strona główna

05.01.2022

Najważniejsze inwestycje i projekty w 2022 roku

 

Przedstawiamy najważniejsze inwestycje i projekty, które będą realizowane w 2022 r. przez powiat kluczborski. Zaplanowano na nie około 14 mln zł.

 

4,5 mln zł - Modernizacja SOSW w Kluczborku
W ramach inwestycji budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostanie m.in. wyposażony w windę, do potrzeb niepełnosprawnych dzieci, zostaną dostosowane sale lekcyjne i korytarze. Remont czeka też salę gimnastyczną, w której zostanie wymieniona podłoga. Ponadto dostosowane zostaną sanitariaty oraz szatnie dla niepełnosprawnych. Wykonane zostaną bezpieczne dojścia do budynków szkoły, przedszkola i internatu. Powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w różnym wieku. Koszt całego przedsięwzięcia to 4,5 mln złotych z czego 15 procent tj. 675 tys. zł stanowi wkład własny powiatu. 3,75 mln z rządowego programu Polski Ład.

 

 

 

1,7 mln zł - Remont ul. Drzymały w Kluczborku - wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi, a także zdemontowana trylinka (sześciokątne płyty betonowe), która jest pod warstwą asfaltu. Zrobiony będzie nowy chodnik, a także zjazdy do posesji przy drodze. 50 proc. dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

280 tys. zł - Przebudowa przejścia dla pieszych przy Jagiellońskiej w Kluczborku. Przy kompleksie boisk sportowych PSP nr 2 wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych z chodnikami i ułatwieniami dla niepełnosprawnych. Projekt zakłada też rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego. Ponadto wybudowany zostanie chodnik prowadzący od remontowanego przejścia do ulicy Wyspiańskiego.

 

 

 

Kontynuacja budowy łącznika w szpitalu i remont budynku - w tym roku około 5 mln zł (całość około 6 mln zł, 4,7 mln zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, 800 tys. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Inwestycja oprócz samej budowy łącznika zakłada też gruntowny remont budynku, do którego przeniesione zostaną: pediatria, oddział wewnętrzny i poradnie.

 

 

 

Remonty boisk sportowych w trzech szkołach ponadpodstawowych zarządzanych przez powiat kluczborski - 1,5 mln zł (700 tys. zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - RPO WO).
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku wyremontowane zostanie boisko trawiaste, wokół którego powstanie lekkoatletyczna bieżnia tartanowa z czterema torami; w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i Zespole Szkół nr 2 CKU powstaną boiska wielofunkcyjne, na których możliwe będzie uprawianie m.in. koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej.

 

 

 

200 tys. zł - "Remont drogi powiatowej Nr 1340O Stare Budkowice na odcinku Laskowice - Bierdzany o dł. 530,0 m km 5+745,00 do km 6+275,00" (zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Lasowice Wielkie, otrzymanej w wysokości 100.000,00 zł).

 

 

 

150 tys. zł - "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1333O Tuły-Jełowa na odc. Laskowice- Jełowa o długości 532,0 m od km 3+202,00 do km 3+734,00" (zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Lasowice Wielkie).

 

 

 

270 tys. zł - Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19. Dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku