strona główna

Konsultacje dla beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska na lata 2007-2013

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada br., w godzinach 11:00-16:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku (sala 216), odbędą się konsultacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Czechy - Polska na lata 2007-2013.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu oraz Euroregionu Pradziad.

Spotkania będą się odbywać po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu godziny z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (poniżej można pobrać formularz zgłoszeniowy).

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z Panią Justyną Siomka, pracownikiem Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (tel. 077 54 16 206), j.siomka@umwo.opole.pl

Uwaga:
• przewidywany czas dla jednego beneficjenta ok. 1 godziny
• Tematy przewidziane do omówienia podczas konsultacji:
- Różnice pomiędzy Programem INTERREG IIIA Czechy-Polska, a Programem Operacyjnym Współpraca Transgraniczna Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska
- Fundusz Mikroprojektów
- Pomoc w poszukiwaniu partnerów
- Wzrost znaczenia współpracy transgranicznej i wpływu transgranicznego
- Obowiązkowe kryteria współpracy transgranicznej
- Zasada partnera wiodącego
- Przepływy finansowe
- Przykłady projektów
- Składanie wniosków
• w przypadku dużego zainteresowania spotkaniami konsultacyjnymi istnieje możliwość zorganizowania kolejnych w miesiącu grudniu.

formularz zgłoszeniowy (54 kB)

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku