strona główna

  O PROJEKCIE          AKTUALNOŚCI           ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 -

Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

 

 

18.08.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

Protokół wyboru wykonawcy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Krzysztof Molski
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych
Mienia Powiatu i Promocji Powiatu

 


 

07.08.2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Tablica pamiątkowa
Księga Identyfikacji wizualnej

 

Oprac. Krzysztof Molski
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych
Mienia Powiatu i Promocji Powiatu


 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku