2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

   strona główna

2021 r. - ARCHIWUM WYDARZEŃ

 

28.09.2021

Pulsoksymetr i termometr dla niepełnosprawnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje o kolejnym zadaniu realizowanym w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON ›››


14.07.2021

BADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW!


28.06.2021

Sukcesy keyboardzistów

Keyboardziści z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku odnieśli kolejne sukcesy na krajowych konkursach i festiwalach.
XVI Dolnośląski Konkurs Keyboardowy w MDK w Świdnicy – „MISTRZ KLAWIATURY 2021” - wojewódzkie eliminacje do konkursu na szczeblu ogólnopolskim
›››


24.06.2021

Powiat sprzedał nieruchomość w Wołczynie

Dzięki staraniom powiatu za kwotę 900 tys. zł. udało się sprzedać nieruchomość w Wołczynie przy ulicy Opolskiej 17, w której wcześniej mieścił się Zakład Urządzeń Mechanicznych, a dawniej zespół rzeźni miejskich. Nieruchomość została przejęta przez Skarb Państwa i była obciążona hipotekami względem kilku podmiotów (m.in. gminy Wołczyn). Po uregulowaniu jej sytuacji prawnej, można było ją sprzedać. Niedawno udało się to zrobić, a obciążenia uregulować ›››


23.06.2021

Zarząd Powiatu z absolutorium za 2020 rok

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Kluczborku radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok. Miniony rok, to drugi rok realizacji Programu Postępowania Naprawczego, to także rok, w którym samorząd musiał zmierzyć się z sytuacją pandemii COVID-19 ›››


23.06.2021

Warsztaty wokalno-aktorskie z Łukaszem Szczepanikiem

Centrum Kultury w Kluczborku zaprasza na warsztaty wokalno-aktorskie z Łukaszem Szczepanikiem, które odbędą się
w dniach 12-15 lipca
›››  


23.06.2021

Pożar wielkopowierzchniowy lasu – relacja z ćwiczeń

Koordynacja działań ratowniczo–gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru wielkopowierzchniowego na obszarach leśnych Nadleśnictwa Kluczbork pod kryptonimem „BUSH 2021” to scenariusz ostatnich ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ›››


23.06.2021

List Prezesa KRUS do dzieci


22.06.2021

Opolskie dotacje z PO WERem

Oferta dla chcących założyć własną firmę.

Bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz fachowa pomoc szkoleniowo-doradcza, to główne cele projektu dla młodych, ambitnych osób z Opolszczyzny ›››


18.06.2021

Nabory wniosków w LGD "Dolina Stobrawy"
Masz ciekawy pomysł na własny biznes? Potrzebujesz wsparcia? Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” planuje zorganizować nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej we wrześniu 2021 r. ›››


15.06.2021

Ograła Zarząd Powiatu w chińczyka

Pani Agnieszka Rosół z miejscowości Świercze wylicytowała w lutym w ramach kluczborskiego 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy partyjkę "chińczyka" z Zarządem Powiatu w Kluczborku. Wczoraj w Kawiarni Kinowej BWC doszło do rozgrywki ›››


15.06.2021

Laureaci konkursów PODN - cz. 2

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zorganizował II część prezentacji laureatów konkursów dla uczniów organizowanych w roku szkolnym 2020/2021. Gratulacje Wicestarosty Kluczborskiego Lesława Czernika oraz naczelniczki Wydziału Edukacji i Sportu Joanny Neugebauer odebrali uczniowie i nauczyciele z województwa opolskiego ›››


15.06.2021

Nasi karatecy z medalami na Mistrzostwach Polski i Pucharze Dzieci

Sukcesy naszych karateków na Mistrzostwach Polski w Karate Tradycyjnym i Ogólnopolskim Pucharze Dzieci, ktore odbyły się w miniony weekend w Warszawie, w hali Torwaru. Zawodnicy Kluczborskiego Klubu Karate przywieźli z tych dwóch imprez 18 medali. Wielkie gratulacje! ›››  


14.06.2021

Wirtualna strzelnica w ZSO

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku przy ul. Mickiewicza powstanie wirtualna strzelnica, która będzie służyć uczniom klas mundurowych z powiatu kluczborskiego i powiatów ościennych do kształcenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią. Będą mogli z niej korzystać także inni uczniowie powyżej 15 roku życia zainteresowani strzelectwem sportowym oraz organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na rzecz obronności państwa ›››


09.06.2021

40 tys. zł na remont świetlika w ZSO

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego 40 tys. zł dotacji na remont świetlika łączącego budynki szkoły. Całościowy koszt remontu wyniesie około 80 tys. zł. Remont będzie realizowany w ramach zadania publicznego Województwa Opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych rejestrach zabytków ›››


08.06.2021

Oto laureaci konkursów PODN

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku zorganizował pierwszą część prezentacji laureatów konkursów dla uczniów, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021. Gratulacje od Starosty Kluczborskiego Mirosława Bireckiego, Wicestarosty Lesława Czernika, Członka Zarządu Artura Nowaka oraz naczelniczki Wydziału Edukacji i Sportu Joanny Neugebauer odebrali uczniowie i nauczyciele z rejonu działania PODN ›››


07.06.2021

Dwójka już po termomodernizacji

Zakończyły się prace przy termomodernizacji budynków w Zespole Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku. W budynku głównym wymieniono pokrycie dachowe oraz wykonano docieplenie stropu. Ponadto zamontowano dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, jedna na sali gimnastycznej, druga w szatniach. Wykonano system zarządzania energią cieplną i elektryczną oraz zainstalowano odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej ›››


01.06.2021

Słodycze dla dzieciaków z domów dziecka

Z okazji Dnia Dziecka Starosta Mirosław Birecki i Członek Zarządu Artur Nowak przekazali najlepsze życzenia i słodycze dla dzieciaków z trzech powiatowych Domów Dziecka - w Bąkowie, Bogacicy i Lasowicach Małych. Ponieważ rozpoczęła się już nauka stacjonarna i dzieci były w szkole, słodycze i życzenia trafiły na ręce opiekunów trzech oddziałów, którzy obiecali przekazać wszystko wychowankom po powrocie z zajęć ›››


31.05.2021

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2020 r.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Kluczborku raport o stanie powiatu w 2020 roku. Raport będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku przed procedurą absolutoryjną w pierwszej kolejności. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 ›››


07.06.2021

Konsultacje Strategii na rzecz Młodego Pokolenia

W imieniu Wojewody Opolskiego zapraszamy środowiska młodzieżowe, harcerskie, samorządy uczniowskie do udziału w „Konsultacjach Strategii na rzecz Młodego Pokolenia”. Jest to cykl spotkań wojewódzkich, w których młodzi ludzie z całej Polski mogą zgłaszać pomysły do wieloletniego planu rządu w obszarze polityki młodzieżowej ››› 


28.05.2021

Święto Województwa na rowerach

Już 7 czerwca, w rocznicę opolskiego „łańcucha nadziei” obchodzimy Święto Województwa Opolskiego. Z tej okazji Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu kluczborskiego do udziału w rajdzie rowerowym z okazji Święta Województwa Opolskiego 2021, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2021 o godz. 10:00
na trasie Olesno - Kluczbork
››› 


25.05.2021

Firmy z powiatu kluczborskiego laureatami konkursu "Opolska Marka 2020"

Laureaci z powiatu kluczborskiego i oleskiego odebrali nagrody i wyróżnienia w konkursie "Opolska Marka 2020", której organizatorem jest Zarząd Województwa Opolskiego ››› 


19.05.2021

Kluczborscy seniorzy rozpoczęli sezon rowerowy

Kluczborscy emeryci zainaugurowali tegoroczny sezon wycieczek rowerowych. Na starcie pierwszej w tym sezonie wyprawy stanęło blisko 30 miłośników rowerowych podróży ubranych w odblaskowe kamizelki, które mają im pomóc w zachowaniu bezpieczeństwa na drodze ››› 


18.05.2021

Powiatowy rzecznik Konsumentów informuje...


18.05.2021

Kolejny projekt ZSL-T z Erasmusa+ 

Zespół Szkół Licealno-Technicznych mimo pandemii realizuje projekt Entrepreneurial Learning in Europe w ramach programu Erasmus+ – wymiana młodzieży w akcji K229 finansowany z programu Erasmus+. Projekt polega na współdziałaniu szkół i ma wzmacniać ich potencjał do współpracy międzynarodowej, pozyskiwać wiedzę i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom, ma wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja ››› 


10.05.2021

Rocznica zakończenia II wojny światowej

W 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej i Narodowy Dzień Zwycięstwa oddaliśmy hołd, tym którzy zginęli na różnych frontach, walcząc z nazistowskim okupantem. Władze Województwa Opolskiego, Powiatu Kluczborskiego i Gminy Kluczbork uczciły pamięć ofiar składając wiązanki kwiatów, zapalając znicze pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na kluczborskim cmentarzu ›››


07.05.2021

Webinar dla ósmoklasistów - rekrutacja

Zapraszamy ósmoklasistów oraz wszystkich zainteresowanych na darmowy Webinar dotyczący procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji zostanie przedstawione kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty mają dostarczyć kandydaci do szkół. Będzie również pokazany proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku ››› 


05.05.2021

Komunikat „Zespołu ds. rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”
w sprawie nieuprawnionych realizacji programów rekomendowanych

W ostatnich miesiącach do Systemu rekomendacji docierają niepokojące sygnały z samorządów lokalnych oraz placówek edukacyjnych, dotyczące szkoleń lub realizacji programów profilaktycznych, których oferenci w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony powołują się na System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Tym samym, osoby decydujące o przeznaczeniu środków publicznych na działania profilaktyczne są wprowadzane w błąd ››› 


04.05.2021

Witaj maj, 3 maj!

Za nami powiatowe uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ramach święta konstytucji odbyła się msza w intencji Ojczyzny w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą odprawił ks. proboszcz Hubert Czernia. We mszy uczestniczyli m.in.: starosta kluczborski Mirosław Birecki, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, wiceburmistrzowie – Roman Kamiński i Dariusz Morawiec, z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Olejnik ››› 


23.04.2021

Stypendia pomostowe dla studentów z rodzin byłych pracowników PGR


23.04.2021

Ponad 1,5 tony darów dla naszego DPS-u

Bernhard Serwuschok, kawaler maltański mieszkający w niemieckiej Vechcie, zorganizował kolejny transport darów do Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Do naszego DPS-u tym razem trafiły m.in. słodycze, napoje, wózki i kule inwalidzkie, ręczniki, płyny dezynfekcyjne, środki czystości, krzesła, stoły. W sumie ponad 1,5 tony darów ›››


21.04.2021

Gratulacje dla mistrzyni


20.04.2021

Zmarł Edward Baj

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w wieku 70 lat odszedł Edward Baj - Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku I kadencji w latach 1998-2002. Miał wielki wkład w tworzenie samorządu powiatu kluczborskiego oraz nawiązanie i rozwój współpracy z partnerskim powiatem Bad Duerkheim. Przez wiele lat był kierownikiem Rejonu w Kluczborku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ›››


19.04.2021

Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Las wokół nas"
Już po raz siódmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kluczborku odbył się Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Las wokół nas” dedykowany dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami z różnych typów placówek. Konkurs honorowym patronatem objęli: Starosta Kluczborski, Nadleśnictwo Kluczbork oraz firma Lesaffre Polska w Wołczynie ›››


16.04.2021

Budynek Starostwa otwarty dla interesantów


16.04.2021

Komunikat ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków


14.04.2021

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


13.04.2021

W Kluczborku powstał Punkt Szczepień Masowych
W hali kampusu "Stobrawa" powstał Punkt Szczepień Masowych w Kluczborku, utworzony wspólnie przez szpital VITAL MEDIC Neurochirurgia i Neurostymulacja, Gminę Kluczbork (wraz z OSiR-em) i Powiat Kluczborski. Organizacyjnie wszystko jest już gotowe i czeka na pacjentów ›››


09.04.2021

Informator dla Ósmoklasistów

Uwaga Ósmoklasiści! Oto najnowszy informator "Edukacja w Powiecie Kluczborskim", który pomoże Wam zdecydować jaką szkołę po skończeniu podstawówki wybrać ›››


30.03.2021

Sukcesy keyboardzistów i wokalistki z MDK
Keyboardziści i wokaliści szlifujący swoje umiejętności w Młodzieżowym Domu Kultury pod okiem wychowawców Marleny Oszczypko i Zbigniewa Oszczypko odnosili w ostatnim czasie wiele sukcesów na przeglądach i festiwalach ›››  


26.03.2021

Wyższe wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
Radni powiatu podnieśli wysokość wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie kluczborskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej ›››


25.03.2021

Kierowca pomógł ofiarom wypadku
Starosta Kluczborski Mirosław Birecki, Wicestarosta Lesław Czernik i członek Zarządu Powiatu Artur Nowak podziękowali dzisiaj kierowcy PKS Kluczbork Przemysławowi Zalcmanowi, który 17 marca udzielił pomocy osobom poszkodowanych w wypadku drogowym w Krzywiźnie. Zdarzenie miało miejsce na krajowej 11, gdzie do rowu wpadł bus wiozący osoby niepełnosprawne i opiekunów z gminy Byczyna - 2 uczniów szkoły podstawowej nr 6 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku oraz 4 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie ›››


24.03.2021

Droga Bogacka Szklarnia – Wierzchy otwarta

Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku informuje, że w dniu 23.03.2021 r. o godz. 16.00 droga powiatowa Nr 1325 O na odcinku Bogacka Szklarnia – Wierzchy została otwarta ›››


17.03.2021

Opolskie dotacje z PO WERem

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. Opolskie dotacje z PO WERem. Główne założenia projektu dotyczą działań w zakresie zwiększenia możliwości zatrudnienia młodych mieszkańców województwa opolskiego ›››


15.03.2021

15 marca -  Światowy Dzień Praw Konsumenta
Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, to międzynarodowe święto obchodzone corocznie 15 marca. Po raz pierwszy obchody odbyły się w 1983 roku w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy o ochronie praw konsumenta ›››


15.03.2021

"Sercem Malowane - twórcze pasje kobiet"

Do końca marca można oglądać w kluczborskiej Bibliotece przy ul. Miarki wystawę "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet", której organizatorem jest Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom-Mammograf". Wydarzenie to patronatem honorowym objął m.in. Starosta Kluczborski. To już XIX edycja wystawy, na której od lat prezentowana jest wspaniała twórczość kluczborskich kobiet ›››


12.03.2021

Konsument w dobie COVID-19 - konferencja

Z okazji obchodzonego 15 marca Światowego Dnia Konsumenta zapraszamy na bezpłatną konferencję on-line „Konsument w dobie COVID-19”, która odbędzie się 15 marca w godz. 10.00-14.00. Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na konsumentów? Gdzie szukać pomocy prawnej i jak „sprawdzać firmy” podczas zakupów on-line? ›››


05.03.2021

Listy gratulacyjne dla stypendystów

Starosta Mirosław Birecki i Wicestarosta Lesław Czernik uczestniczyli w uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych uczniom - stypendystom ZS w Wołczynie, którzy otrzymali stypendium Premiera oraz Marszałka Województwa Opolskiego ›››


01.03.2021

Utrudnienia w ruchu drogowym
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Kurpet” - Rafał Kurpet zawiadamia, że w związku z prowadzeniem prac związanych z naprawą nawierzchni drogowej po wykonanym remoncie przyłączy wodociągowych w dniu 02.03.2021 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicy Ściegiennego w Kluczborku ›››


24.02.2021

Umowa na budowę łącznika w szpitalu podpisana
Dzisiaj w Kluczborku podpisano umowę na realizację projektu, zakładającego budowę w kluczborskim szpitalu łącznika, który połączy budynek oddziału wewnętrznego i chirurgii z budynkiem po ginekologii i położnictwie. PCZ S.A. otrzyma na ten cel
2,26 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
›››


18.02.2021

Wsparcie na starcie - ruszył II nabór do projektu

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie" w ramach II naboru ›››


18.02.2021

Zimowe obowiązki zarządców nieruchomości

W związku z trwającym okresem zimowym przypominamy, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą powodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane ››› 


17.02.2021

Rusza akcja Masz Głos 2021!

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza
z nową edycją
›››


01.02.2021

Zagraliśmy z WOŚP
Powiat kluczborski w tym roku ponownie zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Do naszej powiatowej puszki, która znajdowała się w Starostwie, wpadło aż 1771,34 zł!!!. To dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Starostwa i naszym klientom, którzy wsparli tegoroczny finał! ›››


25.01.2021

Szpital ma nowoczesny rentgen

Badania w pracowni RTG kluczborskiego szpitala wykonywane są nowoczesnym aparatem rentgenowskim, który powiat kluczborski wraz z Powiatowym Centrum Zdrowia zakupił w ramach unijnego projektu "Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych, poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku". Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Koszt urządzenia to ok. 500 tys. zł ›››


15.01.2021

Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych ›››


14.01.2021

Ruszyła rządowa kampania szczepień przeciw COVID-19

Ruszyła rządowa kampania informacyjna dotycząca szczepień przeciwko COVID-19. Kampania #SzczepimySię ma uświadamiać, informować i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat szczepionki. Jest koordynowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Zobaczcie dlaczego warto się zaszczepić ›››


14.01.2021

Zmiana lokalizacji Kancelarii Ogólnej i Biura Obsługi Klienta w Starostwie

Uprzejmie informujemy, że zmieniło się miejsce lokalizacji Kancelarii Ogólnej i Biura Obsługi Klienta w Starostwie. Dotychczas mieściło się ono przed Sekretariatem i Biurem Rady w przeszklonym pomieszczeniu, teraz znajduje się kilka metrów obok w pokoju 206. Zapraszamy! ›››


12.01.2021

Tlen w szpitalu

Przy budynkach Powiatowego Centrum Zdrowia zamontowano 11-tonowy zbiornik na ciekły tlen, który będzie zabezpieczał zapotrzebowanie na ten gaz wszystkich oddziałów szpitala. W ramach inwestycji powstała też nowa instalacja gazów medycznych. Dzięki temu znacząco podwyższył się standard bezpieczeństwa pacjentów ›››


11.01.2021

Szczepienia pracowników ochrony zdrowia

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku