strona główna

A k t u a l n o ś c i   - c.d.

 

28.08.2023

Gminno-Powiatowe Dożynki w Wołczynie za nami

W niedzielę (27.08) odbyły się Gminno-Powiatowe Dożynki w Wołczynie. Święto Plonów rozpoczęła dziękczynna Msza Święta w kościele św. Teresy, którą odprawił proboszcz ojciec Tomasz Grabiec, następnie ulicami miasta barwny korowód dożynkowy przemaszerował na teren rekreacyjny przy ul. Sienkiewicza, gdzie rozpoczęło się świętowanie ›››


17.08.2023

Konkurs dla podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego

Informujemy o możliwości udziału w konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, na powierzenie w latach 2023-2024 realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Opolska Profilaktyka Szkolna – Pomoc ma Moc”.
Konkurs jest skierowany do podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, w tym organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
›››


14.07.2023

Będzie remont sali gimnastycznej ZS nr 1


07.07.2023

XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych


05.07.2023

Trwa rekrutacja do Grupy Wychowaczej OHP


05.07.2023

Otwarcie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio

W dniu 1 lipca 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Świętego Ojca Pio, które jest pierwszym tego typu miejscem w powiecie kluczborskim. Ceremonię rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą. Modlitwy skierowane były ku czci Świętego Ojca Pio, patrona hospicjum, który jest wzorem miłości i troski o cierpiących ››› 


23.06.2023

Zakończenie roku szkolnego w ZSO

Starosta Mirosław Birecki uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Podczas uroczystej akademii najlepsi uczniowie odebrali wyróżnienia za wyniki w nauce, konkursach i zawodach oraz aktywny udział w życiu szkolnym ›››


21.06.2023

Ekopracownia w ZSO

Powiat kluczborski zdobył środki na utworzenie ekopracowni o tematyce odnawialnych źródeł energii, która powstanie
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. "OZE-Mickiewicz" pozwoli uczniom zdobywać nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii
›››


21.06.2023

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 r.

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku”, który zawiera informacje o realizacji zadań naszego powiatu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady itp. ›››


15.06.2023

Remont drogi w Łowkowicach
Powiat Kluczborski realizował zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311 O zlokalizowanego w miejscowości Łowkowice na długości 0,6 km” z udziałem środków z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 395 637,18 zł, dofinansowanie z RFRD 311 522,83 zł. W ramach robót wykonano: nową nawierzchnię drogi, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome oraz odwodnienie drogi
›››


12.06.2023

KRUS informuje...


25.05.2023

XX edycja konkursu "Co wiecie o powiecie kluczborskim?"

15 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kluczborskiego rywalizowało dziś w XX konkursie "Co wiecie o powiecie kluczborskim?" pod patronatem Starosty Kluczborskiego. Uczestnicy mieli do rozwiązania test złożony z 20 zadań i 40 minut na udzielenie odpowiedzi ›››


25.05.2023

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

21 czerwca przypada V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. Organizowany jest on z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE ›››


25.05.2023

Będzie remont domów dziecka i POR-u


25.05.2023

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kluczborskim

15 maja na terenie powiatu kluczborskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzana jest zgodnie z Wojewódzkim Planem na 2023 rok i potrwa do 5 czerwca. Wezwani są wprowadzani do ewidencji wojskowej, określana jest też ich zdolność do pełnienia służby wojskowej. Oprócz tego mogą uzyskać informacje o możliwości i formach służby w wojsku ›››  


15.05.2023

Otwarcie SOSW po remocie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku oficjalnie otwarty po remoncie. Placówka przeszła wielkie zmiany - wyremontowano główny budynek i zagospodarowywano przestrzeń wokół niego. Zakres prac remontowych był bardzo szeroki - zamontowano windę, wyremontowano salę gimnastyczną, klasy, korytarze, wykonano nowe instalacje, na zewnątrz powstały nowe bezpieczne dojścia do budynków, plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego, a także boisko wielofunkcyjne. Boisko jest jednym z największych o sztucznej nawierzchni w powiecie
›››


10.05.2023

Badanie mobilności mieszkańców województwa opolskiego

Rozpoczęło się badanie ankietowe dotyczące mobilności mieszkańców województwa opolskiego. Celem badania jest poznanie codziennych nawyków związanych z poruszaniem się po regionie i poza jego granicami ›››


09.05.2023

Narodowy Dzień Zwycięstwa


04.05.2022

Powiatowe Święto Konstytucji 3 Maja - fotogaleria

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z powiatowych obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Kluczborku. Rozpoczęły się one mszą w intencji Ojczyzny w kościele MBWW, następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na kluczborski rynek z wielką biało-czerwoną flagą. Tutaj odbyła się oficjalna część z udziałem wojska - odegrano Hymn Państwowy, wciągnięto flagę na maszt, odczytano Apel Pamięci, a wojsko oddało salwę honorową. Okolicznościowe przemówienie wygłosił gospodarz porannej części uroczystości starosta Mirosław Birecki ›››


02.05.2023

Apel do mieszkańców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu


27.04.2023

Wycieczki edukacyjne dla uczniów

Miło nam poinformować, że Powiat Kluczborski po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Dofinansowana zostanie wycieczka, na którą pojadą uczniowie Technikum Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół Nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Całość realizowanego projektu wyniesie 27 840 zł, z czego dotacja Ministra Edukacji i Nauki wynosi 15 000 zł ›››


21.04.2023

Próbne egzaminy dla ósmoklasistów

Z Mathematics.live uczniowie ósmej klasy mogą przetestować swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty! Zapraszamy do wzięcia udziału w próbnych egzaminach i sprawdzenia swoich umiejętności ›››


17.04.2023

Letnia rehabilitacja dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

W okresie wakacji 2023 r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej ›››


14.04.2023

Gramy razem z KKS Mickiewicz Kluczbork!
Kolejny rok powiat kluczborski wspiera KKS Mickiewicz Kluczbork i kluczborską siatkówkę. Przekazaliśmy właśnie klubowi dotację celową w wysokości 70 tys. złotych na wsparcie udziału w tegorocznych rozgrywkach ligowych. Umowę w tej sprawie podpisali Starosta Kluczborski Mirosław Birecki i prezes KKS Mickiewicz Kluczbork Mariusz Łysiak. Naszych siatkarzy czeka niebawem walka w play-offach. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki
›››


14.04.2023

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


11.04.2023

Współpraca z PGE Elektrownia Opole 


04.04.2023

Powiat kluczborski ma dodatkową nową karetkę! 


29.03.2023

Koniec dużej inwestycji w kluczborskim szpitalu 
Zakończyła się duża inwestycja w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A., której celem była poprawa warunków lokalowych szpitala. Na początku roku oddano do użytku łącznik scalający budynki szpitala, teraz końca dobiegł remont skrzydła, w którym będą działały oddziały - wewnętrzny i dziecięcy oraz poradnie, pracownie endoskopowa i USG
››› 


27.03.2023

Zakończył się projekt "Bliżej siebie 2"

W Pawłowicach podsumowano projekt Bliżej Siebie 2, którego realizacja umożliwiła wielokierunkowe wsparcie dla rodzin zastępczych z powiatu kluczborskiego. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego (2,8 mln zł) rodziny uzyskały wsparcie w postaci m.in.: rehabilitacji, poradnictwa i terapii, przeprowadzono szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, zorganizowano wycieczki i imprezy integrujące, powstało też mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej ›››


21.03.2023

Mieszkanie chronione


17.03.2023

Oferta Muzeum im. Dzierżona z okazji 770. lecia Kluczborka


07.03.2023

Wernisaż wystawy "Sercem malowane - twórcze pasje kobiet"


23.02.2023

23 lutego - Światowy Dzień Walki z Depresją


08.02.2023

Remont SOSW w Kluczborku


03.02.2023

Filmowe podsumowanie Gali "Plastrów Miodu" - Nagród Starosty Kluczborskiego

Oto filmowe podsumowanie gali wręczenia Plastrów Miodu - nagród starosty kluczborskiego, która odbyła się 28.01.2023 roku w kinie Bajka, w Kluczborku. Poprowadzili ją Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć z Kabaretu Moralnego Niepokoju, a muzyczną niespodzianką wieczoru był występ Dawida Tyszkowskiego. Podczas gali wręczono Plastry Miodu za lata 2021 i 2022 ›››


30.01.2023

Uczniowie z Wołczyna w Starostwie

Starostwo Powiatowe w Kluczborku odwiedzili uczniowie klasy 8e z Zespołu Szkół w Wołczynie. Nasi młodzi goście spotkali się ze starostą Mirosławem Bireckim i wicestarostą Lesławem Czernikiem, którzy opowiedzieli im o funkcjonowaniu powiatu, jego strukturze organizacyjnej i sprawach jakimi powiat się zajmuje ›››


30.01.2023

Powiat Kluczborski 2022 - FILM


30.01.2023

Wręczono "Plastry Miodu" za rok 2021 i 2022

Przedstawiamy laureatów „Plastrów Miodu” - nagród Starosty Kluczborskiego za lata 2021 i 2022. Galę wręczenia nagród w kinie Bajka poprowadzili Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć z Kabaretu Moralnego Niepokoju, a muzyczną niespodzianką wieczoru był występ utalentowanego wokalisty z Wołczyna Dawida Tyszkowskiego. Laureatom i nominowanym serdecznie gratulujemy! ›››


16.01.2022

ZS nr 2 będzie współpracował z żołnierzami

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku podpisał porozumienie o współpracy z patronacką jednostką wojskową tj. 10 Opolską Brygadą Logistyczną w Opolu. W kluczborskiej szkole powstanie tzw. branżowy oddział wojskowy, a uczniowie przejdą pod okiem żołnierzy szkolenie w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej ›››


02.01.2023

Nowe auto dla kluczborskiej Policji


Archiwum wydarzeń:

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

 

 

 

zobacz także:

 

 

  

 

  

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku