strona główna

17.08.2020

Laptopy dla placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

20 komputerów (laptopów) trafiło do placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu kluczborskiego i jeden do rodziny zastępczej zawodowej. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" realizowanego w ramach działania 8.1 RPO WO 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 

 

 

W ramach tego samego projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało m.in. środki ochrony bezpośredniej dla pracowników oraz dla rodzin zastępczych, stację dezynfekcyjną do rąk, urządzenie do dezynfekcji dokumentów, lampę odkażającą. 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku