strona główna

22.12.2020

Dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego

 

Powiat Kluczborski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymały dodatkowe 60 tys. złotych od Zarządu Województwa Opolskiego na realizację projektu unijnego "Bliżej siebie 2".

 Realizowany od dwóch lat projekt ma na celu m.in.:
1) wsparcie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych a także wzmocnienie zaradności, samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
2) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
3) doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Całkowita wartość projektu to ok. 2,1 mln zł, z czego 2 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku