strona główna

31.03.2020

Nowe zasady działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kluczborku uruchomiła wsparcie na czas epidemii dla rodziców, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży z powiatu kluczborskiego. Informujemy o zmienionych zasadach funkcjonowania placówki od 16 marca 2020 roku do czasu odwołania epidemii.

Ogłoszony na terenie kraju stan epidemii spowodował znaczne ograniczenia w sposobach działania wielu jednostek użyteczności publicznej. Także i w naszej poradni wprowadziliśmy zmiany w zakresie zasad funkcjonowania placówki na czas trwania epidemii. Zmodyfikowaliśmy ofertę specjalistycznej pomocy, wsparcia i porad udzielanych przez psychologów, pedagogów i logopedów. Z naszych usług można korzystać obecnie głównie za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej i zwykłej.

 Pragnąc umożliwić Państwu bezpośredni kontakt z pracownikami poradni, którzy będą oferować Państwu wsparcie uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów.

W sprawach pedagogicznych porad, konsultacji i wszelkiej pomocy udzielać będą pedagodzy: Arletta Dziaczuk, Małgorzata Suchecka i Danuta Marciniak.

Wsparcie psychologiczne zapewnią Państwu psycholodzy:
Agnieszka Flejsierowicz, Monika Pawlikowska-Bek, Jagoda Ruczaj, Magdalena Korzeniowska i Justyna Kobaka.
We wszelkich sprawach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pracy poradni, wyjaśnień udziela dyrektor Anita Kieslich.

Poniżej przedstawiamy plan dyżurów i numery bezpośrednich telefonów do pracowników poradni.

 

Stanowisko

i telefon

Pracownik

 

Poniedziałek

w godzinach:

Wtorek

w godzinach:

Środa

w godzinach:

Czwartek

w godzinach:

Piątek

w godzinach:

 

Dyrektor

791 820 290

A. Kieslich

9-13

9-13

9-13

9-13

9-13

Pedagog

791 820 296

D. Marciniak

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

Psycholog

791 820 349

J. Ruczaj

9-13

9-13

13-17

13-17

9-13

Psycholog

791 820 393

M. Pawlikowska-Bek

8-12

8-12

8-12

8-12

13-17

Psycholog

791 819 956

J. Kobaka

13-17

14-18

9-13

8-12

8-12

Psycholog

791 820 281

A. Flejsierowicz

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

Pedagog

796 626 759

M. Suchecka

14-18

9-13

14-18

9-13

9-13

Psycholog

796 630 833

M. Korzeniowska

8-12

9-13

9-13

9-13

9-13

Pedagog

791 820 361

A. Dziaczuk

12-16

12-16

12-16

12-16

12-16


Informujemy również, że zgłoszenia na badania diagnostyczne można przesyłać do poradni pocztą zwykłą:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku
46-200 Kluczbork,
ul. Sienkiewicza 20 B
elektronicznie: sekretariat@poradniakluczbork.pl
lub telefonicznie: 77 418 12 63.

Złożone zgłoszenia zostaną przez pracownika poradni zarejestrowane i przekazane do rozpatrzenia. O terminie postępowania w każdej zgłoszonej sprawie, wnioskodawcy będą informowani telefonicznie.

Anita Kieslich
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku