strona główna

PROJEKTY POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 

Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 -
Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

 

 

 

 

 

 

"Dobry Start" - projekt systemowy PCPR Kluczbork

 

Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia

 

EDULANDIA – KRAINA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU W KLUCZBORSKIM OŚRODKU
 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku