strona główna

22.11.2022

XLVII Sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa sesja odbędzie się 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w trybie hybrydowym, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W programie obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad
1.3/ zatwierdzenie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:
2.1/ zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego
na rok 2022.
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2.3/ zmieniająca Uchwałę Nr XL/260/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok.
2.4/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

3. Informacja Zarządu Powiatu w Kluczborku o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 23.09.2022 r. do 24.10.2022 r.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku