Oficjalna wizyta delegacji złożona z przedstawicieli Landu Nadrenia Palatynat w Powiecie Kluczborskim

Podjęcie pierwszych kroków zmierzających do zawarcia partnerstwa

2.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

29.03.2000- 31.03.2000

Oficjalna wizyta delegacji z Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim (18 osób)

Uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Powiatem Bad Dürkheim dnia 30.03.2000 na zamku Hambach. Nawiązanie pierwszych kontaktów i znajomości pomiędzy przedstawicielami służby zdrowia, Rady Powiatu, Gminami, dyrektorami szkół partnerskich powiatów

3.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

01.06.2000- 03.06.2000

Oficjalna wizyta delegacji z Powiatu Bad Dürkheim w Powiecie Kluczborskim

Stworzenie warunków do zawierania partnerstw międzygminnych (pierwsze przymiarki i propozycje). Podjęcie działań zmierzających do rozwoju współpracy międzyszkolnej

4.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

27.10.2000-

28.10.2000

Oficjalna wizyta delegacji Gminy Kluczbork wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Gminie Bad Dürkheim – Powiat Bad Dürkheim

Uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy Gminą Kluczbork a Gminą Bad Dürkheim dnia 28.10.2000 roku

Wspólne występy zespołów muzycznych z Kluczborka i Bad Dürkheim

Podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia przy pracach sezonowych bezrobotnych z Powiatu Kluczborskiego

5.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

07.12.2000-

10.12.2000

Oficjalna wizyta delegacji Gminy Wołczyn wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Gminie Haßloch – Powiat Bad Dürkheim

Uroczyste podpisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Haßloch, dnia 9.12.2000 roku. Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla mieszkańców

6.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

6.03.2001

Wizyta przedstawicieli Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim

Otwarcie wystawy malarskiej Pana Piotra Grussa

7.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat - Niemcy

24.02.2001

Wizyta przedstawicieli Powiatu Bad Dürkheim z Gminy Hassloch w Powiecie Kluczborskim w Gminie Wołczyn

Spotkanie z przedstawicielami Powiatu Kluczborskiego i Dyrekcją Szpitala oraz oficjalne przekazanie środków pieniężnych (symbolicznego czeku), zebranych podczas akcji, zorganizowanej przez lokalną niemiecką gazetę "Rheinpfalz" wśród mieszkańców Bad Dűrkheim, której celem była pomoc  dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku.

8.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

1.05.2001-

04.05.2001

Oficjalna Wizyta delegacji

z Powiatu Bad Dürkheim w Powiecie Kluczborskim

Otwarcie w kluczborskim Muzeum wystawy Jutty Weckerle - artystki malarki z Powiatu Bad Dűrkheim Wymiana młodzieży, wspólne występy zespołów muzycznych, nawiązanie współpracy międzyszkolnych

9.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat - Niemcy

17.05.2001-

19.05.2001

Udział w Seminarium Naukowo-Szkoleniowym na  temat "Jakość usług turystycznych i ekologizacja rolnictwa", które odbyło się 

w Kluczborku

Wyrażenie woli dalszej współpracy w tym zakresie i potwierdzenie gotowości do czynnego udziału w tego typu przedsięwzięciach

10.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat - Niemcy Przedstawiciele Gminy Hassloch

1.10.2001

Wizyta przedstawicieli Powiatu Bad Dürkheim z Gminy Hassloch w Powiecie Kluczborskim

Podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy Gminami Wołczyn i Hassloch

11.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

29.10.2001

Oficjalna wizyta przedstawicieli Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim - udział

w uroczystości pożegnania odchodzącego i zaprzysiężenia nowego starosty Powiatu Bad Dürkheim

Ustalenie szczegółów dotyczących planowanej praktyki pracownika Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Starostwie Bad Dürkheim

12.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat Niemcy Przedstawiciele Gminy Deidesheim

17.11.2001

Wizyta przedstawicieli Powiatu Bad Dürkheim z Gminy Deidesheim w Powiecie Kluczborskim

Zaplanowanie działań zmierzających do rozszerzenia współpracy, a w konsekwencji do podpisania partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Deidesheim

13.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

03.03.2002-

29.03.2002

Staż-praktyka administracyjna Podinspektora w Wydziale Integracji Europejskiej, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Starostwie Powiatowym w Bad Dürkheim

Podniesienie poziomu znajomości języka niemieckiego, nawiązanie nowych kontaktów, pozyskanie sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku

14.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

26.04.2002-

29.04.2002

Oficjalna wizyta przedstawicieli Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim

Zacieśnienie stosunków partnerskich, a także spotkania w grupach roboczych zmierzających do nawiązania współpracy

w nowych dziedzinach takich jak turystyka, opieka społeczna

15.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

czerwiec 2002

Wizyty przedstawicieli, uczniów

i nauczycieli szkół  z terenu Powiatu Bad Dürkheim w kluczborskich szkołach

Zapoznanie się ze  specyfiką pracy w niemieckich szkołach (np. BBS - Szkole Zawodowej w Bad Dűrkheim, Gimnazjum

w Bad Dűrkheim i innych) i wymiana doświadczeń zawodowych z niemieckimi nauczycielami. Zaplanowanie współpracy

w przyszłości - rewizyta.

16.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

10.09.2002-

11.09.2002

Udział w III Międzynarodowym Seminarium Naukowo-Szkoleniowym na temat „Kształtowania gospodarki rolnej i turystycznej na poziomie regionalnym i lokalnym w procesie tworzenia wspólnej Europy”, które odbyło się w Kluczborku

Podzielenie się doświadczeniami z dziedziny turystyki i promocji lokalnego produktu turystycznego. Deklaracja dalszej współpracy w tej dziedzinie.

17.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy Przedstawiciele Gminy Hassloch 

14.02.2003-

16.02.2003

Oficjalna wizyta przedstawicieli Gminy Hassloch i przedstawiciela Powiatu Bad Dürkheim w Gminie Wołczyn

Przekazanie 27 komputerów dla Gimnazjum w Wołczynie. Zaplanowanie oficjalnych wizyt delegacji Powiatu  Bad Dürkheim w Powiecie Kluczborskim /maj, wrzesień 2003 r./

18.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

25.06.2003-

28.06.2003

Oficjalna wizyta przedstawicieli Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim

Omówienie szczegółów wrześniowej partnerskiej wizyty delegacji z Powiatu Bad Dürkheim w Powiecie Kluczborskim.

19.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy, Przedstawiciele Gmin: Hassloch, Deidesheim, Grünstadt

04.09.2003-

06.09.2003

Oficjalna partnerska wizyta przedstawicieli powiatu Bad Dürkheim oraz gmin: Hassloch, Deidesheim i Grünstadt

Udział w trójstronnej ukraińsko-polsko-niemieckiej Konferencji "Partnerstwo Samorządowe Mostem do Wspólnej Europy" - podsumowanie dotychczasowej współpracy i zaplanowanie przyszłej współpracy.

20.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

14.04.2004-

17.04.2004

Oficjalna wizyta przedstawicieli Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim

Tematem wizyty była opieka społeczna. Udział w konferencji „Partnerstwa samorządowe w Unii Europejskiej – życzenia, obawy, oczekiwania”

21.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

09.09.2004-

12.09.2004

Udział w V Międzynarodowym Turystycznym Seminarium Naukowo-Szkoleniowym  nt. „Możliwości Rozwoju Lokalnego Rynku Usług Turystyczno-Rekreacyjnych i Obszarów Wiejskich w Kontekście Współpracy Partnerskiej” oraz w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej - II Kluczborskich Targach Pszczelarskich" 

W skład delegacji weszli m.in. przedstawiciele powiatu Bad Dürkheim odpowiedzialni za turystykę. Podczas V Seminarium wygłosili  referat na temat "Oczekiwania niemieckich turystów

w stosunku do wypoczynku

w partnerskich regionach Polski". Do Kluczborka przyjechali także dwaj winiarze z partnerskiego powiatu, którzy wystawili stoisko podczas Jarmarku Ziemi Kluczborskiej.

22.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

05.05.2005-

07.05.2005

Oficjalna wizyta przedstawicieli powiatu Bad Dürkheim oraz gminy Hassloch i Grünstadt

Udział w konferencji nt. "Doświadczenia roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 5 Lat partnerstwa powiatów: Kluczbork, Bad Dürkheim, Brzeżany. Otwarcie w  Muzeum im. Dzierżona wystawy Karin Theobald - malarki z powiatu Bad Dürkheim. Przekazanie darów i środków finansowych dla Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.

23.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

09.12.2005

Oficjalna wizyta przedstawicieli Gminy Hassloch w gminie Wołczyn (w składzie delegacji znalazł się również pracownik Starostwa w Bad Dürkheim)

Udział przedstawicieli powiatu kluczborskiego i przedstawiciela powiatu Bad Dürkheim w konferencji z okazji 5-lecia współpracy i podpisania aktu partnerstwa pomiędzy Gminami Wołczyn i Hassloch. Omówienie planów współpracy na 2006 rok.

24.

 

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

 

19.04.2006-

22.04.2006

Oficjalna wizyta przedstawicieli Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim

Podpisanie partnerstwa pomiędzy gminą Lasowice Wielkie i gminą Grünstadt-Land. Wizyta w pracowni Karin Theobald - malarki, która wystawiała swoje prace w 2005 r.,

w Muzeum im. Dzierżona w Kluczborku. Konferencja na Zamku Hambach, podsumowująca 6 lat współpracy pomiędzy powiatami.

25.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

16.07.2006-

19.07.2006

Oficjalna wizyta przedstawicieli Powiatu Bad Dürkheim w Powiecie Kluczborskim.

(5 osób - Starosta, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Grünstadt, trzech lekarzy)

Udział w uroczystości przyznania certyfikatu ISO 9001:2000 dla Szpitala Powiatowego w Kluczborku

26. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

25.05.2007-

28.05.2007

Oficjalna wizyta władz Powiatu Kluczborskiego oraz Zespołu Pieśn i Tańca „Modrzewiacy” w partnerskim powiecie Bad Dürkheim na obchodach Jubileuszu 175-lecia Święta Hambach Udział w uroczystościach 175-lecia Święta Hambach. Omówienie szczegółów wrześniowej wizyty delegacji Powiatu Bad Dürkheim w Powiecie Kluczborskim
27. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 27.09.2007 - 30.09.2007 Oficjalna wizyta 50-cio osobowej delegacji powiatu Bad Dürkheim w powiecie kluczborskim Niemieccy goście zwiedzali zabytkowe obiekty i poznawali naszą lokalną kulturę i tradycje. Pierwszego dnia oglądali zabytkową kuźnię, piekarnię i kościół w Kuniowie. W tutejszej Izbie Pamięci Regionalnej i Rzemiosła obejrzeli wystawę pejzaży „malowanych igłą” Pani Kazimiery Andrasz. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku delegacja uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy Claudii Held-Bez, rzeźbiarki z powiatu Bad Dürkheim. Przedstawiciele strony niemieckiej, ze Starostą – Sabine Röhl wzięli też udział w VIII Turystycznym seminarium naukowo-szkoleniowym, które odbywało się w Chocianowicach. Goście z Niemiec podziwiali ponadto Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Ostatniego dnia wizyty zwiedzili Pasiekę Zarodową w Maciejowie oraz udali się do Olesna, gdzie w Młodzieżowym Domu Kultury obejrzeli przedstawienie, które przybliżyło im tradycje śląskiego wesela.
28. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 08.10.2008 - 12.10.2008 Oficjalna wizyta partnerska delegacji Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim

Najważniejszym wydarzeniem wizyty była debata na temat przyszłości partnerstwa. Przedstawiciele samorządów dyskutowali nad strategią niezbędną do rozwoju dalszych kontaktów. Podjęto temat dotyczący nawiązania ściślejszej współpracy przy wykorzystaniu środków unijnych pomiędzy konkretnymi środowiskami obu powiatów poprzez wzajemne odwiedzanie się połączone z wypoczynkiem oraz poznawaniem dziedzictwa kulturalnego i turystycznego. Zaplanowano oficjalną wizytę delegacji Powiatu Bad Dürkeim w Powiecie Kluczborskim /lipiec 2009 r./. Delegacja uczestniczyła także w otwarciu wystawy prac „malowanych igłą” polskiej artystki Pani Kazimiery Andrasz w siedzibie Starostwa Powiatowego Bad Dürkheim.  Oprócz tego przedstawiciele kluczborskiego powiatu mieli okazję zobaczyć przykład wykorzystania potencjału turystycznego i gospodarczego partnerskiego regionu. Uczestnicy mogli sprawdzić jak działa przedsiębiorstwo „Pflanzmarkt für Obst und Gemüse” w miejscowości Mutterstadt, zajmujące się produkcją owoców i warzyw, nowoczesna fabryka puszek „Ball Packaging” w miejscowości Haßloch. Bogatym doświadczeniem były również wizyty w szpitalu powiatowym w Grünstadt oraz odwiedziny w domu starców.

29. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

09.07.2009 -

12.07.2009

Oficjalna wizyta delegacji powiatu Bad Dürkheim w powiecie kluczborskim

Podczas wizyty narodziły się nowe pomysły na zacieśnienie współpracy z dziedziny turystyki, nawiązano także kontakty pomiędzy osobami zajmującymi się sportem młodzieżowym, co być może zaowocuje w przyszłości wymianą młodych sportowców obu powiatów. Goście z Bad Dürkheim zaprosili delegację powiatu kluczborskiego na przyszłoroczne uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa, które odbędą się na zamku Hambach.

Trzydziestoosobowej oficjalnej delegacji  przewodziła Starosta Sabine Röhl, z delegacją przybyły także Księżniczka Wina oraz Królowa Ślimaków. Goście z Niemiec wzięli udział w X Międzynarodo-wym Turystycznym Seminarium Naukowo-Szkoleniowym organizowanym przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną oraz Starostwa Powiatowe w Kluczborku i Oleśnie, zwiedzali także kluczborskie muzeum i kościół ewangelicki. Podczas towarzyszącego seminarium jarmarku na kluczborskim rynku winiarze z Bad Dürkheim wystawili stoisko, na którym prezentowali charakterystyczny dla swojego regionu produkt turystyczny wino marki „Pfalz”. Na drugim stanowisku promowano odbywający się co roku „Maraton Drogi Winnej”.


Delegacja zwiedziła w Kujakowicach Górnych Przedsiębiorstwo „Kłos” Beniamina Godyli – producenta śląskiego kołocza oraz Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury.

Grupa poznawała ponadto zabytki Opola, zwiedziła drewniany kościółek w Bierdzanach,  wzięła udział w odbywającym się w Byczynie Festynie Samorządów.

 

30. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

26.07.2010 -

08.08.2010
Wizyta chóru dziecięcego "Pfälzer Weinkehlchen"  powiatu Bad Dürkheim w powiecie kluczborskim

Podczas wakacji w powiecie kluczborskim gościł chór dziecięcy "Pfälzer Weinkehlchen" z partnerskiego powiatu Bad Dürkheim. Członkowie chóru, którzy po raz  pierwszy byli w Polsce, przybyli do naszego powiatu, aby wypocząć oraz doskonalić swój warsztat muzyczny. W ich ludowym i religijnym repertuarze, nie zabrakło dwóch utworów śpiewanych po polsku m.in. ważnej pieśń religijnej pt. „Czarna Madonna”.

Młodzi wokaliści w takcie pobytu wystąpili podczas Mszy Św. na Jasnej Górze w Częstochowie, a także w Parafii Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wołczynie, w Kościele ewangelickim pw. Zbawiciela w Kluczborku i Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku.

Gospodarz miejsca – zorganizował ponadto dla grupy wyjazd do Jura Parku w Krasiejowie oraz pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Bogdańczowicach.
31. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 20.08.2010 - 23.08.2010 Oficjalna wizyta partnerska delegacji Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim w ramach projektu: „Razem świętujemy Jubileusz 10-lecia partnerstwa

Najważniejszym punktem programu wizyty były uroczyste obchody Jubileuszu 10-lecia partnerstwa na Zamku Hambach. W programie uroczystości oprócz zwiedzania wystawy i oficjalnych wystąpień odbyły się pokazy tańca i występy solistów młodzieży z powiatu kluczborskiego, oraz występy chóru dziecięcego i przedstawicieli szkoły muzycznej z powiatu Bad Dürkheim. Kulminacyjnym punktem uroczystości było podpisanie przez Starostę Kluczborskiego Piotra Pośpiecha,  Starostę Bad Dürkheim Sabine Rőhl oraz prof. dr Hans-Jϋrgen Seimetza odnowionego aktu partnerstwa.

Oprócz tego gospodarze przygotowali bogaty program wizyty, dzięki któremu kluczborczanie mieli okazję poznać charakterystyczne dla regionu atrakcje turystyczne i walory krajoznawcze  znajdujące się na Niemieckiej Drodze Winnej. Uczestnicy zwiedzali m.in. ekologiczną winiarnię Őko-Weingut Pflüger w Bad Dürkheim czy Muzeum Kultury Wina w Deidesheim  oraz nowoczesną spalarnię śmieci Müllheizkraftwerk w miejscowości Ludwigshafen.

Przedstawiciele kluczborskiego powiatu uczestniczyli także w Mszy Świętej celebrowanej przez polskiego kapłana – ks. Stankiewicza oraz spotkaniu z Panią Jolantą Kozłowskią – Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Ponadto w trakcie wizyty strona niemiecka przekazała kolejny już raz środki finansowe na leczenie chorego na białaczkę Mateuszka Szturmaka, za co osobiście dziękowała mama chłopca.

32. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 05.07.2011 -
13.07.2011
 
Wizyta młodzieży reprezentującej powiat kluczborski w powiecie Bad Dürkheim w ramach projektu „Muzyka i taniec -uniwersalny język partnerstwa”

W dniach od 5.07 do 13.07.2011 roku młodzi, zdolni tancerze i wokaliści reprezentujący powiat kluczborski wzięli udział w letnich warsztatach w partnerskim powiecie Bad Dürkheim. Rozwijali tam swoje umiejętności i występowali przed niemiecką publicznością.

Młodzież udała się do niemieckiego partnera na warsztaty w ramach projektu „Muzyka i taniec - uniwersalny język partnerstwa”, który zdobył dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

W warsztatach wzięło udział 22 tancerzy z kluczborskiej szkoły tańca i 10 wokalistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku wraz z opiekunami.
Warsztaty odbyły się w Pfalzakademie Lambrecht, gdzie cała grupa była zakwaterowana.

Tancerze mieli możliwość ćwiczyć pod okiem Adrianny Przybył i Paolo Bosco, mistrza świata w tańcach standardowych. Wokalistów szkoliła Magda Durecka.
Oprócz warsztatów i występów, wyjazd miał na celu również zapewnić uczestnikom aktywny wypoczynek.

W poniedziałek 11.07.2011 r. grupa odwiedziła park rozrywki "Holidaypark" w Haβloch, a we wtorek 12.03.2011 r. basen Altleiningen. Wcześniej młodzież z Polski miała również okazję zwiedzić miasto Spayer i uczestniczyć w rejsie po Renie.

33. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 10.04.2012 -
14.04.2012
Wizyta młodzieży reprezentującej powiat Bad Dürkheim w powiecie kluczborskim w ramach partnerstwa powiatów

W dniach od 10.04 do 14.04.2012 roku przebywali w powiecie kluczborskim młodzi, zdolni muzycy ze Szkoły Muzycznej w Frensheim - reprezentujący powiat Bad Dürkheim. Podczas pobytu rozwijali swoje umiejętności podczas ćwiczeń i wystąpili przed polską publicznością.

W trakcie pobytu niemiecka młodzież miała okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas koncertu zorganizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, w trakcie którego swoje umiejętności zaprezentowali również rówieśnicy ze Szkoły Muzycznej w Kluczborku oraz z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Oprócz warsztatów i występu uczestnicy delegacji zwiedzili Częstochowę (Jasną Górę), oraz mieli czas na zwiedzanie Kluczborka i okolic.

Grupa spotkała się także z władzami powiatu, podczas którego zaprezentowała również swoje umiejętności.

34. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 21.04.2012 -
23.04.2012
 
Wizyta sportowców reprezentujących powiat kluczborski w 8 Maratonie Drogi Winnej, który odbył się powiecie Bad Dürkheim w dniu 22.04.2012 r.

W dniach od 21.04 do 23.04.2012 roku pięciu sportowców reprezentujących powiat kluczborski udało się do partnerskiego powiatu Bad Dürkheim.

22 kwietnia wzięli oni udział w organizowanym co dwa lata 8 Maratonie Niemieckiej Drogi Winnej.

Oprócz udziału w tym przedsięwzięciu, uczestnicy delegacji realizowali program pobytu przygotowany przez niemieckiego partnera.

35. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 28.09.2012 - 02.10.2012 Oficjalna wizyta 12 osobowej delegacji powiatu Bad Dürkheim w powiecie kluczborskim

Niemieccy goście zwiedzali nowe inwestycje i poznawali naszą lokalną kulturę i tradycje. Pierwszego dnia zwiedzali Byczynę, Gród Rycerski, Zbiornik Retencyjny „Kluczbork”, Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny Stobrawa oraz Park Miejski.
W drugim dniu delegacja udała się do Krakowa, aby poznać największe i najpiękniejsze zabytki dawnej stolicy Polski.
Natomiast trzeci dzień był poświęcony prezentacji nowych inwestycji zrealizowanych w ostatnim czasie przez powiat. Zaprezentowano gościom nowo powstały Inkubator Przedsiębiorczości, który wzbudził duże zainteresowanie.
Ponadto delegacja uczestniczyła także
w uroczystym otwarciu siedziby Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji
w Kluczborku, gdzie znajduje się Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Rehabilitacja. Tego samego dnia Goście z Niemiec podziwiali również Pałac w Pawłowicach, w którym odbyła się pożegnalna kolacja.
Podczas niej przedstawiciele
z partnerskiego powiatu Bad Dürkheim, w której skład wchodzili również przedstawiciele Fundacji Siebenpfeiffera przekazali uroczyście na ręce włodarzy powiatu kluczborskiego „Gołębia Pokoju”. Tego typu 30 statuetek krąży dziś po całym świecie i przekazywane są z rąk do rąk znanych osobistości, szefów państw i instytucji. – jedna z nich dotarła do Kluczborka. Ich lot symbolizuje poszanowanie dla praw obywatelskich, pragnienie wolności i pokojowej współpracy pomiędzy narodami.

36. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 30.08.2013 -
02.09.2013
Wizyta delegacji z Hassloch
w gminie Wołczyn

Spotkanie z nowo wybranym Starostą Hansem – Ulrichem Ihlendfeldem. Rozmowy o przyszłości partnerstwa.

Udział delegacji w Gminno-Powiatowych dożynkach w Wierzbicy Dolnej
37. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 20.09.2013 - 23.09.2013 Oficjalna wizyta 4 osobowej delegacji powiatu kluczborskiego w powiecie Bad Dürkheim Udział Andechser Bierfest ,odwiedziny grobu Sabiny Röhl – nagle zmarłego byłego starosty powiatu Bad Dürkheim Manderscheid, rozmowy o partnerstwie
38. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 28.03.2014 -
31.03.2014
Wizyta sportowców reprezentujących powiat kluczborski w 9 Maratonie Drogi Winnej, który odbył się powiecie Bad Dürkheim w dniu 30.03.2014 r.

W dniach od 28.03 do 31.03.2014 roku siedmiu sportowców reprezentujących powiat kluczborski udało się do partnerskiego powiatu Bad Dürkheim.

30 marca wzięli oni udział w organizowanym co dwa lata 9 Maratonie Niemieckiej Drogi Winnej.

Oprócz udziału w tym przedsięwzięciu, uczestnicy delegacji realizowali program pobytu przygotowany przez niemieckiego partnera.
39. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat, Powiat Starnberg Bawaria – Niemcy 01.08.2014 -
08.08.2014
Wizyta młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury reprezentującej powiat kluczborski w powiecie Starnberg podczas Międzynarodowego Obozu Młodzieży w Starnberg W dniach od 1 do 8 sierpnia 2014 roku grupa młodzieży uczęszczająca na zajęcia Chóru Gospel w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku przebywała na Obozie Międzynarodowym Młodzieży w miejscowości Possenhofen koło Starnberg w Niemczech. Grupa polska liczyła 8 osób. W przedsięwzięciu uczestniczyło 60 osób różnych narodowości, w tym młodzież z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch, Tajpanu oraz
z Polski. Podczas pobytu Polska grupa godnie reprezentowała powiat kluczborski udzielając koncertów gospelowych, które wzruszały do łez, czego następstwem było wspólne wykonywanie przez całą międzynarodową grupę polskich utworów. W ciągu 8 dni odbyło się wiele cennych, atrakcyjnych wycieczek, m.in.: Alpy Bawarskie (szlak wodospadów), zwiedzanie Stadionu FC Bayern, Wytwórnia Filmowa
w Monachium, rejs statkiem, kino - film fabularny dotyczący kultury Tajpanu oraz wiele innych atrakcji, takich jak wspólne grillowanie, dyskoteka, festiwal
w Starnberg. Grupa polska miała także zaszczyt zaprezentowania swoich wokalnych talentów podczas spotkania ze Starostą Powiatu Starnbergu. Każdego dnia uczestnicy obozu uczęszczali na wesołe zajęcia integracyjne, zajęcia
z zumby, kajakarstwa i inne. Młodzież miała możliwość wypoczynku, poznania różnorodności kultury z wielu zakątków świata, wymianę doświadczeń, przełamanie bariery językowej oraz poznanie wielu przyjaciół.
40. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 05.09.2014 - 08.09.2014 Oficjalna wizyta 8 osobowej delegacji powiatu Bad Dürkheim
w powiecie kluczborskim
Głównym celem wizyty był udział delegacji w Dożynkach Gminno-Powiatowych w Bogacicy - tradycyjnym polskim święcie ludowymi
i zaprezentowanie niemieckim partnerom tej części kultury i lokalnej tradycji Ziemi Kluczborskiej. Uczestnicy delegacji wzięli udział w Mszy Św. dożynkowej
i tradycyjnym korowodzie. Mieli także okazję podziwiać korony dożynkowe,
i wziąć udział w biesiadzie dożynkowej.
Ponadto podczas pobytu niemieccy goście mieli okazję zobaczyć m.in. nowo powstały Inkubator Przedsiębiorczości
i Dworzec PKS, skorzystać z atrakcji
i gościnności Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Stodołów
w Bogdańczowicach. Wizyta ta była również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i planów dalszej współpracy, a w szczególności obchodów 15-lecia partnerstwa pomiędzy powiatem Kluczborskim i Bad Dürkheim.
 

41.

Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy

05.06.2015 - 08.06.2015

Oficjalna wizyta delegacji Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim w ramach współpracy partnerskiej

Najważniejszym punktem programu wizyty były uroczyste obchody Jubileuszu 15-lecia partnerstwa.
W programie uroczystości nie zabrakło polskiego akcentu, którym niewątpliwie był występ młodzieży z powiatu kluczborskiego.

Oprócz tego gospodarze przygotowali bogaty program wizyty, dzięki któremu goście z powiatu kluczborskiego mieli okazję poznać charakterystyczne dla regionu atrakcje turystyczne biorąc np. udział w festynie - Altstadtfestes
w Freinsheim, jak również walory krajoznawcze znajdujące się na Niemieckiej Drodze Winnej. Uczestnicy zwiedzali m.in. Winiarnię, Gospodarstwo ekologiczne „Kleinsägmühlerhof“ - miejsce pomocy życiowej dla niepełnosprawnych ludzi w Bad Dürkheim.

Ponadto podczas wizyty nie zabrakło również czasu na wymianę doświadczeń i rozmowy o wspólnych planach na przyszłość.
 

42. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 08.04.2016 -
11.04.2016
Wizyta sportowców reprezentujących powiat kluczborski w 10 Maratonie Drogi Winnej, który odbył się powiecie Bad Dürkheim w dniu 10.04.2016 r. W dniach od 08.04 do 11.04.2016 roku siedmiu sportowców reprezentujących powiat kluczborski udało się do partnerskiego powiatu Bad Dürkheim.
10 kwietnia wzięli oni udział
w organizowanym co dwa lata 10 Maratonie Niemieckiej Drogi Winnej.
Ponadto uczestnicy delegacji realizowali program pobytu przygotowany przez niemieckiego partnera.
43. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 10.06.2016 - 13.06.2016 Oficjalna wizyta 12 osobowej delegacji powiatu Bad Dürkheim
w powiecie kluczborskim
W dniach od 10 do 13 czerwca 2016 roku przebywała z wizytą w powiecie kluczborskim oficjalna delegacja
z partnerskiego powiatu Bad Dürkheim. Podczas wizyty goście poznali kolejne atrakcje turystyczne naszego regionu zwiedzili nowo wyremontowane Warsztaty Szkolne w ZSP nr 2 w Kluczborku - wyposażone w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, odwiedzili
Lasowice Wielkie, gdzie złożyli wizytę podopiecznym tamtejszego Domu Dziecka, odwiedzili park rozrywki w Krasiejowie, oraz wzięli udział
w Dniach Kluczborka. A podczas ostatniego wieczoru przed wyjazdem spotkali się z zaproszonymi przez starostę kluczborskiego biegaczami
z naszego powiatu, którzy brali udział
w tegorocznym maratonie w Bad Dürkheim. Termin pobytu był również okazją do wspólnego kibicowania naszym drużynom na EURO 2016, co dostarczyło sporo pozytywnych emocji.

W trakcie wizyty podjęto wstępne ustalenia na temat dalszej współpracy między innymi dotyczące możliwości przyjazdu młodzieży z Bad Dürkheim na wypoczynek do naszego powiatu połączony z zajęciami socjotera-peutycznymi. Chodzi o miejsce gwarantujące ciszę, spokój, w otoczeniu przyrody, a takich u nas nie brakuje. Takie wyjazdy byłyby finansowane przez stronę niemiecką.

W delegacji uczestniczył starosta tego powiatu Hans – Ulrich Ihlenfeld razem
z kilkoma współpracownikami, kilkoma radnymi. Był też związany poprzez przodków z Kluczborkiem dawny burmistrz miasta Kaiserslautern Gerhard Piontek oraz szef Gospodarstwa Życiowej Pomocy z powiatu Bad Dürkheim.
44. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat – Niemcy 13.04.2018 -
16.04.2018
Oficjalna wizyta delegacji Powiatu Kluczborskiego w Powiecie Bad Dürkheim w ramach współpracy partnerskiej W dniach od 13 od 16.04.2018 roku odbyła się oficjalna wizyta delegacji powiatu kluczborskiego w partnerskiego powiecie Bad Dürkheim. W ramach wizyty realizowano program pobytu przygotowany przez niemieckiego partnera. Jednym z głównych punktów wizyty był udział w organizowanym co dwa lata 11. Maratonie Niemieckiej Drogi Winnej. Stąd w delegacji uczestniczyło jedenastu biegaczy reprezentujących powiat kluczborski, którzy startowali
w maratonie, półmaratonie
i duomaratonie. Ponadto jednym
z punktów programu było zwiedzanie Szkoły Zawodowej w Bad Dürkheim, która realizuje wspólny projekt
z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – CKU w Kluczborku. Oprócz tego gospodarze przygotowali program wizyty, dzięki któremu goście mogli zobaczyć charakterystyczne dla regionu atrakcje turystyczne np. podczas spaceru winnego czy odwiedzając winiarnię „Schlossgut Janson”
w Bockenheim, która od sześciu pokoleń należy do rodziny emerytowanego burmistrza.

Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy
o wspólnych planach i kierunku dalszej współpracy.
 
45. Powiat Bad Dürkheim Nadrenia-Palatynat, Powiat Starnberg Bawaria – Niemcy 27.07.2018 -
03.08.2018
Wizyta młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury reprezentującej powiat kluczborski w powiecie Starnberg podczas Międzynarodowego Obozu Młodzieży w Starnberg

W dniach od 27 lipca do 3 sierpnia 2018 roku grupa młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku przebywała na Obozie Międzynarodowym Młodzieży w miejscowości Possenhofen koło Starnberg w Niemczech.


Utalentowana muzycznie Grupa polska liczyła 8 osób oraz 2 opiekunów.
Cała grupa wraz z opiekunami
i młodzieżą (około 70 osób) z Niemiec, Francji, Anglii, Włoch, Węgier oraz odległego Tajwanu, wypoczywała nad pięknym jeziorem Starnberg. Chętnie grali i śpiewali podczas wspólnych wieczorów z zagraniczną młodzieżą, czym wzbudzali ogromną sympatię
i zainteresowanie.


Strona niemiecka zadbała o wszelkie atrakcje: 3-godzinny rejs statkiem wokół przepięknego jeziora, żeglowanie, pływanie kajakami, dyskoteka, ognisko, gry i zabawy integracyjne. Podczas pobytu młodzież miała również okazję zwiedzić - Monachium, stadion olimpijski, Wyspę Róż, Alpy Bawarskie (okolice pięknego miasteczka Oberammergau), park i pałac w Linderhof.


Wyjazd był doskonałą okazją do wzajemnej integracji młodzieży
i motywował do konwersacji w języku angielskim, czy niemieckim. Wieczór zatytułowany „Skąd pochodzisz” dał możliwość prezentacji naszego regionu
i umożliwił lepsze poznanie sąsiadów
z Europy oraz Azji.

Organizatorem obozu była strona niemiecka. Podróż w obie strony oraz ubezpieczenie uczestników sfinansowało Starostwo Powiatowe.