strona główna

KARTY USŁUG - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

pokoje nr 10-14, tel. 77 418-51-18 wew. 139-143, 77 418-18-06, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 77 414-21-61

1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa


2. Ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Wzór zawiadomienia (.doc)


3. Prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów

Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków (.doc)


4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu     Państwa (.doc)


5. Przeprowadzenia postępowania w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów


6. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów


7. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste


8. Ustanowienie trwałego zarządu, aktualizacja opłaty rocznej i wygaśnięcie trwałego zarządu


9. Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (.doc)

 
10. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Wzór wniosku o wyłączenie gruntów rolnych (.doc)


11. Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej

 

12. Wywłaszczanie nieruchomości

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku