strona główna

10.11.2020

Laptopy dla nauczycieli liceów i szkół zawodowych

 

412 nauczycieli z 4 liceów i 6 szkół zawodowych z powiatu kluczborskiego otrzyma laptopy wraz z oprogramowaniem.

Do szkół trafi także dodatkowy sprzęt m.in. monitory interaktywne, wizualizery, kamery internetowe, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe. Suma wsparcia to ponad 1,3 mln złotych.

 


Wsparcie dla liceów i szkół zawodowych jest możliwe dzięki projektom „Opolskie dla liceów - zdalne nauczanie zbliża!” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. To propozycja samorządu województwa opolskiego, która ma poprawić dostępność m.in. do zdalnego nauczania. Te działania zarządu województwa to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która musi ułatwiać życie najpierw nauczycielom, a później i uczniom. Łączne wsparcie szkół w regionie w ramach tych obydwu projektów przekroczyło 12 milionów złotych. Projekty finansowane są z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID 19.

 

Dostawy sprzętu dla nauczycieli i szkół z województwa opolskiego już ruszyły:
- 54 szkoły zawodowe (w tym 7 specjalnych) – przekazanie sprzętu od 9 listopada 2020 r.
- 41 liceów – przekazanie sprzętu od 12 listopada 2020 r.

 

Laptopy dotarły już do Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku i Zespołu Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

 

 

 

 

Zarówno nauczyciele liceów publicznych, jak i prywatnych oraz wszystkich typów szkół zawodowych z województwa opolskiego otrzymują od urzędu marszałkowskiego laptopy wraz z oprogramowaniem. Do tego są zorganizowane szkolenia w zakresie zdalnego nauczania. Do projektu zostaną włączeni również uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma również dodatkowy sprzęt. Będą to m.in. monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe.

 

 

Powołani zostali także eLiderzy, którzy będą służyć wsparciem innym. Każdy nauczyciel, uczestniczący w projekcie, może wziąć udział w szkoleniach. Ich ważnym elementem będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez eLiderów – tzw. nauczycieli wiodących, posiadających umiejętności i kompetencje w zakresie nauczania zdalnego, pracujących w szkołach uczestniczących w projekcie. W każdym projekcie wyłoniono po 20 eLiderów, reprezentujących różne powiaty i uczących różnych przedmiotów. Ich koordynatorem jest Krystyna Błażewska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.


Jednocześnie każdy uczeń szkoły zawodowej i liceum w województwie opolskim będzie miał do dyspozycji indywidualne konto, umożliwiające zdalne nauczanie. Nauczyciele już uczestniczą w szkoleniach, które rozpoczęły się we wrześniu.
 

W sumie w województwie opolskim 1633 nauczycieli z 41 liceów i 2 159 nauczycieli z 54 szkół zawodowych otrzyma laptopy wraz z oprogramowaniem.

 


Sprzęt dla nauczycieli i szkół:

• powiat brzeski – 8 szkół
• powiat głubczycki – 5 szkół
• powiat kędzierzyńsko-kozielski – 7 szkół
• powiat kluczborski – 10 szkół
• powiat krapkowicki – 4 szkoły
• miasto Opole – 16 szkół
• powiat namysłowski – 3 szkoły
• powiat nyski – 13 szkół
• powiat oleski – 9 szkół
• powiat opolski – 8 szkół
• powiat prudnicki – 7 szkół
• Powiat strzelecki – 5 szkół

Łącznie:
• 3792 laptopy,
• 131 komputerów stacjonarnych,
• 47 profesjonalnych systemów do zdalnej nauki (zestawy wideokonferencyjne wraz z monitorami interaktywnymi),
• 73 monitory interaktywne,
• 65 wizualizerów,
• 75 kamer na statywach,
• 521 zestawów słuchawkowo-mikrofonowych.

 


Oprac. BŁ

 


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku