strona główna

KARTY USŁUG - Wydział Edukacji i Sportu

 

 

Wydział Edukacji i Sportu

pokoje nr 311-313, tel. 77 418-52-18 wew. 164-167, 77 417-01-85

1. Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego

Wzór wniosku o wydanie skierowania do szkoły lub placówki specjalnej (.doc)

 

2. Wydanie skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego

 

3. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Wzór wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego (.doc)

 

4. Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  (.doc)

 

5. Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Wzór wniosku o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (.doc)

 

6. Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji klubów sportowych

Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej    

   (.doc)

 

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku