strona główna

05.03.2020

XVIII Wojewódzki Przegląd Młodych Keyboardzistów - Eliminacje wojewódzkie do VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Keyboardowego

 

I. ORGANIZATOR

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Stanisława Wyspiańskiego
46-200 Kluczbork, ul. Damrota 4, tel./fax 77 418 25 30
www.mdk.superhost.pl 
 

II. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

21 maja 2020 roku, godz.10.00
Sala kameralna Młodzieżowego Domu Kultury
 

III. CELE KONKURSU

1. Prezentacja umiejętności gry na instrumentach klawiszowych dzieci i młodzieży.
2. Popularyzacja gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych.
3. Promowanie najlepszych wykonawców i najciekawszych interpretacji muzycznych.
4. Integracja młodych keyboardzistów, możliwość konfrontacji swoich umiejętności wśród rówieśników.
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń.

 


 

IV. UCZESTNICY

Uczestnicy występują w następujących kategoriach wiekowych:
A/ szkoła podstawowa kl. I-III
B/ szkoła podstawowa kl. IV-VI
C/ klasy VII, VIII oraz szkoły ponadpodstawowe
 


V. ZASADY REGULAMINOWE

1. Wszyscy wykonawcy przesyłają zgłoszenia do dnia 14 maja 2020 r. na adres: mdkkluczbork@interia.pl
2. Wykonawca prezentuje 2 dowolne utwory (inne niż w roku ubiegłym) o łącznym czasie trwania do 8 minut.
3. Prezentowane utwory należy wykonać „na żywo”, bez odtwarzania gotowych aranżacji (prawa ręka gra melodię, lewa akompaniament). Utwory całościowo wykonywane techniką pianistyczną będą dyskwalifikowane.
4. Utwory należy wykonać z pamięci. Uczestnicy grają na własnych instrumentach, organizator zapewnia statyw na jeden instrument oraz nagłośnienie.
5. Wykonawcy zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej.
6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji występu dowolną techniką zapisu oraz na publikację imienia, nazwiska i wizerunku w mediach, prasie i Internecie w celach promocji konkursu.

VI. OCENA I NAGRODY
1. Wykonawców oceniać będzie jury, które szczególną uwagę zwracać będzie na:
- jakość i technikę gry oraz umiejętność wykorzystania możliwości instrumentu
- dobór repertuaru
- ogólny wyraz artystyczny
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci – dyplomy i statuetki.
3. Jury nominuje wykonawców z województwa opolskiego do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Keyboardowym
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury.


Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy przeglądu:
Zbigniew Oszczypko; tel. 664 943 146
Marlena Oszczypko; tel. 696 164 692

 

karta zgłoszenia

 

 

Foto: MDK Kluczbork

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku