strona główna

16.04.2020

Termo-inwestycje w ZS nr 2 w Kluczborku


Powiat Kluczborski zdobył środki na termomodernizację budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ulicy Byczyńskiej. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu najbliższych dwóch lat w ramach projektu przygotowanego wspólnie z gminą Kluczbork, który zakłada termomodernizację dwóch budynków oświatowych - powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kluczborku i należącego do gminy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.

 

Obie inwestycje będą możliwe dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na tzw. "niską emisję".

 

- W ramach projektu w Zespole Szkół przy Byczyńskiej zostanie przeprowadzona głęboka termomodernizacja. Zostaną m.in. docieplone ściany oraz dach sali gimnastycznej. Nowe pokrycie dachu oraz jego ocieplenie zyska także główny budynek szkoły - mówi starosta kluczborski Mirosław Birecki.

 

 

Oprócz tego zamontowane zostaną dwie centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, jedna na sali gimnastycznej, druga w szatniach. Powiat Kluczborski planuje wykonać także system zarządzania energią cieplną i elektryczną w budynku sali gimnastycznej, jak również zainstalować odnawialne źródło energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli to na bardziej ekonomiczne zarządzanie obiektem i uzyskiwanie około 9000 kWh energii elektrycznej rocznie. Dopełnieniem całości projektowanego przedsięwzięcia będzie montaż tzw. zielonej ściany.

 

 

Koszt zadania to 1 244 368 zł, z czego dofinansowanie z RPO wyniosło 800 tysięcy.

 


Zadanie dofinansowane ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Poddziałanie 03.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 

Oprac. BŁ 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku