strona główna

07.08.2020

Konkurs grantowy "Równać szanse 2020"

 

Żywiecka Fundacja Rozwoju, jako Partner Regionalny Programu na terenie województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, zaprasza do składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse”.

 

4 sierpnia ruszył nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020 skierowanym do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych z małych miejscowości.

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy

01.02.2021 r. a 31.07.2021 r.

 

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

  • miejskie i gminne domy kultury,

  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

  • Ochotnicze Straże Pożarne,

  • nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

 

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.


Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Najważniejsze terminy:
04.08.2020 r. - ogłoszenie konkursu,
27.10.2020 r. - zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,
15.12.2020 r. - ogłoszenie wyników konkursu.


Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Patronem konkursu jest ngo.pl - portal organizacji pozarządowych. Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl lub www.zfr.org.pl 
 

Poszukującym inspiracji lub wizualnych, uzupełniających objaśnień regulaminowych kwestii, polecamy krótkie filmy:

Odcinek 1: https://youtu.be/k0lUE3fS-r8
Odcinek 2: https://youtu.be/H33RE7qdBYc
Odcinek 3: https://youtu.be/Z6CkF6IY9_I
Odcinek 4: https://youtu.be/74pBDd-jJZM
Odcinek 5: https://www.youtube.com/watch?v=Wb0hH1qn6Co
Odcinek 6: https://www.youtube.com/watch?v=lDbjFxVU9l8

 

Wszystkie osoby mające pytania, wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Żywiecką Fundacją Rozwoju we wtorki i czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00.

tel. (33) 475 44 77 

mail:rownacszanse@zfr.org.pl

 

 

Zapraszamy do składania wniosków. Niech się dzieje!

kryteria oceny merytorycznej

wniosek

zasady konkursu

 
 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku