strona główna

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

 

 

 

Wyniki konsultacji

projektu „Rocznego

programu współpracy

powiatu kluczborskiego

z organizacjami

pozarządowymi

na 2018 rok”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje
na ochronę zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa
o współdziałaniu
w zakresie
przemieszczania,
usuwania, holowania
i przechowywania
pojazdów

 

 

 

 

 

Otwarte konkursy ofert
na realizację zadań
publicznych

 

 

Informacja dotycząca
ważności decyzji
w zakresie zbierania,
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

 

 

Zmiany w przepisach dotyczących wydawania
kart parkingowych dla niepełnosprawnych

 

 

 

 

Roczny program
współpracy powiatu
kluczborskiego
z organizacjami
pozarządowymi
na 2017 rok

 

 

 

 

 

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

 

 

Zaproszenie do
składania ofert na
wybór agenta emisji
obligacji komunalnych
Powiatu Kluczborskiego

 

przesunięcie terminu
składania ofert

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamiarze
bezpośredniego
zawarcia umowy
w zakresie publicznego
transportu zbiorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do nabycia atrakcyjny
teren inwestycyjny
w Gminie Wołczyn

 

 

 

 

APEL
w sprawie tworzenia
Banku Rodzin Zastępczych

 

 

 

 

Powiatowa Społeczna
Rada ds. osób
Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
informuje...

 

 

 

 

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
informuje...

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku