strona główna

03.09.2020

1 mln zł na e-usługi w kluczborskim szpitalu


Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku otrzyma pieniądze na informatyzację, wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych i e-usług w zakresie ochrony zdrowia.

Spółka została włączona jako partner do realizowanego przez Powiat Kluczborski Projektu "Elektroniczne usługi publiczne -
e-Administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego". Zarząd województwa zwiększył dofinansowania do tego projektu o 1 000 000 złotych, które zostaną przeznaczone właśnie na wprowadzenie e-usług w szpitalu. Aneks do umowy w tej sprawie podpisali dzisiaj w Kluczborku Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Starosta Kluczborski Mirosław Birecki.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli także: Członek Zarządu Województwa Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Powiatu Artur Nowak, Prezes PCZ S.A. Marcin Kisilica oraz Skarbnik Powiatu Kluczborskiego Magdalena Żmuda-Lewald.

- To kolejny projekt realizowany przez kluczborski szpital, tym razem chodzi o wprowadzenie e-usług. Epidemia Covid-19 pokazała nam wyraźnie, że technologia musi wejść do usług medycznych i to właśnie się dzieje w Kluczborku - mówił Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

- Cieszymy się, że są to kolejne pieniądze dla naszego szpitala. Dotychczas otrzymaliśmy w ramach walki z Covid 800 tys. zł, dzisiaj podpisaliśmy umowę na 1 mln zł na dofinansowanie projektu informatyzacji szpitala, oczekujemy na ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu na kwotę 3 mln 600 tys. zł, złożyliśmy także wniosek o kolejny projekt przewidujący budowę łącznika dla szpitala. Mam nadzieję, że nasz szpital będzie powoli wchodził na wyższy poziom - mówi Starosta Kluczborski Mirosław Birecki.


W ramach projektu w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku zostanie wdrożony system elektronicznych usług publicznych w ramach prowadzonej przez PCZ działalności leczniczej (wdrożenie oprogramowania medycznego) oraz następujące e-usługi w zakresie ochrony zdrowia:

1. e-Powiadomienia
2. e-Kontrahent
3. e-Rejestracja
4. e-Wyniki/e-EDM
5. Usługa telekonsultacji
6. e-Recepty
7. Elektroniczny System Kolejkowy.
 

- Dzięki tym zmianom pacjent będzie miał na przykład możliwość korzystania z e-skierowań, e-recept, e-zwolnień, szpital skorzysta natomiast przeprowadzając informatyzację tej części której pacjent "nie widzi", a które wpływają na sprawność jego obsługi - wyjaśnia Marcin Kisilica, prezes PCZ S.A. w Kluczborku.


Projekt "Elektroniczne usługi publiczne - e-Administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiego" uzyskał dofinansowanie z RPO WO 2014-2020 w ramach naboru ogłoszonego dla osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie e-usługi publiczne. Powiat Kluczborski jest liderem projektu a partnerami: Gmina Kluczbork i Powiat Oleski.

Koszty całkowite projektu po włączeniu PCZ S.A. jako partnera to 3,2 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wyniesie 2,5 mln zł.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług administracyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego realizujących projekt oraz modernizacja infrastruktury informatycznej tych podmiotów poprzez zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto w ramach projektu w poszczególnych JST wdrożone zostanie oprogramowanie usprawniające pracę urzędów poprzez wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, elektronicznego rejestru korespondencji oraz elektronicznego biura obywatela – platformy e-usług publicznych, umożliwiającej załatwianie przez obywateli większości spraw w starostwie powiatowym czy też w urzędzie miejskim poprzez Internet, z wykorzystaniem między innymi płatności elektronicznych. Projekt wpłynie na poprawę dostępności oraz jakości świadczonych przez samorządy usług, usprawni obsługę obywateli i firm, zwiększy dostępność usług publicznych świadczonych on-line.

 

Oprac. BŁ

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku