strona główna

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

 

 

 

Przetarg na
sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości
wchodzącej w skład
Zasobu Skarbu Państwa

 

 

Roczny program
współpracy powiatu
kluczborskiego z organizacjami
pozarządowymi
na 2020 rok

 

 

 

 

 

Dotacje
na ochronę zabytków

 

 

 

 

09.08.2019

Fundusz
Prewencyjny
PZU

 

 

 

 

11.09.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w drodze przetargu

 

 

 

 

 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych

 

 

Informacja dotycząca
ważności decyzji
w zakresie zbierania,
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

 

 

Umowa na usuwanie
pojazdów oraz prowa-
dzenie parkingu
strzeżonego w powiecie kluczborskim

 

 

 

 

 

 

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL
w sprawie tworzenia
Banku Rodzin Zastępczych

 

 

 

 

Powiatowa Społeczna
Rada ds. osób
Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
informuje...

 

 

 

 

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
informuje...

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku