strona główna

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KLUCZBORKU

 

 

 

Zarządzenie Nr OR.120.17.2021 Starosty Kluczborskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz nad realizowanymi zadaniami

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku