strona główna

15.05.2020

PUP wspiera firmy w ramach tarczy

 

Ponad 4,2 mln złotych przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku mikroprzedsiębiorcom w ramach pożyczek z Tarczy Antykryzysowej. Do 12 maja 849 firm otrzymało takie wsparcie. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się także o inną pomoc.

 Oprócz pożyczek firmy potrzebujące wsparcia w związku z covid-19 mogą wnioskować o:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne - w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - 30 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającego pracowników - 81 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

    Nabór wniosków trwa do 25 maja. Szczegóły na stronie: http://pupkluczbork.pl/Do tej pory rozpatrzono pozytywnie 1387 wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka taka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Na ten cel PUP Kluczbork otrzymał 7,5 mln zł.

 

Środki finansowe pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na realizację pomocy związanej z Tarczą Antykryzysową (Art. 15zzb - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Art. 15zzc - dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych, Art. 15zzd - pożyczka ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, Art. 15zze - Dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego):

- 2 500 000,00 zł z dnia 09.04.2020 r.
- 5 181 000,00 zł z dnia 20.04.2020 r.
- 5 000,000,00 zł z dnia 06.05.2020 r.

 

Łącznie: 12 681 000,00 zł


 

Oprac. BŁ

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku