strona główna

29.12.2020

Zarząd Województwa przyznał dodatkowe środki na projekt niskoemisyjny

 

538 tys. złotych z Urzędu Marszałkowskiego to dodatkowe dofinansowanie do projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego", którego celem jest poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.

 

 

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na inwestycje realizowane przez: gminę Praszka, powiat oleski, gminę Namysłów i gminę Wołczyn.

 

Przypomnijmy, że projekt jest przedsięwzięciem partnerskim realizowanym od kilku lat przez 14 samorządów. Jego liderem jest powiat kluczborski, a partnerami gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów oraz powiaty: oleski, namysłowski.

 

W ramach projektu powiat kluczborski m.in. kupił 13 autobusów o niskiej emisji spalin i stworzył nowoczesny system informatyczny dla precyzyjnego informowania pasażerów o planowanych kursach, a na terenie naszych gmin powstały ścieżki rowerowe, miejsca postojowe i centra przesiadkowe. W sumie na obszarze trzech powiatów subregionu powstało 10 obiektów parkuj i jedź, 290 miejsc postojowych oraz 75 kilometrów ścieżek rowerowych.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych.

Wartość projektu ogółem po zwiększeniu dofinansowania: 59 451 242,08 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 50 533 555,71 zł

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku