strona główna

STOWARZYSZENIA W POWIECIE KLUCZBORSKIM

 

  Lista podmiotów, które uzyskały dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 roku

  Wykaz błędów formalnych w ofertach złożonych do otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

 

Roczny Program Współpracy
Otwarte konkursy ofert
Inicjatywa lokalna

 

Kontakt:

  • Rejestracja stowarzyszeń zwykłych, wykaz stowarzyszeń - Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku
    - tel. 77 418-52-18 wew. 174, Iwona Szurmak

  • Rejestracja stowarzyszeń sportowych i uczniowskich klubów sportowych - Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku - tel. 77 418-52-18 wew. 166, Anna Matuszewska-Tomaszczyk

  • Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych - Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku - tel. 77 418-52-18 wew. 153-155, Kierownik Referatu: Maria Żurek

 

 

 

Komu można podarować 1% podatku:

(informacje zamieszczane na prośbę organizacji pożytku publicznego)


Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy"
- KRS: 0000251034

Stowarzyszenie "Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio" św. Ojca Pio - KRS 0000168645

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - KRS 0000106108

Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf" - KRS 0000045723

 

Portal ngo.pl przygotował regionalne wykazy organizacji pożytku publicznego
Zachęcamy do pozostawiania 1% w naszym powiecie i regionie. Więcej informacji i wykaz organizacji
z województwa opolskiego można znaleźć pod adresem:

http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego

 

 

 

--------  WYKAZ STOWARZYSZEŃ  ------------------------------------------------------------------------------------

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z zaburzeniami Psychicznymi „NADZIEJA”

Nr KRS 0000069196
z dnia 06.12.2001 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 12.05.2004 r.

 

46-200 KLUCZBORK
ul. Zamkowa 6
Prezes: Małgorzata Kwiring-Pondel
tel.  77 418-76-13

 

Główne cele:

tworzenie warunków do symulacji rozwoju osób z zaburzeniami psychicznymi i odpowiednia pomoc, kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych.
 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna KOLOT

Nr KRS 0000079532
z dnia 10.01.2002 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 08.12.2004 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Katowicka 1
tel. 77 418 52 18 wew. 154
Prezes: Maria Żurek
kolot@op.pl
www.kolot.republika.pl

 

Główne cele:

wspieranie, rozwój i promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznej.

 

 

Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego "Kobietom - Mammograf"

Nr KRS 0000045723
z dnia 21.09.2001 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 26.04.2004 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Ficka 16
Prezes: Ewa Zgadzaj - Martyniuk
kobietommammograf@wp.pl
 

Główne cele:

wspieranie działalności zakładów opieki zdrowotnej poprzez pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego.

 

 

Stowarzyszenie Ziemi Kluczborskiej „BEZPIECZNE MIASTO” w Kluczborku

Nr KRS 0000029214
z dnia 20.07.2001 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Katowicka 14
Prezes: Jacek Pierzyński

Główne cele:

wspieranie inicjatyw mających na celu: ograniczanie i zapobieganie przestępczości, poprawę bezpieczeństwa obywateli, wzrost wykrywalności sprawców przestępstw; ograniczanie zjawisk o charakterze patologicznym i kryminogennym.

 

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „DZIEWIĘĆ SIŁ”

Nr KRS 0000011085
z dnia 08.05.2001 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 18.10.2004 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Zamkowa 6
Prezes: Alina Chmielewska
strona internetowa:
www.9sil.kluczbork.pl


Główne cele:

udzielanie członkom i kandydatom koleżeńskiej pomocy w utrwalaniu postawy abstynenckiej.
 

 

Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne „SAMARYTANIN”

Nr KRS 0000026651
z dnia 10.07.2001 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 29.07.2004 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Katowicka 9
Prezes: Stanisław Rakoczy


Główne cele:
udzielanie wsparć finansowych i rzeczowych w trudnej sytuacji materialnej; wspieranie materialne działalności jednostek „Caritas”.

 

Koło doradztwa Rolniczego Z/S w KUJAKOWICACH GÓRNYCH

Nr KRS 0000038838
z dnia 07.09.2001 r.


KUJAKOWICE GÓRNE
ul. Dzierżona 23
Prezes: Jerzy Kulessa
 

Główne cele:
promowanie i popieranie gospodarstw rolnych; podnoszenie i zabezpieczenie ich wydajności i opłacalności.

 

Stowarzyszenie „HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO”

Nr KRS 0000168645
z dnia 25.07.2003 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


46-220 BYCZYNA
ul. Paruszowicka 2
Prezes: Sławomir Kołecki
hospicjumswpio@wp.pl
www.hospicjumswpio.webpark.pl
 

Główne cele:

opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich rodzinami; promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej; kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi
w działalności statutowej.
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi KUJAKOWICE

Nr KRS 0000196561

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 23.02.2004 r.


KUJAKOWICE GÓRNE

ul. XXX- Lecia  1A
Prezes: Beniamin Godyla
www.kujakowice.prv.pl
jozek_wozny@opole.home.pl

 

Główne cele:
wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Kujakowice; ochrona interesów społeczności lokalnej.

 

Stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Nr KRS 0000199983
z dnia 18.03.2004 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Rynek 1 /Ratusz/
tel. 77 418-73-66

Prezes: Teresa Opacka

 

Główne cele:

inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej; prowadzenie działalności mającej na celu budzenie świadomości obywateli, poczucia obowiązku, okazywania życzliwości; udzielanie pomocy osobom w starszym wieku oraz osobom niepełnosprawnym.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi KUNIÓW

Nr KRS 0000212061
z dnia 05.07.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dnia 05.07.2004


KUNIÓW 74
Prezes: Grażyna Sokołowska
stowarzyszenia@kuniow.pl
www.kuniow.pl
 

Główne cele:
wspieranie rozwoju wsi; wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego; ochrona interesów społeczności lokalnej.
 

 

Stowarzyszenie przyjaciół wsi LASKOWICE

Nr KRS 0000229969
z dnia 17.03.2005 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dn. 17.03.2005


46-282 LASKOWICE
ul. Wiejska 50
Prezes: Gabriela Różyczka-Sykoś

 

Główne cele:
wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi; ochrona interesów społeczności lokalnej; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi BĄKÓW

Nr KRS 0000218534
z dnia 05.10.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 05.10.2004 r.


BĄKÓW
ul. Braci Bassy 16
Prezes:
 Angelika Japińska

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Bąków; ochrona interesów społeczności lokalnej; upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji; działalność na rzecz ochrony środowiska; współpraca z władzami samorządowymi.
 

 

Stowarzyszenie wspierania rozwoju „IM–PLUS”

Nr KRS 0000220414
z dnia 26.10.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dn. 26.10.2004


46-200 KLUCZBORK
ul. Wołczyńska 25
Prezes: Sonia Buchwald

e-mail: im-puls.kluczb@wp.pl

 

Główne cele:

tworzenie punktów konsultacyjno-poradniczvch; wspieranie finansowe członków; działalność edukacyjno- profilaktyczna; usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne; opieka społeczna i wychowawcza.

 

 

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, Osób ze Specjalnymi Potrzebami
Nr KRS 0000117221
z dnia 13.06.2002 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 23.08.2004 r.


46-200 KLUCZBORK
ul.
 Norwida 19
Prezes: Grażyna Popek
 

Główne cele:

niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym; reprezentowanie interesów środowiska dzieci niepełnosprawnych; przeciwdziałanie izolacji dzieci; pomoc w rehabilitacji i nauczaniu.
 

 

Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej MUMINKI

Nr KRS 0000125833
z dnia 06.08.2002 r.


46-203 KLUCZBORK
ul. Kołłątaja 4B/3

Prezes:  Jolanta Radwańska
 

Główne cele:

świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej; wspieranie inicjatyw gospodarczych członkom; propagowanie ideii zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym.

 

 

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK


46-200 KLUCZBORK
ul. Zamkowa 6

Prezes: Jerzy Urbanowicz
tel. 77 418-13-43

 

Główne cele:

PCK działa na podstawie Ustawy z dn. 16 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 41 poz. 276); prowadzi działalność humanitarną; prowadzi działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa i pozyskiwanie honorowych krwiodawców; prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej.

 

 

Kluczborskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
46-200 KLUCZBORK
ul. Skłodowskiej- Curie 8
 

Główne cele:

upowszechnianie wartości chrześcijańskich; prowadzenie pracy wychowawczej; działalność społeczna i charytatywna; prowadzenie działalności kulturalnej; organizowanie akcji letnich i zimowych.

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
46-200 KLUCZBORK
ul. Rynek 1 (Ratusz)
Przewodniczący: Irena Kowalczyk
 

Główne cele:

poprawianie warunków socjalno - bytowych; organizowanie życia kulturalnego; reprezentowanie interesów członków wobec władz administracji publicznej.

 

 

Polski Związek Głuchych

Nr KRS 0000002518


46-200 KLUCZBORK
ul. Sportowa 1
Prezes: Barbara Grabowiecka
tel. 77 418-74-54

 

Główne cele:

pomoc społeczna w sprawach życiowych i rehabilitacja niesłyszących; kultura; sport; pomoc w komunikowaniu się osób niesłyszących.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko-Gminny

Nr KRS 0000015129


46-200 KLUCZBORK
ul. Kościuszki 1
Prezes:  Mateusz Dybka


Główne cele:
działalność na rzecz dobra dziecka oraz młodzieży; organizowanie form pomocy dziecku i rodzinie dotkniętej biedą
i niewydolnością społeczną.
 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski Zarząd Obwodu Kluczborskiego ZHR
Nr KRS 0000057720

46-200 KLUCZBORK
ul. Wolności 18
Przewodniczący: Anna Litner-Zarucka

tel. 447-13-58, tel. kom. 502232103

e-mail: ania_litner@tlen.pl 

Główne cele: wychowanie człowieka metodą harcerską; upowszechnianie w harcerstwie ideałów harcerskich; prowadzenie pracy wychowawczej; organizowanie stałych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 


Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Nr KRS 0000017757


46-200 KLUCZBORK
ul. Drzymały 6

Adres do korespondencji:

ul. Kluczborska 43 b, 46 243 Bogacica

Przewodniczący: Rajnard Gerlic

email  Rajnard.Gerlic@pl.linde-gas.com

 

 

Stowarzyszenie Młodzieżowe „KLUCZ”

Nr KRS 0000233917
z dnia 09.05.2005 r.


KOMORZNO - LUBIATOWICE
Przewodniczący: Andrzej Radwański
 

Główne cele:

propagowanie idei wolontariatu; propagowanie rolnictwa ekologicznego; współpraca międzynarodowa; niesienie pomocy organizacyjnej, terapeutycznej, opiekuńczo–wychowawczej, prawnej, medycznej.

 

 

Polski Związek Niewidomych

Nr KRS 0000067813 z dnia 22.12.2005 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Rynek 1

Prezes: Jan Kulik

 

 

Związek Inwalidów Wojennych RP

Nr KRS 0000108577
z dnia 13.05.2002 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Krakowska 22
tel. 77 418-19-05

 

Prezes: Józef Ciesielski 

 

 

Ludowy Klub Sportowy
Nr KRS 0000040155
z dnia 31.08.2001 r.

KUNIÓW
Prezes: Kazimierz Sypko

 

Główne cele:

rozwijanie wśród ludności zamiłowania do uprawiania sportu; rozwój życia kulturalno oświatowego; dążenie do ogólnego wzrostu kultury fizycznej i zdrowotnej.

 

 

Kluczborski Klub Karate

Nr KRS 0000122727
z dnia 24.07.2002 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Wolności 18
Prezes: Andrzej Olech


Główne cele:

rozwój i popularyzacja karate i innych dalekowschodnich sportów walki; prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników; szkolenie instruktorów i sędziów; sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad członkami klubu.
 

 

Kluczborski Klub Sportowy

Nr KRS 0000030770
z dnia 27.07.2001 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Sportowa 1
Prezes: Zbigniew Wojnarowski


Główne cele:

rozwój sportu kwalifikowanego na terenie powiatu; organizowanie sekcji sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie imprez sportowych.

 

 

Miejski Klub Sportowy

Nr KRS 0000200564
z dnia 07.10.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 

46-200 KLUCZBORK
ul. Sportowa 7

Prezes: Zdzisław Sarnicki

 

Główne cele:
rozwój sportu kwalifikowanego na terenie powiatu; organizowanie sekcji sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie imprez sportowych. 

 

 

Ludowy Klub Sportowy "HETMAN"

Nr KRS 0000059253
z dnia 27.04.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


46-220 BYCZYNA
ul. Rynek 1
Prezes: Leonard Bonk

 

Główne cele:
zapewnienie młodzieży możliwości i warunków uprawiania sportu; kształtowanie u członków wysokich wartości moralnych i fizycznych; upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczeństwa; zapewnienie sympatykom sportu przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych.

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Nr KRS 0000048673
z dnia 02.10.2001 r.


46-282 LASOWICE WIELKIE 99 A
Przewodniczący: Andrzej Okwieka


Główne cele:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Nr KRS 0000064867
z dnia 23.11.2001 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Mickiewicza 10
Przewodniczący: Alfred Stanosek

 

Główne cele:
propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego. 

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Nr KRS 0000149046


46-220 BYCZYNA
ul. Rynek 1

Prezes: Wiesław Okaj

 

Główne cele:

propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Nr KRS 0000078252
z dnia 17.11.2004 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

zmiana nazwy nastąpiła w dn. 26.02.2008 r.


46-250 WOŁCZYN
ul. Dworcowa 1
Przewodniczący: Waldemar Antkowiak

 

Główne cele:
działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych oraz propagowanie rozwoju kultury fizycznej na terenie działania Zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000037448
z dnia 13.11.2001 r.

 

KUNIÓW
Prezes : Piotr Niksdorf

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000187122
z dnia 13.01.2004 r.

KUJAKOWICE GÓRNE
ul. XXX-Lecia 28 A
Prezes: Krzysztof Sikora

 

Główne cele:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000037812
z dnia 20.09.2001 r.

KUJAKOWICE DOLNE
ul. Kluczborska 4
Prezes: Józef Patrzek

 

Główne cele:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000037661
z dnia 12.09.2001 r.

ŁOWKOWICE
ul. Ks. Rigola 43
Prezes: Edmund Kulessa

 

Główne cele:
prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000037417
z dnia 22.08.2001 r.

BOGACICA
ul. Nowa 11
Prezes: Piotr Flak

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000049423
z dnia 31.10.2001 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dn. 23.04.2010 r.


BIADACZ
ul. Kluczborska 15
Prezes: Władysław Oziembłowski

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000040449
z dnia 03.09.2001 r.

 

BĄKÓW

ul. Braci Bassy 16
Prezes: Józef Pawłowicz

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000059001
z dnia 26.11.2001 r.

BAŻANY
ul. Wiejska 31
Prezes:  Krystian Pach


Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000137372
z dnia 30.10.2002 r.

KOMORZNO
ul. Główna 25
Prezes: Jarosław Dziekan

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.
 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000142622

z dnia 10.01.2003 r.

WIERZBICA DOLNA
Prezes: Ludwik Bogdanowicz

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000085412
z dnia 25.01.2002 r.

WĄSICE
ul. Brynicka 66

Prezes: Sebastian Zawierta

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000059995
z dnia 07.11.2001 r.

SZUM
Prezes: Jerzy Olejnik

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000042374
z dnia 08.11.2001 r.

WIERZCHY 37A

Prezes: Ireneusz Karpiński

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000055088
z dnia 24.10.2001 r.

GIERAŁCICE
ul. Opolska
Prezes: Jan Fiałka

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 00000400451
z dnia 31.08.2001 r.

SKAŁĄGI
ul. Sportowa 1
Prezes: Mariusz, Piotr Malina

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.
 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000074031
z dnia 19.12.2001 r.

WIERZBICA GÓRNA
Prezes: Sławomir Charlicki

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000040161
z dnia 03.09.2001 r.

46-250 WOŁCZYN
ul. Byczyńska 4
Prezes: Rafał Neugebauer

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000037820
z dnia 05.11.2001 r.

46-282 LASOWICE MAŁE
ul. Odrodzenia 34
Prezes: Kazimierz Janus

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 
Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000056326
z dnia 25.10.2001 r.

46-282 LASOWICE WIELKIE 81
Prezes: Janusz Polański

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000062753
z dnia 29.11.2001 r.

LASKOWICE
ul. Wiejska 68
Prezes: Robert Grega

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000075251
z dnia 07.01.2002 r.

JASIENIE
ul. Zwycięstwa
Prezes: Władysław Piekut

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

  

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000030329
z dnia 13.08.2001 r.

CIARKA 28 C
Prezes Norbert Waliczek

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000045670
z dnia 01.10.2001 r.

CHUDOBA 124
Prezes: Marek Wyrwa

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000037550
z dnia 22.08.2001 r.

CHOCIANOWICE 74
Prezes: Norbert Wyrwich

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000048082
z dnia 02.10.2001 r.
 

46-220 BYCZYNA
ul. Częstochowska 1
Prezes: Artur Grzyb

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000029945
z dnia 20.07.2001 r.

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dn. 20.03.2009 r.

NASALE

Prezes : Paweł Sobania

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000036408
z dnia 17.08.2001 r.

GRONOWICE
Prezes: Józef Kubica

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna
Nr KRS 0000037304
z dnia 22.08.2001 r.

PARUSZOWICE 1
Prezes: Ryszard Wróbel

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej. 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000250675

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dnia 20.12.2010 r.


ROSZKOWICE
Prezes: Lucjan Kędzia
 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.


Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000077509

BORKOWICE,
ul. Wiejska 44 A

Prezes : Marcin Wiatr

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000255025
z dnia 08.05.2006 r.

PROŚLICE 28
Prezes: Władysław Zarzycki
 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 
Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000255698
z dnia 15.05.2006 r.

JAKUBOWICE 12
Prezes: Mariusz Wiśniewski

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000257950
z dnia 26.05.2006 r.
 

JANÓWKA 55
Prezes: Piotr Żurawka
 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

Nr KRS 0000258225
z dnia 31.05.2006 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO


KOSTÓW
Prezes: Antoni Olek
 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej.


 

Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Nr KRS 0000236705
z dnia 22.06.2005 r.

46-203 KLUCZBORK
ul. Ligonia nr 3
Prezes: Mariusz Kik

 

Główne cele:
wyzwolenie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych

Nr KRS 0000238775

z dn. 28.07.2005 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
Prezes: Renata Jażdż Zaleska

Główne cele:

reprezentowanie członków na zewnątrz przed organami administracji rządowej; wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących statusu i rozwoju niepublicznych szpitali samorządowych.
 

 

Stowarzyszenie Właścicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych nad Zalewem Biskupice w BRZÓZKACH

Nr KRS 0000250177
 

46-220 BYCZYNA
ul. Słoneczna 15
Adres do korespondencji:
Miechowa 25 C
Prezes: Jan Kapral
 

Główne cele:

działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Stowarzyszenia; organizowanie, udzielanie pomocy i poradnictwa w zagospodarowaniu działek, utrzymanie we właściwym stanie urządzeń znajdujących się na działkach; propagowanie działalności społeczno–wychowawczej, wypoczynkowej, rozrywkowej i innej na rzecz członków Stowarzyszenia.

 

  

Stowarzyszenie Ziemi Wołczyńskiej "DWA SERCA"

Nr KRS 0000246687
z dnia 08.12.2005 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

46-250 WOŁCZYN
ul. Opolska 2
Prezes: Jan Leszek Wiącek
 

Główne cele:

wszechstronna pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność charytatywna; podtrzymywanie tradycji narodowej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Kluczborski Obwód ZHR

Kluczborski Hufiec Harcerzy "PŁOMIEŃ"

Kluczborski Hufiec Harcerek "WATRA"

Nr KRS 0000057720

46-203 KLUCZBORK
ul. Wolności 18

 

Adres do korespondencji :

ul. Ossowskiego 3c/1

Przewodnicząca : Małgorzata Śmiałek

gosia2590@gmail.com

Główne cele:
wychowanie człowieka metodą harcerską; upowszechnianie w harcerstwie ideałów harcerskich; prowadzenie pracy wychowawczej; organizowanie stałych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 
 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Jana Zamojskiego
Nr KRS 0000094699

46-220 BYCZYNA
ul. Dworcowa 10
Komendant Hufca: Hm. Sylwia Tomaszczyk

 

Główne cele:

wychowanie człowieka metodą harcerską; upowszechnianie w harcerstwie ideałów harcerskich; prowadzenie pracy wychowawczej; organizowanie stałych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.


 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Zarząd Miejsko – Gminny

Nr KRS RSZ 641

46-200 KLUCZBORK

ul. Sportowa 1
Prezes: Tadeusz Kasperski 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

Nr KRS 0000251034 z dnia 17.02.2006 r.

Zmiana nazwy Postanowienie KRS z dn. 21.06.2007 R.

 

46-200 KLUCZBORK

ul. Katowicka 1

Prezes: Tomasz Paluch
e-mail:
biuro@dolinastobrawy.pl

Nr konta: 38 8876 0009 0036 8979 2000 0001

Główne cele:
LGD Dolina Stobrawy działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzy możliwości do aktywizowania działań społeczności lokalnej w dążeniu do poprawy jakości życia.
 

Cele Strategiczne:

kreacja i rozwój markowych produktów lokalnych w oparciu o istniejący potencjał; rozwój zasobów ludzkich; kreacja wizerunku i marki obszaru; kształtowanie przestrzeni przyjaznej zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich; wzmocnienie instytucji i podmiotów gospodarczych działających na rzecz rozwoju w regionie oraz aktywizowanie ich współpracy.

 

Stowarzyszenie Młodych Biadacza "MŁODA WIEŚ"

Nr KRS 0000254029
z dnia 29.03.2006 r.

BIADACZ
ul. Kluczborska 23

Przewodnicząca: Małgorzata Śliczna

 

Główne cele:

tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; ochrona środowiska naturalnego; pomoc w rozwiązywaniu współczesnych problemów wsi; edukacja artystyczno–ekologiczno–sportowa; organizowanie wydarzeń kulturalnych.
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w ROSZKOWICACH

Nr KRS 0000254026

ROSZKOWICE 35
Przewodniczący: Antoni Ławniczak
 

Główne cele:

współdziałanie na rzecz poprawy warunków życia na wsi poprzez działanie o charakterze publicznym w zakresie wspierania i organizowania różnorodnych form pracy kulturalno – oświatej i popularnych tradycji.

 

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej

Nr KRS 0000256112
z dnia 27.04.2006 r.

46-220 BYCZYNA
ul. Poznańska 7
Prezes: Anna Tarka
 

Główne cele:

rekonstrukcja historii osób i zdażeń dotyczących średniowiecza w mieście Byczyna; propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie; popularyzowanie postaw i obyczajów rycerskich; kultywowanie tradycji rycerskich.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki "IRYS"

Nr KRS 0000258194
z dnia 31.05.2006 r.

46-200 KLUCZBORK
Prezes: Roland, Bernard MOCIGEMBA

 

Główne cele:
rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych dzieci i młodzieży; organizowanie imprez artystycznych i innych; działalność wydawnicza i edukacyjna; wspieranie działalności kulturalnej zespołów artystycznych, nieformalnych klubów młodzieżowych.

 

Stowarzyszenie "SAZAN"

Nr KRS 0000257602

z dnia 14.06.2006 r.

 

ŁOWKOWICE

ul. Okrężna 12

Prezes : Piotr, Norbert Kinder

 

Główne cele:

wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności dotyczącej ochrony środowiska oraz szeroko pojętej rekreacji; doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna; prowadzenie działalności integracyjnej poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej

Nr KRS 0000264893

z dnia 02.10.2006 r.

 

POLANOWICE 94
Przewodniczący: Wioletta Kardas 

 

Główne cele:

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu mieszkańców gminy przez popieranie i zaszczepianie zaradności życiowej; rozwój przedsiębiorczości tworzącej nowe miejsca pracy i podnoszącej zasobność gminy i jej mieszkańców.

 

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich

ODNOWA WSI KRZYWICZYNY

Nr KRS 0000268214

z dnia 08.12.2006 r.

 

KRZYWICZYNY

ul. Wołczyńska 41

Prezes : Krystyna Turczyn

 

Główne cele:

 organizacja życia społeczno - kulturalnego ; organizacja imprez masowych; współpraca z Wołczyńskim Ośrodkiem Kultury ; wspieranie finansowe najuboższych mieszkańców; organizacja zajęć związanych z działalnością świetlicy wiejskiej.

 


Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi "DLA CHUDOBY"

Nr KRS 0000274913
z dnia 22.02.2007 r.

 

CHUDOBA 124

Prezes : Piotr Antoni Kisiel

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Chudoba, ochrona interesów społeczności lokalnej, szerzenie oświaty; organizacja kursów, szkoleń; organizacja punktów informacyjnych i konsultacyjnych; działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich

Nr KRS 0000273935
z dnia 09.02.2007 r.

 

LASOWICE WIELKIE 35
Prezes: Elżbieta Felusiak
 

Główne cele:

wspieranie rozwoju wsi polegające na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego i lokalnej społeczności; ochrona interesów lokalnej społeczności oraz swoich członków w ramach obowiązującego prawa.

 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi GRONOWICE

Nr KRS 00002800337
z dnia 21.05.2007 r.

 

GRONOWICE 58
Prezes: Rajmund Roman Jantos

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi; ochrona interesów społeczności lokalnej; wspieranie demokracji;
budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 

 

Stowarzyszenie Kolejarzy i Sympatyków Węzła Kluczbork

Nr KRS 0000281501
z dnia 28.05.2007 r.

 

KUNIÓW
Prezes: Jacek Wilk

 

Główne cele:

ochrona obiektów kolejnictwa; propagowanie transportu kolejowego; podnoszenie atrakcyjności turystyczno – krajoznawczej regionu; kolekcjonowanie pamiątek i zabytków związanych z kolejnictwem.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej

Nr KRS 0000283942
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dniia 29.06.2007 r.

 

JASIENIE
ul. Zwycięstwa 14-15
Prezes: Sabina Szirch

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju i odnowy wsi; ochrona interesów społeczności lokalnej; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi przy Radzie Sołeckiej
Nr KRS 0000287698
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 31.08.2007 r.

 

CHOCIANOWICE 177
Prezes: Irena Werner Kopytko

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju i odnowy wsi; ochrona interesów społeczności lokalnej; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Miechowa

Nr KRS 0000303453
z dnia 15.04.2008 r.

 

MIECHOWA 41

gm. Byczyna

Przewodniczący: Halina Kapral

 

Główne cele:

wspieranie rozwoju wsi; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego; ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „EMAUS"

Nr KRS 0000304738
z dnia 25.04.2008 r.

 

46-200 KLUCZBORK

ul. Chopina 11

Prezes: Jarosław Paluch

 

Główne cele:

rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych, środowiskowych i profilaktycznych młodzieży poprzez wspieranie działalności kulturalnej zespołów artystycznych i nieformalnych klubów młodzieżowych; organizowanie imprez artystycznych, profilaktycznych i innych; działalność wydawnicza i edukacyjna.


 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „TARCZA”

Nr KRS 0000305869
z dnia 14.05.2008 r.

 

POLANOWICE 92
Prezes: Marek Mendel
e-mail – bso_tarcza@wp.pl


Główne cele:

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gminy Byczyna; wspieranie działalności dydaktyczno - wychowawczej placówek oświatowych gminy; działalność na rzecz dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej; działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie mieszkańców Gołkowic "GRYF"

Nr KRS 0000307804
z dnia 09.06.2008 r.
 

GOŁKOWICE 27
Prezes: Anna , Alicja Sękowska

 

Główne cele:

wszechstronny rozwój wsi; współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą; wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w celu przyspieszenia ich rozwoju i poprawy konkurencyjności; kreowanie i propagowanie wizerunku polskiej wsi pod względem kulturowym.

 

 

Stowarzyszenie Kobiet „KRASKOWIANKI”

Nr KRS 0000315161
z dnia 06.10.2008 r.

 

KRASKÓW 10
Przewodniczący: Halina Kansy

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Krasków w gminie Kluczbork; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego; szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej.
 

 

Towarzystwo Miłośników Byczyny

Nr KRS 0000318880
z dnia 02.12.2008 r.
 

46-220 BYCZYNA
ul. Dworcowa 10

 

Główne cele:

integracja mieszkańców oraz sympatyków Byczyny; pogłębianie wiedzy o historii, dniu dzisiejszym

i perspektywach rozwoju; działania na rzecz wychowania patriotycznego; wspieranie społecznej aktywności obywateli; wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki miasta Byczyna.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "MIODOWA KRAINA"

Nr KRS 0000328325
z dnia 08.05.2009 r.

MACIEJÓW 26
Prezes: Rafał Lasek

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: środowiskowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi, w tym sołectwa Maciejów; wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.


Stowarzyszenie Pomocy Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

Nr KRS 0000329931
z dnia 21.05.2009 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 21.02.2009 r.

46-200 KLUCZBORK

ul. M. Curie Skłodowskiej 8
Prezes: Janusz Dworzak

Główne cele:

działalność charytatywna na rzecz rodzin należących do parafii; niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym, ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi

 

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "ISKIERKA"

Nr KRS 0000336470
z dnia 07.09.2009 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Sienkiewicza 27
Prezes: Beata Bryk


Główne cele:

świadczenie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie: rewalidacji - logopedii, neurologopedii, kinezjologii, kynoterapii, hipoterapii, choreoterapii, stymulacji polisensorycznej, muzykoterapii, artterapii, fizykoterapii.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "JASIEK"

Nr KRS 0000337464
z dnia 18.09.2009 r.

JAŚKOWICE 16
Gm. Byczyna
Prezes: Jolanta Zimoch

 

Główne cele:

wszechstronny rozwój wsi; współpraca z organizacjami; wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; uczestnictwo w projektach wykorzystujących środki unijne; wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy.

 

Stowarzyszenie mieszkańców Biskupic

Nr KRS 00003377631
z dnia 21.09.2009 r.

BISKUPICE 11
Gm.  Byczyna
Prezes: Barbara, Grażyna Szmigiel

Główne cele:

wszechstronny rozwój wsi; wspieranie działań na rzecz nowych miejsc pracy; kultywowanie tradycji; szkolenie i inicjatywy edukacyjne; działanie na rzecz ochrony środowiska; przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu; propagowanie wolontariatu.


 

Stowarzyszenie AUTOKLUB Terenowa Byczyna

Nr KRS 00003377909
z dnia 24.09.2009 r.

46-220 BYCZYNA
ul. Rynek 1
Prezes: Michał Kureczko

e-mail: terenowa@gmail.com 

Główne cele:

krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej; działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; rozwój masowego i kwalifikowanego sportu motoryzacyjnego; rozwój ratownictwa drogowego.

 

Stowarzyszenie rozwoju wsi Ciecierzyn

Nr KRS 0000339356
z dnia 14.10.2009 r.
 

CIECIERZYN NR 29
Gm.  BYCZYNA
Prezes: Dominika Woźnica

Główne cele:

wszechstronny rozwój wsi; wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; uczestnictwo w programach i projektach wykorzystujących środki unijne; wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy; promowanie regionalnych produktów żywnościowych.

 

 

Stowarzyszenie ARTIS ACTIONES

Nr KRS 0000339709
z dnia 20.10.2009 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Piłsudskiego 1
Prezes: Tomasz Grzegorz Kirsz

Główne cele:

organizacja i wspieranie w przedsięwzięciach kulturalnych; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ochrona i promocja zdrowia; wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.

 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gierałcice "WINNA GÓRA"
Nr KRS 0000344420
z dnia 11.12.2009 r.

GIERAŁCICE MAŁE 7
Gm. WOŁCZYN
Prezes: Agata Frankiewicz


Główne cele:

promocja wsi i gminy; integracja środowiska lokalnego; inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych; graniczenie bezrobocia; integracja niepełnosprawnych z sprawnymi; wspieranie działań na rzecz poprawy środowiska.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Skałągi przy Radzie Sołeckiej w Skałągach

Nr KRS 0000346283
z dnia 11.01.2010 r.

SKAŁĄGI
ul. Wspólna 4
Gm. WOŁCZYN
Prezes: Władysław Paszko

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Tańca "SUKCES"

Nr KRS 0000346281
z dnia 11.01.2010 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 11.01.2010 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Krótka 1
Prezes: Jarosław Adam Marzec

Główne cele:

działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych; ochrona dóbr kultury, tradycji, promocji kultury; organizacja czasu wolnego; organizacja i udział
w turniejach, przeglądach tanecznych.
 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Budownictwa Alternatywnego "SIBA"

Nr KRS 0000347389
z dnia 28.01.2010 r.

Siedziba: BIAŁYSTOK
ul. Aleksandra Gorbatowa 8

Główne cele:

wspieranie, rozwijanie i propagowanie idei oraz technologii budownictwa ekologicznego; ochrona i promocja zdrowia; popularyzacja krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; popularyzacja ideii rolnictwa ekologicznego.


Byczyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Repatriacji

Nr KRS 0000348615
z dnia 10.02.2010 r.

46-220 BYCZYNA
ul. Rynek 1
Prezes: Jadwiga Czerkas Chuchrowska

Główne cele:

pomoc repatriantom przybyłym do Polski w adaptacji w nowym miejscu osiedlenia; upowszechnianie w Polsce idei i celów repatriacji; organizowanie spotkań i pomoc w organizowaniu szkoleń dla repatriantów przybyłych do Polski.

 

 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Nr KRS 0000351691
z dnia 17.03.2010 r.

KOMORZNO
ul. Główna 56A
Prezes: Barbara Wojciak

Główne cele:

praca społeczna, użyteczna prowadzona dla mieszkańców miejscowości Komorno oraz społeczności lokalnej.

 

 

Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportowe "SPRAWNI - RAZEM - OPOLSKIE"
Nr KRS 0000351506
z dnia 17.03.2010 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Sienkiewicza 27
Prezes: Kazimierz Siudyła

Główne cele:

zwiększenie aktywności życiowej, fizycznej swych członków; prowadzenie działalności rehabilitacyjnej

w środowisku osób niepełnosprawnych; propagowanie, promocja i organizowanie działalności sportowej oraz imprez sportowych.

 

 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Polanowie

Nr KRS 0000356734
z dnia 18.05.2010 r.

POLANOWICE 74
Gm. Byczyna
Prezes: Ewelina Suda

 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi, polegającego na integracji ładu środowiskowego, gospodarczego, społecznego i przestrzennego; - wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego; - ochrona interesów społeczności lokalnej.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic

Nr KRS 0000356922
z dnia 20.05.2010 r.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

z dn. 25.10.2012 r.


BORKOWICE
ul. Wiejska 48
Prezes: Kordula, Teresa Moś
 

Adres do korespondencji:

Borkowice ul. Lipowa 14


Główne cele:

stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych; integracja środowiska lokalnego; inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców.

 

Stowarzyszenie Miłośników Ligoty Dolnej "ZIELONA WYSPA"
Nr KRS 0000356514
z dnia 01.06.2010 r.

LIGOTA DOLNA
ul. Wołczyńska 73
Prezes: Jadwiga Mackiewicz

Główne cele:

stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych; integracja środowiska lokalnego; inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców.
 

 

Stowarzyszenie Twórczych Kobiet Nowa Bogacica

Nr KRS 0000358442
z dnia 16.06.2010 r.

NOWA BOGACICA 1
Prezes: Beata Katarzyna Pietruszka

Główne cele:

stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych; integracja środowiska lokalnego; inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców

 

Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Kluczborku

Nr KRS 0000235114
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

KLUCZBORK

ul. Tuwima 8
Przewodnicząca: Dorota Bogdańska

tel. 696056692

Główne cele:

promowanie twórczości lokalnych twórców i artystów; ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień;
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa oraz form aktywnego wypoczynku; upowszechnianie

i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Motocyklowe "RYCERZ"

Nr KRS 0000366918
z dnia 30.09.2010 r.


46-220 BYCZYNA
ul. Częstochowska 1
Prezes: Wiesław Walczak

 

Główne cele:

promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie; upowszechnianie turystyki motocyklowej; rozwój sportu motorowego; popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji; ochrona motocykli zabytkowych.

 

 

Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego

Nr KRS 0000372821
z dnia 05.01.2011 r.

CHOCIANOWICE 78
Gm. Lasowice Wielkie
Prezes: Mariola Stanoszek
 

Główne cele:

wspieranie zrównoważonego rozwoju Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego; wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Nr KRS 0000374103
z dnia 22.12.2010 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Konopnickiej 11
Prezes: Wiesław Solarewicz

 
Główne cele:

integracja środowiska dyrektorów i nauczycieli ODDZ; wyrażanie stanowiska w sprawach dotyczących środowiska i oświaty młodzieży kształcącej się w ODDZ; oddziaływanie na rozwiązania prawne i organizacyjne dotyczące zawodowego szkolnictwa średniego.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Rożnowie oraz Grupa z Inicjatywą

"RAZEM DLA ROŻNOWA"
Nr KRS 0000375775
z dnia 13.01.2011 r.

 

ROŻNÓW nr 1
46-262 Skałągi
Prezes: Marian, Piotr Kaleta

 

Główne cele:

organizowanie, wspieranie i inicjowanie działań mających na celu odnowę wsi; podnoszenie znaczenia miejscowości w regionie; kultywowanie tradycji, wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców; integracja mieszkańców, podnoszenie wiedzy mieszkańców o miejscowości i regionie.
 

 

Stowarzyszenie Wsi Bogacica "BOGATALANTA"
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Nr KRS 0000376481
z dnia 21.01.2011 r.
strona internetowa

www.bogacica.eu 


BOGACICA
ul. Wolności 11
Prezes: Urszula Jurczyk
 

Główne cele:

stworzenie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
integracja środowiska lokalnego; inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców.

 

 

Stowarzyszenie JAKUBOWICZANKI w Jakubowicach
Nr KRS 0000378917
z dnia 25.02.2011 r.

 

JAKUBOWICE nr 28
Gm. Byczyna
Prezes: Barbara Pluta

 

Główne cele:

integracja mieszkańców wsi; dbałość o tradycję i kulturę; wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi, polegającej na integracji ładu środowiska (ekologicznego) gospodarczego, społecznego i przestrzennego; szerzenie kultury kulinarnej.


Stowarzyszenie PRO MUSICA

Nr KRS 0000385747
z dnia 11.05.2011 r.

KLUCZBORK
ul. Moniuszki 4
Prezes: Aleksandra Płatek

 

Główne cele:

wspieranie nauki i edukacji muzycznej; rozwój i promocja kultury muzycznej i artystycznej w społeczeństwie lokalnej; rozwijanie wiedzy muzycznej; działalność charytatywna; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i artystycznej.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół "JEDYNKI"

Nr KRS 0000384653
z dnia 12.05.2011 r.


46-200 KLUCZBORK
Ul. Mickiewicza 10
Prezes: Lidia Cieplik
 

Główne cele:

działalność charytatywna na rzecz uczniów; wspomaganie działalności
dydaktycznej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych; organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci; działalność na rzecz integracji europejskiej.

 

 

Stowarzyszenie Powiatowa Grupa Ratownicza

Nr KRS 0000388837
z dnia 06.07.2011 r.

 

46-220 BYCZYNA
ul. Stawowa 44
Prezes: Katarzyna Szadkowska

 

Główne cele:

prowadzenie działalności edukacyjnej i zabezpieczeniowej w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy; wspieranie osób starszych oraz niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.
 

 

Stowarzyszenie Wspólnie dla Łowkowic

Nr KRS 0000395452
z dnia 07.09.2011 r.

 

ŁOWKOWICE
ul. Brzozowa 2A
Prezes: Sylwia Mierzwiak

 

Główne cele:

organizowanie, wspieranie i inicjowanie działań mających na celu odnowę wsi; kultywowanie tradycji, wspieranie społecznych inicjatyw mieszkańców; integracja mieszkańców; upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

 

 

Kluczborskie Stowarzyszenie Muzyków Sceny Alternatywnej RIFF

Nr KRS 00004044787
z dnia 08.12.2011 r.

46-200 KLUCZBORK
ul. Mickiewicza 5
Prezes : Jacek Pietrzykowski

Główne cele:

rozwój muzycznej sceny Alternatywnej; upowszechnianie wiedzy i informacji o zespołach muzykach oraz klubach muzycznej sceny alternatywnej.

 

 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej
Nr KRS 0000404081
z dnia 02.12. 2011 r.

KOCHŁOWICE 51 E
Gm. Byczyna
Prezes: Mieczysław Stankiewicz

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobiegania pożarom; branie udziału w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach; rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu; prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.

 

 

Stowarzyszenie NASZE LASOWICE
Nr KRS 0000409175
z dnia 08.02.2012 r.

LASOWICE MAŁE
ul. Odrodzenia 34
Prezes: Magdalena Jeż

Strona internetowa: www.naszelasowice.eu


Główne cele:

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności  lokalnej; pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie oraz wyrównywanie szans tych rodzin; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 

Stowarzyszenie oświatowe KRUK

Nr KRS 0000413427
z dnia 07.03.2012 r.

SKAŁĄGI
ul. Wspólna 5
Prezes : Jolanta Wilk

 

Główne cele:

prowadzenie szkoły; wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, edukacyjnego, kulturalnego i gospodarczego wsi; integracja mieszkańców wsi.

 

 

Stowarzyszenie MY WY RAZEM
Nr KRS 0000419403
z dn. 17.05.2012 r.

KUNIÓW 74
Prezes: Beata Kowalska

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, edukacyjnego,  kulturalnego i gospodarczego wsi; integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznym; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w wiejskim środowisku lokalnym.

 

 

Stowarzyszenie Twórców Wena

Nr KRS 0000413776
z dnia 09.03.2012 r.


46-200 KLUCZBORK
ul. Byczyńska 55

Główne cele:

rozwijanie i propagowanie inicjatyw kulturotwórczych w środowiskach twórczych, postaw i działań sprzyjających takiej aktywności; upowszechnienie sztuki, a także przyczynianie się do rozwoju amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Szymonków

Nr KRS 0000417455
z dnia 11.04.2012 r.

SZYMONKÓW
ul. Młyńska 8c
Prezes: Adam Zarych

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważanego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi; integracja mieszkańców; przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; wspieranie demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego.


Klub Jeździecki PANOPTICUM w Brzezince

Nr KRS 0000422305

z dnia 13.06.2012 r.

 

BRZEZINKA 8

k/BĄKOWA

Prezes : Jerzy Mazur

Główne cele:

organizacja i prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej; dbałość o tradycje jeździeckie; popularyzacja zasad jeździeckich; współudział w inicjowaniu i koordynacji zawodów i pokazów.

 

 

Stowarzyszenie Animacji Lokalnej ARKONA

Nr KRS 0000422047

z dnia 15.06.2012 r.

 

46-220 BYCZYNA

ul. Paruszowicka 14 B/5

Prezes: Anna Jurczyk-Miżejewska

 

Główne cele:

rozwój kapitału społecznego; promocja odtwórczości historycznej; nauka edukacja, oświata i wychowanie, szerzenie idei ekonomii społecznej; działanie na rzecz bezrobocia; promocja zatrudnienia i aktywacji zawodowej; przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 

 

Stowarzyszenie Miłośników Kluczborka i Ziemi Kluczborskiej

Nr KRS 0000428090

z dnia 26.07.2012 r.

 

46-200 KLUCZBORK

ul. Mickiewicza 10

Prezes: Gos Mirosław

 

Główne cele:

propagowanie piękna Ziemi Kluczborskiej; pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej; kształtowanie lokalnego patriotyzmu; utrzymywanie więzi z osobami zasłużonymi dla Ziemi Kluczborskiej.

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dolina Słowików

Nr KRS 0000439434

z dnia 19.11.2012 r.

 

PROŚLICE 32

Gm. Byczyna

Prezes: Agnieszka Lemańczyk

 

Główne cele:

wszechstronny rozwój wsi; wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw; uczestnictwo w programach i projektach wykorzystując środki unijne; wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy; promowanie regionalnych produktów żywnościowych.

 

 

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi Powiatu Kluczborskiego i Okolic

Nr KRS 0000438081

z dnia 15.11.2012 r.

 

KLUCZBORK

ul. Wolności 17  PSP nr 2

Prezes: Jadwiga, Stefania Mikietyńska

 

Główne cele:

wszechstronne działanie na rzecz osób z problemami onkologicznymi przed, w trakcie i po leczeniu; prowadzenie edukacji prozdrowotnej; pomoc i wsparcie chorych i ich rodzin.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymonkowie

Nr KRS 0000078217

z dnia 26.04.2013 r.

 

SZYMONKÓW

ul. Młyńska

Prezes: Wasyl Matkowski

 

Główne cele:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną , organami samorządowymi i innymi podmiotami.

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Byczyńska w Kluczborku
KRS 0000483858 z dnia 15.11.2013

KLUCZBORK
ul. Byczyńska 7
Prezes: Jadwiga Stanoszek

Główne cele:

propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, szczególnie poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; organizowanie imprez kulturalnych; wydawanie książek, czasopism, broszurek związanych z celami stowarzyszenia; fundowanie stypendiów.


Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice
KRS

KUJAKOWICE GÓRNE
ul. 22 Lipca 7

Główne cele:

krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród społeczności; organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki; prowadzenie zajęć sportowych; szkolenie kadr trenersko-instruktorskich i sędziowskich.


Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom
"SŁOŃCE DLA ZWIERZĄT"

KRS 0000487501 z dnia 02.12.2013 r.

BĄKÓW
ul. Kościuszki 14
Prezes: Marlena KULEJ

Główne cele:

pomoc zwierzętom bezdomnym; edukacja humanitarna; pomoc charytatywna osobom niezamożnym posiadającym zwierzęta; ochrona zwierząt; przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania przemocy wobec zwierząt.


Stowarzyszenie nad Stawem w Biskupicach
KRS 0000507806
z dnia 30.04.2014 r.

BISKUPICE 22
Prezes: Grycan Stanisław

Główne cele:

zagospodarowanie, użytkowanie oraz dbałość o staw w Kochłowicach; działalność edukacyjna, kulturalna i sportowa; uczestnictwo w programach i projektach wykorzystujących środki z Unii Europejskiej; działania na rzecz integracji europejskiej.


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Fabryka Zmian w Kluczborku
ODMOWA REJESTRACJI
POSTANOWIENIE KRS Z DNIA 21 LIPCA 2014 R.
KRS 0000535931
z dnia 18.12.2014 r.

KLUCZBORK
ul. Pułaskiego 17
Prezes: Katarzyna Wołowska

Główne cele:

wszechstronne wspieranie społecznej aktywności na rzecz profilaktyki, edukacji, oświaty i ochrony zdrowia; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; podejmowanie działań wspierających wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci , kobiety, osoby uzależnione oraz innych.


Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej w Kluczborku
KRS 0000534209 z dnia 05.12.2014 r.

KLUCZBORK
ul. Sportowa 7
adres do korespondencji
46-200 Kuniów 49

Główne cele:

rozwój i rozpowszechnienie sportu w szczególności popularyzacja piłki nożnej; integrowanie środowiska sędziowskiego; przeciwdziałanie przemocy; porządek i bezpieczeństwo publiczne; promocja i organizacja wolontariatu.


Stowarzyszenie Wolontariat 50+ Senior dla Seniora
KRS 0000532670 z dnia 24.11.2014 r.

KLUCZBORK
ul. Rynek 1/14
Prezes: Zofia Krzciuk
 

Główne cele:

wspieranie osób dorosłych50+ oraz ich rodzin w trudnej sytuacji zdrowotnej; prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej; wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach z zakresu pomocy społecznej.


Stowarzyszenie Akademia Świadomości AHIMSA
KRS 0000538060 z dnia 14.01.2015 r.

BORKOWICE
ul. Leśna 15 A
Prezes: Ewa Maciborko
Adres do korespondencji:
46-200 Kluczbork
ul. Szenwalda 10/6
ewamaciborko@gmail.com

Główne cele:

działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza; działania na rzecz rozwoju świadomości i zdrowia; ochrona i promocja zdrowia; upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; propagowanie zdrowego żywienia.


Kluczborskie Stowarzyszenie "Zawsze Razem"
KRS 0000544394
z dn. 19.02.2015 r.

Kluczbork
ul. Grunwaldzka 26
Pawilon U-75
Prezes: Gniazdowski Roman

Główne cele:

pomoc osobom starszym i młodzieży w realizacji zamiłowań kulturalnych i sportowych; organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego; kształcenie kadr instruktorskich i sędziowskich w dziedzinie sportów umysłowych: brydż, szachy, warcaby.


Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Kluczborska Dwójka
KRS 0000558116 z dn. 18.05.2015 r.

Kluczbork
ul. Wolności 17
Prezes: Sitarz Dariusz

Główne cele:

prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży; wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży; udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.


Stowarzyszenie Winiarzy i Miodosytników Polskich
KRS 0000223022 z dn. 17.03.2015 r.

KUJAKOWICE DOLNE
ul. Kluczborska 12
Prezes: Tasiemski Wojciech

Główne cele:

propagowanie i upowszechnianie winiarstwa, miodosytnictwa oraz wytwarzanie nalewek i piwa; pielęgnowanie i upowszechnianie regionalnych przepisów; kultywowanie tradycji wyrobu win, miodów pitnych, nalewek i piwa w warunkach domowych.


Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie Talent w Kluczborku
KRS 0000580615 z dn. 16.10.2015 r.

KLUCZBORK
ul. Jagiełły 40
jarek_marzec@02.pl 
Prezes: Jarosław Marzec

Główne cele:

promocja odtwórczości historycznej oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego; działalność charytatywna; ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka.


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kostów w Kostowie
KRS 0000579079 z dn. 20.10.2015 r.

KOSTÓW 24
Adres do korespondencji
Paweł Płaza - pełnomocnik
45-053 Opole ul. Żeromskiego 6/3
Prezes: Marcin Mazur

Główne cele: prowadzenie działań w zakresie rozwoju wsi; ochrona środowiska; promocja wsi.


Operacyjny Oddział Terenowy Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych:

Naukowych, Innowacyjnych, Artystycznych SILNIA
KRS 0000500860 z dn. 06.03.2014 r.

SIEDZIBA GŁÓWNA: KŁODZKO
ul. J. Długosza 30/4
Siedziba Zarządu Oddziału: KLUCZBORK

Główne cele:

wspieranie i realizacja szeroko pojmowanej aktywizacji grup i jednostek twórczych; wspieranie i realizacja zadań mających na celu integrację między sobą; edukacja i popularyzowanie idei wzajemnego wspierania się służącego rozwojowi kreatywności.


Stowarzyszenie wsi Smardy w Smardach Górnych
KRS 0000591907 z dn. 15.12.2015 r.

SMARDY GÓRNE
Adres do korespondencji
Smardy Górne
ul. Boczna 2
Prezes: Szajda Katarzyna

Główne cele:

stwarzanie możliwości wszechstronnego psychicznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych; aktywizacja społeczności wiejskiej; integracja środowiska lokalnego; ograniczenie bezrobocia.


Stowarzyszenie Miłośników Sportu Ziemi Kluczborskiej Lokalni Fani w Ligocie Zameckiej
KRS 0000605632 z dn. 04.03.2016 r.

LIGOTA ZAMECKA 5
gm. Kluczbork
Prezes: Komarnicki Miłosz

Główne cele:

rozwój kapitału społecznego; szerzenie idei ekonomii społecznej; działania na rzecz bezrobocia; przeciwdziałanie patologią społecznym; ekologia i ochrona zwierząt.

 

 

 


 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

 

 

Stowarzyszenie Przeciw Elektroskażeniom
46-200 KLUCZBORK
ul. Dzierżona 5/1
Przedstawiciele: Jerzy Pajor, Irena Gaszka
 

Główne cele:

ochrona ludności i środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych; popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska i zdrowia ludzi; popieranie proekologicznych inicjatyw; przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony obiektów emitujących do środowiska szkodliwe substancje i pola elektromagnetyczne.
 

  

Inicjatywa Przeciw Elektroskażeniom
CHUDOBA 183

gm. Lasowice Wielkie

Prezes : Krystyna Świgoń
 

Główne cele:

ochrona ludności i środowiska naturalnego przed promieniowaniem elektromagnetycznym od źródeł technicznych; popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska i zdrowia ludzi; popieranie proekologicznych inicjatyw; przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony obiektów emitujących do środowiska szkodliwe substancje i pola elektromagnetyczne.

 

 

Stowarzyszenie Ochrony Środowiska "EKO"

46-200 KLUCZBORK
ul. Bema 8
Prezes: Irena Gaszka
 

Główne cele:

popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska i zdrowia ludzi; popieranie proekologicznych inicjatyw; wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony środowiska; działania na rzecz udziału społeczeństwa w postępowaniu, gdy prawo taki udział przewiduje; dbałość o stan środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem terenów w pobliżu zakładów. przemysłowych
 

 

Ekologiczne Stowarzyszenie Północnej Opolszczyzny

KOMORZNO - SUŁASZÓW
Przewodnicząca : Janicka Magdalena

 

Główne cele:

ochrona praw mieszkańców do życia zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Koło Nr 4 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
46-200 KLUCZBORK
ul. Krakusa 1
Prezes: Stanisław Romańczyk

 

Główne cele:

ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno – bytowych, zdrowotnych i kulturalnych; organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji; czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń polarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy.

 

 

Stowarzyszenie Świadczeniodawców Fizjoterapii Opolskiej
46-200 KLUCZBORK
ul. Pułaskiego 12
Przedstawiciel: Beata Hofman

 

Główne cele:

gromadzenie danych dotyczących ustawodawstwa i regulacji prawnych dotyczących służby zdrowia a w szczególności szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej; organizowanie spotkań i konferencji; stałe negocjacje z NFZ dotyczące zawieranych umów i wysokości kontraktów.

 

 

Stowarzyszenie Wędkarskie „Szuwarek"

ROŻNÓW 38
46-250 Wołczyn
Przedstawiciel: Lech Stanisław

 

Główne cele:

propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej, ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego poprzez ochronę łowisk i zwalczanie kłusownictwa.

 

Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno-Szkolno–Przedszkolnego
CHOCIANOWICE 78
Gm. Lasowice Wielkie
Przewodniczący:  Mariola Stanoszek

 

Główne cele:
pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie.


 

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKOSTOBRAWA" Bogacica - Krężel

BOGACICA
ul. Czapska 7
Przedstawiciel: Kazimierz Dmytruszyński

tel. 77 413-05-57

Główne cele:

działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego gminy Kluczbork.

 

 

Stowarzyszenie "SCHALKE 04 CLUB POLONIA"

GOTARTÓW 49
Prezes : Piotr Rybol

 

Główne cele:

zrzeszenie Polaków kibicujących klubowi FC Schalke 04; szerzenie dobrego imienia klubu; umożliwienie kontaktu polskim kibicom z klubem.

 

 

Stowarzyszenie "BEZPIECZNE WIATRAKI"

SMARDY GÓRNE
ul. Górna 25
Przedstawiciel: Adam Habrajski

 

Główne cele:

działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych i gospodarczych okolicy gminy Kluczbork; popularyzowanie wiedzy
z zakresu ochrony środowiska i zasad działania administracji samorządowej.


 

 

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej, których działalność statutowa nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej,
wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego

 

Uczniowskie Kluby Sportowe


 

 

UWAGA!!!!

Wszelkie zmiany dotyczące stowarzyszeń ujętych w powyższym wykazie należy zgłaszać Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku - tel. 77 418-52-18 wew. 116.
 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku