strona główna

 

1.10.2013

Oparcie na starcie...

Lepsze kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, praktyki w biurze konstrukcyjnym, opanowanie technicznego języka angielskiego, tablety dla szkół – to tylko część korzyści, jakie daje udział w projekcie "Zawodowy Start w przyszłość" realizowany przez powiat kluczborski. Uczestniczy w nim młodzież z ZSP nr 2 i ZSL-T.

Celem projektu, który jest właśnie na półmetku realizacji, to m.in.: umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z uzyskaniem certyfikatu ECDL AutoCAD; opanowanie terminologii technicznej w języku angielskim zgodnej
z normami europejskimi; wybór drogi edukacyjnej czy zawodowej z pomocą zajęć opartych na efektywnym programie doradztwa.
 

 

 


Dzięki zajęciom praktycznym, które obejmują 15 godzin praktyki dla każdej z grup w biurze konstrukcyjnym, a także dzięki wyjazdowi edukacyjnemu do Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, połączonemu z zajęciami w doskonale wyposażonej pracowni CNC oraz wizytą studyjną w nowoczesnej firmie produkującej najnowsze obrabiarki CNC - uczestnicy projektu poznają rozwiązania stosowane w przemyśle, a przy tym podsumują i ugruntują swoją wiedzę w zakresie przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM i CNC.

W ramach projektu od października 2012 r. do czerwca 2014 r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w kilku obszarach. Pierwszy to - „Projektowanie w AutoCAD – zastosowania praktyczne z egzaminem ECDL w zakresie grafiki wektorowej AutoCAD, gdzie program nauczania obejmuje m.in.: zastosowanie grafiki wektorowej 2D i 3D.

Kolejny obszar to „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Tu w ramowym programie nauczania jest: technologiczne przygotowanie procesu obróbczego, wypracowanie programu komputerowego CAD/CAM, realizacja programu na obrabiarce CNC.

Dalej - „Język angielski w zastosowaniach technicznych”. Uczniowie opanowują nazewnictwo maszyn i urządzeń, procesów obróbczych, części maszyn oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej i instrukcji.
 


Ostatni obszar to „Warsztaty doradztwa edukacyjno – zawodowego "Zadbaj o swoją przyszłość” obejmujące rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu, treningi asertywności, umiejętności interpersonalnych i umiejętności społecznych,
a także planowanie przyszłości edukacyjnej i zawodowej.

Na potrzeby projektu zakupione zostały 22 tablety graficzne po 11 dla każdej ze szkół, mobilne stanowiska szkoleniowe
(laptop oraz rzutnik) dla obu placówek oraz aktualizacja istniejącego oprogramowania AutoCAD.

Koordynatorem projektu jest Anna Malejki, inspektor Biura Funduszy Pomocowych ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

- Wybraliśmy technikum informatyczne, a zatem to, co oferuje projekt ma związek z kierunkiem. Zaciekawiło nas to, dlatego zgłosiliśmy się do projektu. Na zajęciach mamy szanse zdobyć dodatkowe cenne umiejętności, konkretne, przydatne, niezależnie od tego czy pójdziemy na studia techniczne czy od razu do pracy – mówią uczestnicy projektu z ZSL-T.

Projekt pn. „Zawodowy Start w przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku