Data

Miejsce publikacji

Tytuł

06.2000

Kluczborski Kurier Samorządowy

"Wyjazd delegacji Powiatu Kluczborskiego na Ukrainę"

05.5.122000

Nowa Trybuna Opolska

"Teraz przeszli do konkretów"

04.04.2001

Nowa Trybuna Opolska

"Trzeba się poznać"

06.2001

Kluczborski Kurier Samorządowy

"Nie tylko dla orląt"

12.09.2001

Nowa Trybuna Opolska

"Wrócę tu na grzyby"

06.11.2001

Nowa Trybuna Opolska

"Jak zarobić na wschodzie"

02.09.2003

Nowa Trybuna Opolska  

"Kluczbork: Trójstronna konferencja"

09.09.2003

Nowa Trybuna Opolska  

"Szczyt w Kluczborku"

13.09.2004

Nowa Trybuna Opolska  

"Stragany miodem i winem płynące"