strona główna

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kluczborskiego

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kluczborskiego + tabele

Sprawozdanie z wykonania Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami

Publicznie dostępny wykaz danych dotyczących środowiska

Formularze Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Zawiadomienia i ogłoszenia

Sprawozdanie z realizacji PGO dla powiatu kluczborskiego za okres 2007-2008

 

 

 

 

 

 

"Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu - podręcznik dobrych praktyk"

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku