strona główna

11.08.2020

Minister Edukacji mówi "tak" dla likwidacji MDK-u i powstania nowego domu kultury

 

Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, uchylając wcześniejszą negatywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie. Decyzja ta oznacza "zielone światło" dla planów powiatu kluczborskiego i gminy Kluczbork utworzenia nowej placówki kultury - Kluczborskiego Centrum Kultury - które ma powstać z połączenia MDK-u i Kluczborskiego Domu Kultury.

 

 

Zdaniem Ministra, zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, pomimo, że wywołuje wśród społeczności lokalnej naturalną obawę przed zmianą, jest racjonalny zarówno w odniesieniu do poprawy warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży zamieszkującej w powiecie kluczborskim, jak i ze względów ekonomicznych. 

 

Co zatem dalej będzie działo się teraz z MDK-iem?

 

- W trosce o dzieci uczęszczające na zajęcia do MDK-u nie chcemy go likwidować już od 1 września 2020, na co pozwala nam decyzja Pana Ministra. Postanowiliśmy całą procedurę likwidacji przeprowadzić jeszcze raz, mając nadzieję na tym razem pozytywną decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty. Skoro Minister Edukacji przychylił się do naszych argumentów to mam nadzieję że Pan Kurator weźmie to pod uwagę - mówi Mirosław Birecki, Starosta Kluczborski - Oznacza to, że z początkiem nowego roku szkolnego zajęcia w MDK-u będą się odbywać normalnie, a po zakończeniu procedury likwidacji powstanie nowa placówka, w której dzieci i młodzież będą kontynuować rozwój swoich pasji i zainteresowań.

 

 

Kluczborskie Centrum Kultury

Przypomnijmy, że mając na uwadze długoletnią działalność Młodzieżowego Domu Kultury, a przede wszystkim w trosce o uczęszczające na zajęcia artystyczne dzieci, młodzież, nauczycieli i pozostałych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, Starosta Kluczborski podpisał z Burmistrzem Kluczborka list intencyjny w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury, która przejmie dotychczasowe zadania Młodzieżowego Domu Kultury.

Wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku będą kontynuować zajęcia w dotychczasowym miejscu, formie i tematyce w nowej gminnej instytucji kultury, która przejmie dotychczasowe zadania likwidowanej placówki.

Powiat kluczborski oraz gmina Kluczbork zadeklarowały zagwarantowanie wychowankom Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez gminną instytucję kultury, w dotychczasowej formie i tematyce (dostosowaną do zainteresowań i potrzeb dzieci i młodzieży), przy jednoczesnej gwarancji zatrudnienia profesjonalnej kadry likwidowanej placówki. Planowana likwidacja nie spowoduje dla wychowanków MDK w Kluczborku odczuwalnej zmiany również w zakresie korzystania z oferty edukacyjnej.

Nowa gminna instytucja kultury będzie działała na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Połączenie potencjałów dwóch instytucji kultury i utworzenie jednej, dużej, gminnej instytucji kultury pozwoli na skoordynowanie oferty kulturalnej i jeszcze lepszy rozwój dzieci i młodzieży w obszarze kultury.
 

 

Oprac. BŁ

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku