strona główna

KARTY USŁUG - Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków

 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony zabytków
pokój nr 415, tel. 77 418-52-18 wew. 178

1. Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych na terenach     układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków oraz wydanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku     wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam, oraz napisów (dotyczy obiektów indywidualnie wpisanych     do rejestru zabytków, oraz obiektów znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru     zabytków)

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia (.doc)

Wzór oświadczenia wzór oświadczenia o posiadanym tytule do korzystania z nieruchomości .doc)


2. Wydanie opinii na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach objętych      ochroną konserwatorską

Wzór wniosku o podanie warunków konserwatorskich (.doc)

Wzór oświadczenia wzór oświadczenia o posiadanym tytule do korzystania z nieruchomości .doc)


3. Wydanie zaświadczenia w sprawie zabytku wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku     od nieruchomości

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (.doc)

Wzór oświadczenia wzór oświadczenia o posiadanym tytule do korzystania z nieruchomości .doc)
 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku