strona główna

08.05.2020

Informacja o funkcjonowaniu PCPR-u

 

W związku z trwającym stanem zagrożenia spowodowanym koronawirusem uprzejmie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w dalszym ciągu do odwołania działa w trybie wewnętrznym.

 

 

Mieszkańcy naszego powiatu mogą załatwiać sprawy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00:


 - telefonicznie (sekretariat): 77 418 00 30; 77 410 70 34, oraz do  poszczególnych referatów:

 

 

Rodzaj sprawy

Numer telefonu

 

 

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

 

Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

 

508 196 413

 

Program Aktywny Samorząd

 

 

Dofinansowania do sportu kultury rekreacji
i turystyki

 

 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 

508 196 413

515 570 695

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

789 483 718

 

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami

 

515 570 695

 

Likwidacja barier architektonicznych technicznych oraz w komunikowaniu się

 

 

Piecza zastępcza, pomoc instytucjonalna

 

Rodziny zastępcze (pracownicy socjalni)

 

515 636 350

508 196 469

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

515 636 355

 

 

 

Domy Pomocy Społecznej

 

 

508 196 469

 

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

 

515 636 350

Poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa

 

 

797 403 633

 

  • drogą elektroniczną: kluczbork@pcpr-kluczbork.pl  lub   sekretariat@pcpr-kluczbork.pl

  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

  • dokumenty oraz pisma można składać drogą pocztową lub bezpośrednio do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem od strony parkingu

  • dokumenty oraz pisma do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności można składać drogą pocztową lub bezpośrednio do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem głównym do budynku od strony ul. Sienkiewicza

  • wnioski można pobierać ze strony internetowej PCPR http://www.pcpr-kluczbork.pl/web.n4?go=75


W sprawach pilnych możliwe jest składanie dokumentów oraz pobieranie wniosków osobiście w biurze obsługi klienta, wejście od strony parkingu, w godz. od 8 do 13 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku