strona główna

Publikacje i informatory z zakresu ochrony zdrowia


 

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kluczborskim (.pdf 156 kB)

 

Informator "Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim"

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku