strona główna

06.09.2022

Szczepienia przeciwko meningokokom


5 września rozpoczyna się powiatowo - gminna akcja bezpłatnych szczepień 6-latków (rocznik 2016) przeciw meningokokom typu C wywołującym m.in. groźną dla zdrowia i życia sepsę.

 

 


Burmistrzowie i wójt gmin powiatu kluczborskiego wspólnie ze starostą kluczborskim kontynuują akcję profilaktycznych szczepień rozpoczętą w maju 2007 r.

Dzieci będą szczepione bezpłatnie w terminie od 5 września do 18 listopada 2022 roku. Przypominamy, że rodzice lub opiekunowie prawni powinni zgłosić się z dzieckiem na szczepienie do Poradni Dzieci Zdrowych w przychodni, w której dziecko jest zapisane.

Ponadto należy pamiętać, że dziecko zgłaszające się do szczepienia musi posiadać książeczkę szczepień. Dzieci, które były już wcześniej szczepione przeciw meningokokom typu C nie podlegają powtórnemu szczepieniu.

Należy zaznaczyć, że „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego” będącego programem wieloletnim, uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie.

 

Mieczysław Zaleciński
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,

Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku