powrót na stronę główną

 

Powiat

Brzeżany

 

 

 

 

 

 

Adres Starostwa:

Brzeżańska Rejonowa Administracja Państwowa ul. Szewczenki 15 283150 Brzeżany woj. tarnopolskie tel. 00380-3548-2-12-78

 

Zobacz także:

www.brzezany.prv.pl

Brzeżany, to jeden z ośrodków historii i kultury Galicji, miasto unikalnej historycznej i duchowej spuścizny, tradycji kulturowej

i rzemiosła. Historia Brzeżan sięga czasów bardzo odległych. Odkrycia archeologiczne sugerują, że już w późnym paleolicie mieszkali tutaj ludzie. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie pochodzi z 1375 roku. 19 marca 1530 roku (staraniem wojewody ruskiego i hetmana koronnego Mikołaja Sieniawskiego) Brzeżany uzyskały prawa miejskie. Powiat (rejon) Brzeżański zajmuje powierzchnię 66,1 tys. ha.
 

 

Na tereny wiejskie przypada 38 tys. ha, co stanowi 57% ogólnej powierzchni powiatu, w tym tereny wiejskie zamieszkuje 28 tys. osób (stanowi to 60,5% ogółu mieszkańców), miasto Brzeżany - 18,3 tys. Powiat jest podzielony na 26 okręgów terytorialnych - jeden miejski i 25 wiejskich, w tym miasto Brzeżany i 56 wsi. Do największych pod względem terytorialnym i liczby mieszkańców należą okręgi: Narajewski, Rekszyński, Żukowski i Szabliński.
 

 

 

Brzeżany posiadają dosyć dobrze rozwinięte zaplecze przemysłowe. Najważniejsze przedsiębiorstwa to: Brzeżańska Huta Szkła, Cegielnia "Keramik", zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakład materiałów budowlanych, fabryka mebli, tartak, wytwórnia makaronów i inne. W mieście działa gimnazjum, cztery szkoły ogólnokształcące oraz wyższa szkoła techniczna. Znajduje się tu także siedem muzeów.
 

 

 

Miasto szczyci się tradycjami kulturalno-sportowymi. Corocznie organizowane są różnego rodzaju imprezy sportowe i festiwale. Najbardziej znanym jest "Hucisko" - festiwal kultury łemkowskiej. Na terenie powiatu istnieją możliwości rozwoju narciarstwa, tenisa, sportów wodnych, strzelectwa, myślistwa i rybołówstwa. Ochrona naturalnych warunków sprzyja prowadzeniu badań ornitologicznych i botanicznych.
 

 

 

Nowe stulecie Brzeżany przywitały odnowionymi kamienicami

i ulicami. Z myślą o rozwoju miasta nawiązano kontakty

z partnerami zagranicznymi (Wezersfild /USA/ i Kluczbork) oraz postanowiono utworzyć Konsorcjum Miast Historycznych Ukrainy Zachodniej. Bardziej intensywnie zaczęto promować miasto

i region. Powołano miejską organizację społeczną "Centrum Rozwoju Miasta Brzeżany", działajacą na rzecz rozwoju przemysłu, turystyki i rzemiosła ludowego.

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku