strona główna

STOWARZYSZENIA W POWIECIE KLUCZBORSKIM

 

  Lista podmiotów, które uzyskały dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 roku

  Wykaz błędów formalnych w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

 

Roczny Program Współpracy
Otwarte konkursy ofert
Inicjatywa lokalna

 

Kontakt:

  • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, wykaz stowarzyszeń - Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku
    - tel. 77 418-52-18 wew. 174, Iwona Szurmak

  • Rejestracja stowarzyszeń sportowych i uczniowskich klubów sportowych - Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku - tel. 77 418-52-18 wew. 166, Anna Matuszewska-Tomaszczyk

  • Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych - Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu - tel. 77 418-52-18 wew. 153-155, Kierownik Biura: Marta Zamorowska

 

 

 

 

 

--------  WYKAZ STOWARZYSZEŃ  ------------------------------------------------------------------------------------

 

STOWARZYSZENIA WPISANE DO KRS

Wykaz stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejstru Sądowego (KRS) w powiecie kluczborskim

 

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

 

 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej, których działalność statutowa nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,
wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego

 

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

Uczniowskie Kluby Sportowe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Komu można podarować 1% podatku:

(informacje zamieszczane na prośbę organizacji pożytku publicznego)


Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy"
- KRS: 0000251034

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio" św. Ojca Pio - KRS 0000168645

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - KRS 0000106108

Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" - KRS 0000045723

 

Portal ngo.pl przygotował regionalne wykazy organizacji pożytku publicznego
Zachęcamy do pozostawiania 1% w naszym powiecie i regionie. Więcej informacji i wykaz organizacji
z województwa opolskiego można znaleźć pod adresem:

http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku