strona główna

03.09.2020

Komputery i środki ochrony dla rodzin zastępczych

 

89 laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnego nauczania trafi w najbliższym czasie do dzieci z rodzin zastępczych.  Każda rodzina otrzyma także środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki). Sprzęt zakupiono w ramach projektu realizowanego przez PCPR w Kluczborku z funduszy europejskich.

 

 

Starosta Kluczborski Mirosław Birecki i Dyrektor Powitowego Centrum Pomocy Rodzinie

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn.

 

Powiat Kluczborski otrzymał dofinansowanie w wys. 275 755, 00 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – działanie 2.8 ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

 

 


Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie działań, które od 2016 r. realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w ramach projektów „Bliżej siebie ” i „Bliżej siebie 2” współfinansowanych także ze środków unijnych. Dzięki nim rodziny zastępcze otrzymują profesjonalne i wielokierunkowe wsparcie.
 

Łączna wartość obu projektów to 2 706 951 zł.
Po wakacyjnej przerwie od września zostaną wznowione działania min. szkolenia, spotkania ze specjalistami (psycholog, neurologopedą, pedagog), wsparcie pedagogów dla dzieci (korepetycje), superwizja dla pracowników wykonujących zadania w projekcie.
 

 

Oprac. BŁAT

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku