PROJEKTY POWIATU KLUCZBORSKIEGO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

strona główna

Nazwa funduszu:

Fundusz Dróg Samorządowych

 

Nazwa projektu:

„Remont drogi powiatowej Nr 2295O ul. Sienkiewicza w Wołczynie na odcinku o długości 441,07 m (od km

0+000,00 do km 0+441,07)”.

 

Okres realizacji operacji:

2019-2020

 

Całkowita wartość inwestycji:

818 631,22 zł.

 

Kwota dofinansowania:

387 132,13 zł.

 

Efekty zrealizowanego projektu:

441,07 mb wyremontowanej  drogi

 

Cel projektu: 

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie dostępności do instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej.

 

 

20.04.2020

Powiat wyremontował ul. Sienkiewicza w Wołczynie

Zakończyliśmy remont 441 metrowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wołczynie (droga powiatowa). Roboty obejmowały m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych i studzienek ściekowych.


26.11.2019

Powiat remontuje ulicę Sienkiewicza w Wołczynie

Rozpoczęły się prace przy remoncie 441 metrowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wołczynie (droga powiatowa). Roboty obejmą m.in. remont nawierzchni, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych i studzienek ściekowych.


30.09.2019

Remont ulicy Sienkiewicza w Wołczynie

Powiat kluczborski podpisał z Wicewojewodą Opolskim umowę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na remont 441 metrowego odcinka ulicy Sienkiewicza w Wołczynie. Prace rozpoczną się już w listopadzie i obejmą m.in. remont nawierzchni, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, zjazdów do nieruchomości, przejść dla pieszych i studzienek ściekowych.

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku