strona główna


Związek Sybiraków


Związek Sybiraków został powołany w 1928 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zrzesza ludzi, którzy przeżyli represje z przyczyn narodowościowych, politycznych i religijnych i przebywali na byłych terenach ZSRR, zesłańców i więźniów politycznych, deportowanych lub internowanych, jeńców wojennych, a także ich dzieci, członków rodzin i potomków.

Organizacja otaczanie swoich członków szeroką opieką, pomagając im w życiowej potrzebie i dbając o ich sytuację materialno-bytową. Troszczy się także o inwalidów i członków rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach. Ważna dla związku jest popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich. W tym celu inicjuje badania nad losami zesłańców polskich, gromadzi po nich pamiątki i dokumenty oraz sprawuje opiekę nad grobami Sybiraków.

 


Koło Terenowe w Kluczborku
ul. Wolności 1A
46-203 Kluczbork

 

adres do korespondencji:

ul. Ossowskiego 41/4

46-203 Kluczbork


tel. 534-960-234 (Prezes)
Biuro czynne w każdy wtorek w godz. 10.00-12.00

Prezes: Bronisława Pastwińska
 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku