POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI...

Oszustwa turystyczne


Wakacje to prawdziwe żniwa dla nieuczciwych biur podróży. Trzeba być czujnym, żeby zamiast wymarzonej wycieczki nie kupić sobie kłopotów.

Nareszcie wakacje. Jak co roku, nadszedł czas wymarzonego odpoczynku od natłoku codziennych obowiązków, czas długo planowanych w zimowe wieczory wyjazdów do miejsc, w których pobyt ma doładować nas nową energią i dostarczyć wspomnień na resztę roku. Z początkiem wakacji życie staje się jakby ciekawsze, zwłaszcza, gdy ładna pogoda i długie, ciepłe dni umożliwiają dłuższy pobyt poza murami domów, wręcz motywują, aby do tych domów w ogóle nie wracać.
Okres urlopowy to także czas wzmożonej pracy organizatorów turystyki, dla których właśnie wtedy wypadają „żniwa”. Z pewnością wielu z nas skorzysta z ich przebogatej i bardzo urozmaiconej pod każdym względem oferty. Jednocześnie właśnie na okres letni przypada - niestety, nasilenie doniesień w prasie, radio i telewizji, dotyczących całych afer związanych z niewykonaniem przez tych organizatorów obowiązków ustalonych umową z konsumentami korzystającymi z różnych form turystyki zorganizowanej.

Jak w każdej branży, tak i w turystyce, znajdzie się zawsze jakaś „czarna owca”, która zepsuje publiczny wizerunek całkiem nieźle funkcjonującej i prężnej dziedziny gospodarki. W naszej perspektywie istotnym będzie jednak nie wizerunek firm zajmujących się świadczeniem usług turystycznych (o to niech martwią się one same), lecz ochrona praw i interesów konsumentów korzystających z tych usług. Często zdarza się, bowiem, że zamiast wymarzonego urlopu kupujemy sobie kłopoty, które nie tylko psują nam wypoczynek, lecz niejednokrotnie skutkują poważnymi konsekwencjami natury finansowej. Aby takim sytuacjom zapobiegać, potencjalny urlopowicz – turysta powinien znać swoje prawa konsumenckie, a co najważniejsze - przy zawieraniu umów o usługi turystyczne, zawsze kierować się zasadą ograniczonego zaufania wobec kontrahenta.

Podstawą bezpieczeństwa jest znajomość treści umowy, którą zamierzamy podpisać. Ważne jest, aby zawarta była ona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż wtedy podlega jurysdykcji prawa polskiego, w innych przypadkach natomiast jurysdykcji kraju, w którym została sporządzona. Umowa taka powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz doręczona konsumentowi. Musi zawierać postanowienia dokładne dane identyfikacyjne organizatora usługi: jego nazwę, adres siedziby, NIP oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała.

Umowa musi określać miejsce pobytu (lub w przypadku wycieczki – jej trasę), cenę i czas trwania imprezy turystycznej, jej program z wyszczególnieniem terminów oferowanych usług, a w szczególności rodzaj, charakter i kategorię środka transportu, datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy. Powinna zawierać także informacje dotyczące rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis tych obiektów (jeżeli nie są zaliczane do rodzajów lub kategorii: np. obiekty agroturystyczne). W umowie powinny być także informacje o ilości i rodzajach posiłków, program zwiedzania wraz z wyszczególnieniem innych usług wliczonych w cenę imprezy, rodzaj i zakres ubezpieczenia ze wskazaniem nazwy i adresu ubezpieczyciela oraz termin ewentualnego powiadomienia konsumenta o odwołaniu imprezy, wskazany sposób składania reklamacji oraz osoba te reklamacje przyjmująca w imieniu organizatora.
Wyszczególnione wyżej postanowienia umowne to jedynie najważniejsze wymagane przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, zapisy w tego rodzaju umowach.

Wracając do reklamowania usług turystycznych: ważnym jest, abyśmy swoje zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi turystycznej zgłaszali natychmiast po ich stwierdzeniu – podczas trwania imprezy, najlepiej w sposób pisemny, pozostawiając sobie kopię zgłoszonej reklamacji z potwierdzeniem jej zgłoszenia. Reklamowanie jakości takiej usługi po jej zakończeniu będzie znacznie mniej skuteczne, jeżeli nie niemożliwe, gdyż oferowane na podstawie umowy świadczenia zostały skonsumowane bez wcześniejszych protestów.

Podkreślić należy, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za jakość organizowanej imprezy w bardzo szerokim zakresie. Odpowiedzialność tą wyłączają jedynie: działanie siły wyższej, niemożliwe wcześniej do przewidzenia działanie lub zaniechanie osób trzecich oraz działanie lub zaniechanie konsumenta. We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiada przed konsumentem za niezgodność świadczonych usług z zawartą umową (podobnie jak to się dzieje w przypadku reklamowania rzeczy ruchomych). Konsekwencje takiej niezgodności usługi turystycznej z umową mają dla organizatora charakter rzeczowy lub finansowy: od usunięcia wskutek złożonej reklamacji stwierdzonych nieprawidłowości aż po zwrot konsumentowi całej ceny zapłaconej przez niego za usługę turystyczną wraz z obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

Pisząc ten artykuł mam nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się nikomu niepotrzebne, ponieważ urlop mamy po to, by spędzić go przyjemnie i spokojnie, zaś ewentualne kłopoty pozostawmy sobie na inny czas roku. Czego Państwu z całego serca życzę.
 

10.07.2006 r.

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku