strona główna

14.04.2017

OGŁOSZENIE

 

Wykonawcy Prac Geodezyjnych

 


W chwili obecnej podpisano umowę na usługę konwersje baz danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa dot. EGiB, GESUT i BDOT500 do formatu zgodnego w wymaganiami nowych rozporządzeń. Usługa polega na konwersji prowadzonych baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych dotyczące:

  1. ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

  2. geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

  3. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standartowych opracowań kartograficznych w skali 1:500-1:5000 (BDOT500)

w celu dostosowania istniejącego modelu bazy danych do nowych przepisów określonych odpowiednio w rozporządzeniach:

  1. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

  2. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT krajowej bazy GESUT

  3. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej.

Prace związane z ww. konwersją uniemożliwią wprowadzanie wyników prac geodezyjnych do baz danych EGiB, GESUT i BDOT500 w okresie jej trwania.

W związku z powyższym nie będzie możliwa weryfikacja oraz uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Przerwa związana z konwersją baz i przejściem na nowy model baz danych trwać będzie w okresie od 11 maja do 25 maja 2017 roku.

Prosimy o wyrozumiałość oraz poinformowanie swoich klientów o mogących wystąpić opóźnieniach w przekazywaniu uwierzytelnionych dokumentów.

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kluczborku

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku