strona główna

KARTY USŁUG - Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków
pokój nr 415, tel. 77 418-52-18 wew. 178

1. Wydania pozwolenia na:
• prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru,
• umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów (dotyczy obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków),
• podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru
.

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia (.doc)


2. Wydanie opinii na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach objętych      ochroną konserwatorską

Wzór wniosku o podanie warunków konserwatorskich (.doc)


3. Wydanie zaświadczenia w sprawie zabytku wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku     od nieruchomości

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (.doc)
 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku